เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ช่วยเภสัชกรจัดและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ช่วยเภสัชกรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ บริหารจัดการสต๊อกยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ดูแลร้านขายยาให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
ร้านน้องฟาร์มาซี
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 - 25,000
วันที่ : 13 ม.ค. 2563
ดูแลผู้สูงอายุทั่วไป เช่น เตรียมอาหาร ป้อนข้าว ป้อนน้ำ ทำความสะอาดร่างกาย ออกกำลังกายตามพอเหมาะ
ร้านน้องฟาร์มาซี
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,0000
วันที่ : 13 ม.ค. 2563
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่างๆ และ รายได้อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยตรวจรับและพิจารณาแบบแสดง รายการคาร้องหรือคาขอของผู้เสียภาษีและค่าธรรมเนียม รับชาระเงินเขียนใบเสร็จรับเงิน และลงบัญชี เป็นต้น
เทศบาลตำบลรัษฎา
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 9,400 - 11,500 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2562
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เทศบาลตําบลเชิงทะเล
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 10,000 บาท
วันที่ : 21 พ.ย. 2562
ปฏิบัติงานที่ต้องใช้แรงงานทั่วไปและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เทศบาลตําบลเชิงทะเล
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 10,000 บาท
วันที่ : 21 พ.ย. 2562
การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญ คู่จ่ายเงิน ลงบัญชี ทํารายงาน การบัญชี รวบรวมรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการขอจัดตั้งงบประมาณรายรับ – รายจ่ายประจําปี ทําหนังสือชี้แจง โต้ตอบ ด้านงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
เทศบาลตําบลเชิงทะเล
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 11,400 บาท
วันที่ : 21 พ.ย. 2562
ปฏิบัติเกี่ยวกับ ติดตั้ง ซ่อมแซม ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแล บํารุงรักษาการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า เครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า คํานวณราคาและประมาณราคาในการดำเนินงาน ดังกล่าว จัดเก็บรักษา เบิกจ่าย เครื่องมือ เครื่องใช้และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
เทศบาลตําบลเชิงทะเล
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน ระหว่าง 11,400 - 13,285 บาท
วันที่ : 21 พ.ย. 2562
ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บํารุงรักษา ทําความสะอาดรถยนต์และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
เทศบาลตําบลเชิงทะเล
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 11,400 บาท
วันที่ : 21 พ.ย. 2562
ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือ การดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ใน ทรัพย์สินของทางราชการ การดําเนินเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลง รายการและเก็บ รักษาเอกสารสําคัญของทางราชการ เป็นต้น
เทศบาลตําบลเชิงทะเล
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน ระหว่าง 11,400 - 13,285 บาท
วันที่ : 21 พ.ย. 2562
ปฏิบัติงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงานการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา ปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน 6 อัตรา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 13 อัตรา   เงินเดือน : 11,400 บาท
วันที่ : 10 ก.ค. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 402 งาน
« 1 ... 33 34 35 36 37 ... 41 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562