ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์  จำกัด
กำกับดูแลการบริหารงานของอาคารชุดและนิติบุคคลอาคารชุดที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและเจ้าของร่วม รับฟัง ดูแล และแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นต่างๆ จากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย และนำเสนอคณะกรรมการนิติบุคคล และฝ่ายบริหารแผนกฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน ตรวจสอบ/ติดตาม/ประสานงาน การซ่อมบำรุงงานระบบอาคาร เครื่องจักร อุปกรณ์ ทรัพย์ส่วนกลางต่างๆ ของโครงการให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : หลายอัตตรา   อัตราค่าจ้าง : 35,000 - 50,000 บาท / เดือน
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน UNICEF Thailand
-ลงพื้นที่กับทีมงาน จัดอีเว้นท์หรือออกบูธในห้าง สำนักงาน งาน Expo หรือสถานที่ราชการในกรุงเทพฯ -ประชาสัมพันธ์โครงการการช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส สุขอนามัย การศึกษา สิทธิเด็ก ของยูนิเซฟ -ระดมทุนจากประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยเหลือโครงการที่ทางยูนิเซฟทำ
UNICEF Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-35,000 / เดือน
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
สถานที่ทำงาน อาคารวานิสสา เพลินจิต ลุมพินี (BTSชิดลม) เงินเดือน 25,000 บาท สัญญาจ้าง 6 เดือน ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น. หน้าที่ - ประสานงานทั้งภายในเเละภายนอก ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง - ดำเนินการสั่งซื้อในระบบ SAP - ดำเนินงานของบัญชีลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่าการส่งมอบสินค้าตรงเวลา - ทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้บริการภายนอก (3 PL) ที่เกี่ยวข้องกับการส่งมอบสินค้า - จัดเตรียมใบสั่งขาย ใบเสนอราคา และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับลูกค้าและตัวแทนฝ่ายขายเกี่ยวกับการยืมสินค้า -
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน 25,000 บาท
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด
1. วางแผนกลยุทธ์ พัฒนากลยุทธ์แบรนด์โดยรวม และการดำเนินการตามแผนการตลาดสำหรับแบรนด์ เพื่อรองรับทิศทางของแบรนด์ (ออฟไลน์ และออนไลน์) 2. วางแผนแคมเปญ การสื่อสาร วางแผนสื่อ การซื้อโฆษณา การส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มการเติบโต เพิ่มยอดขาย และสร้าง Brand Awareness (ออฟไลน์ และออนไลน์) 3. จัดทำรายงานประจำเดือนโดยสรุปและวิเคราะห์ผล รวมทั้งวิเคราะห์คู่แข่งและภาพรวมตลาด เพื่อใช้วางแผนและปรับปรุง ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่มากขึ้น 4. การจัดการการวิจัยตลาด รวมถึงการวิเคราะห์รายงานโดยให้ข้อเสนอแนะเกี่ย
บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด
Job Highlights 1. Branding, Communication, Promotion, Sales analysis 2. Manage branding and drive the growth 3. Planning Strategy and developing overall brand 4. Digital Marketing, Campaign, Media & Content Planning, Buying Ads Job Description 1. Planning Strategy and developing overall brand strategies and implementing of the marketing plan for the brand to serve brand direction. 2. Providing full support to the Head of Marketing in developing brands and promoting existing and new pr
บริษัท โนเบิล เรสเตอท์รองต์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : Negotiatble
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
- ดูแลและพัฒนายอดขายของสาขา - ดูแลพนักงานประจำสาขา และพนักงานประจำแบรนด์ - บริหารงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ - ดำเนินการตามมาตรฐานของบริษัท
บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 20,000-27,000++
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
- ดูแลและพัฒนายอดขายของสาขา - ดำเนินการตามมาตรฐานของบริษัท - บริหารงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท - ดูแลพนักงานประจำสาขา และพนักงานประจำแบรนด์ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ - ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
- บริหารงานภายในสาขา - ดูแลควบคุมพนักงานภายในสาขา - เชียร์ขายสินค้า - ให้บริการลูกค้าที่มาใช้บริการ - สร้างยอดขายตามที่บริษัทกำหนด - ดูแลสต็อกสินค้า - จัดเรียงสินค้า
บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25000++
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
- Ensure maximum customer satisfaction. - Achieve sales targets. - Maintain cleanliness within the branch, both in terms of service readiness and staff training, and summarize work attendance. - Ensure that various stocks are ready for use and plan for ordering. - Analyze marketing strategies, survey competitors, suggest promotions, and sales-stimulating activities. - Participate in meetings with management, summarize sales figures, and report monthly accomplishments.
บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30000-50000
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แคปปิตอล วัน เรียลเอสเตท จำกัด
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานขาย - ต้อนรับลูกค้าและติดตามลูกค้า - วางแผนการตลาดในแต่ละเดือน - ปฏิบัติงานที่โครงการตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แคปปิตอล วัน เรียลเอสเตท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 22000-25000
วันที่ : 17 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 37 งาน
1 2 3 4

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.