เข้าระบบผู้สมัครงาน
นักเทคนิคการแพทย์ (โรงพยาบาลรวมแพทย์ฉะเชิงเทรา) ด่วน
-งานตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฎิบัติการและงานธนาคารเลือด -งานควบคุมและประกันคุณภาพห้องปฎิบัติการ -งานพัฒนาคุณภาพห้องปฎิบัติการ
10 ธันวาคม 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ด่วน!!!
- ประจำตำแหน่ง Monitor ควบคุมเครื่อง Cath Lab - ดูแลเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ในแผนก Cath Lab - ประเมินความผิดปกติเบื้องต้นของผู้ป่วย ผ่าน BLS
10 ธันวาคม 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน,พ่อบ้าน,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย(รพ.จุฬารัตน์3อินเตอร์) (รพ.จุฬารัตน์ ระยอง),(รพ.จุฬารัตน์ ชลเวช ชลบุรี),(รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา)
เจ้าหน้าที่แม่บ้าน รับผิดชอบดูแลทำความสะอาดพื้นที่ในความรับผิดชอบให้สะอาด เรียบร้อย เพื่อให้เกิดความพึงพอใจ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ดูแลงานความปลอดภัยในอาคารและนอกอาคาร อำนวยความสะดวกต่างๆและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่พ่อบ้าน ดูแลความสะอาดภายในอาคาร กวาดลานจอดรถ จัดเก็บและแยกขยะ
10 ธันวาคม 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 9,XXX-10,XXX บาทขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์-ลูกค้าสัมพันธ์ (โรงพยาบาลผู้สูงอายุ ,รวมแพทย์ฉะเชิงเทรา )
ตำแหน่งประชาสัมพันธ์ -บริการต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ผู้รับริการ แนะนำ นำส่งผู้รับบริการไปยังจุดบริการต่าง ๆ -บริการข้อมูลประชาสัมพันธ์กับผู้รับบริการภายในและทางโทรศัพท์กับลูกค้าภายนอก -บริการขึ้นเยี่ยมผู้รับบริการที่นอนโรงพยาบาลใหม่ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน -ให้บริการผู้มารับบริการทั้งภายในและภายนอก -คัดกรองอาการ -ออกสิทธิการรักษาของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ -ลงทะเบียนพร้อมบันทึกข้อมูลผู้รับบริการใหครบถ้วนสมบูรณ์
10 ธันวาคม 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,xxx ขึ้นไป
พนักงานผู้ช่วยทันตกรรม โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9แอรพอร์ต,1 สุวรรณภูมิ ,โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ ด่วนมาก!!!!
ผู้ช่วยทันตแพทย์ ช่วยแพทย์ทำหัตการคนไข้ ขูดหินปูน ถอนฟัน อุดฟัน หรืออื่นๆตามคำสั่งแพทย์
10 ธันวาคม 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้ช่วยเลขานุการผู้อำนวยการ (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช ชลบุรี,โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์)
ทำการนัดหมายและจัดตารางนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชา เตรียมการนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงกำหนดการนัดหมายล่วงหน้า ติดต่อสอบถามงานทางโทรศัพท์หรือทางอินเตอร์เน็ต บันทึกงานจากผู้บังคับบัญชา ร่างจดหมายโต้ตอบทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศที่องค์กรใช้เป็นประจำ ดูแลรับผิดชอบ จัดแฟ้มเอกสาร จัดการประชุม เตรียมเอกสารการประชุมของผู้บังคับบัญชา การจัดทำรายงานการประชุม จัดการดูแลเอกสารที่เป็นส่วนตัวและที่สำคัญแก่ผู้บังคับบัญชา เจราโต้ตอบและการนัดหมายธุรกิจ ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงานของผู
10 ธันวาคม 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
ผู้จัดการสำนักงาน (โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช จ.ชลบุรี) 1 อัตรา
1.วางแผน และกำกับดูแลระบบการทำงานภายในฝ่ายบริหาร 2.ติดตาม ประเมิน และควบคุมการทำงานของฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานกับทุกฝ่ายให้ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 4.รายงานและสรุปผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร
10 ธันวาคม 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา    เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
พยาบาลเวชสถิติ โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์
- ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเวชระเบียน - จัดทำข้อมูลสถิติ
10 ธันวาคม 2561
กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ ( Chularat Hospital Group )
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560