เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมพัฒนา Software ที่เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ร่วมกับการสร้างวัฒนธรรมการทำงานและนวัตกรรมไปพร้อมกับการทำงาน เรากำลังมองหานักพัฒนาซอฟต์แวร์พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆพร้อมกับความคิดสร้างสรรค์และสร้างให้เกิดขึ้้นจริงได้ เรากำลังมองหาคนที่ต้องการทำงานในภูมิลำเนาของตัวเองและพร้อมจะทำงานร่วมกับสำนักงานใหญ่ โดยผ่านการอบรมที่สำนักงานใหญ่เป็นเวลา 4 - 6 เดือน และย้ายกลับไปทำงานที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีสวัสดิการค่าทีพักและค่าเดินทางให้ตลอดการอบรมที่สำนักงานใหญ่ (จังหวัด นนทบุรี)
บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 18000
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
- นำเสนอ เปิด-ปิดการขายสินค้า ตลอดจนการให้บริการแก่ลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจอย่่างสูงสุด - ดูแล และจัดเตรียมความพร้อมพื้นที่ขายให้มีความสวยงาม สะอาด พร้อมต่อการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ - ควบคุม/ตรวจสอบสต็อกสินค้าให้มีความถูกต้อง และมีปริมาณสินค้าเพียงพอต่อการขาย - จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ส่งสำนักงานใหญ่
บริษัท เท็กซ์ไทล์ แกลลอรี่ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9750+++
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย 3. หาลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งต้องใช้ความพยายาม และความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด และ บริษัท ซีซีซีออโต้ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
1. ติดต่อลูกค้าในตลาด เพื่อทำการขายการเจรจาสื่อสารระหว่างผู้ขาย และผู้ซื้อหรือกลุ่มผู้ที่คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้ซื้อรู้จักสินค้ากระตุ้นความสนใจ และสร้างความพอใจในตัวสินค้า 2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำ-ปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้ง แก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อน การขาย และหลังการขาย 3. หาลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งต้องใช้ความพยายาม และความคิดสร้างสรรค์ในการขายสินค้า 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ส่วนลดการค้า การแสดงนิทรรศการการค้า การโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆ
บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด และ บริษัท ซีซีซีออโต้ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
- ดูแลรับผิดชอบงานเขียนแบบและออกแบบ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 12,000 - 14,000
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
สามารถควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในบริษัทฯ และงานอื่นๆที่คุณสมบัติของผู้สมัครสามารถทำได้ตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งมีสวัสดิการ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าล่วงเวลา ประกันสังคม(ผ่านทดลองงาน) ประกันสุขภาพเพิ่มเติม ค่าภาษา ยูนิฟอร์ม ฯลฯ
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-25,000
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
วางแผน ติดต่อประสานงาน บริหารจัดการวัตถุดิบเข้าโรงงานให้ได้ตามปริมาณที่บริษัทฯกำหนด
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000 - 15,000 ขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
- ส่งเสริมงานขายผลิตภัณฑ์สินค้าที่เกี่ยวกับงานเกษตรของ บจก. วี กรีน อะกริคัลเจอร์ ตลอดจนสามารถปิดการขายได้ - ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์อื่นๆของบริษัทฯ จนปิดงานขายได้ - รับผิดชอบด้านงานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตรและวัสดุสิ้นเปลืองของบริษัทฯ (ใช้คอมพิวเตอร์คล่องเรียนรู้ไว) - ติดตามสอบถามตอบปัญหาข้อสงสัยของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - จัดทำสรุปรายงานผลด้านงานต้นทุนและงานขายในทุกๆสัปดาห์และประจำเดือน - ดูแลงานโฆษณาและทำการตลาดออนไลน์ที่บริษัทมีอยู่แล้วให้ดีที่สุด - สามารถทำงานธ
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
- บริหารควบคุมงานการผลิต ไม้แปรรูป และชิ้นไม้สับ ให้ได้ตามที่กำหนดตามมาตรฐาน - ใช้ความรู้ความสามารถ ทางด้านการคิดคำนวณ ทางด้านวิศวกรรม และการบริหาร รับผิดชอบกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้วางเอาไว้ - รับผิดชอบทีมงานให้ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ และความรับผิดชอบ เพื่อให้ได้ผลงานตามที่หวังเอาไว้ - มีประสบการณ์ในการบริหารคนงาน รับผิดชอบ น้ำใจ ความสามัคคี ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคนในทีม - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ หรือทีมงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน - สาม
กลุ่มบริษัท วี กรีน , V Green Group
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 - 25,000
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 171 งาน
« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 18 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562