ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน
เข้าระบบคนหางาน
หางาน
งานมาใหม่วันนี้

สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม งานแผนที่ งานวิศวกรรมโครงสร้าง และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาข้อมูลของวัสดุก่อสร้าง ประมาณราคางานก่อสร้างของหน่วยราชการ เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา
วันที่ : 7 มิ.ย. 2562
ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้าประกาศ ป้ายโฆษรา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่ สื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประกอบกิจกรรมต่างๆ รวมถึงการ ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทำงาน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา
วันที่ : 7 มิ.ย. 2562
สำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษา โครงการก่อสร้างต่างๆ ตรวจสอบ ถอดแบบและแก้ไขกำหนดรายละเอียดของงานให้ตรงกับแบบรูปและรายการ รวมไปถึง การควบคุมงานก่อสร้าง งานปรับปรุง และซ่อมแซม หรือการตรวจการจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา
วันที่ : 7 มิ.ย. 2562
จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการติดตั้ง การซ่อมแซมและการบำรุงรักษาด้านงานประปา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาท่อประปา และดำเนินการให้บริการ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้านงานประปา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา
วันที่ : 7 มิ.ย. 2562
ปฏิบัติงานการเป็นพิธีกรในงานพิธีต่างๆ และเป็นนักจัดรายการ เขียนข่าว สารคดี บทความ บทโทรทัศน์และบทวิทยุ ฯลฯ เป็นต้น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ค่าตอบแทน 15,000 บาท
วันที่ : 7 มิ.ย. 2562
เปิด - ปิด สำนักงานโรงเรียน ทำความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่และดูแลทรัพย์สินของทางราชการมิให้สุญหายหรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้องและปฏิบัตติงานตามผู้ที่ยังคับบัญชามอบหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน 9,000 บาท
วันที่ : 14 พ.ค. 2562
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 7 อัตรา   เงินเดือน : วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี 15,000 บาท / วุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี 15,800 บาท
วันที่ : 14 พ.ค. 2562
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษา ซ่อมแก้ไข ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหะ เครื่องมือ อุปกรณ์ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 2. ดำเนินการออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือและอุปกรณ์ติดตั้ง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งาน 3. สำรวจ รวบรวมข้อมูล จัดทำสถิติ ประวัติการบำรุงรักษา การซ่อมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 8 ต.ค. 2561
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว หรืองานอื่นใดที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานด้านการกูชีพ กู้ภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มการครองชีพ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,400 บาท
วันที่ : 8 ต.ค. 2561
ลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้ 1.  ปฏิบัติงานด้านการป้องกันระวังและบรรเทาสาธารณภัย ตรวจตรา รับแจ้งเหตุ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย และภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และบรรเทาความเสียหายในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 2. เฝ้าระวัง ตรวจตรา และฝึกซ้อมการรับมือกับเหตุรา้ยในรูปแบบต่างๆ เพื่อดำเนินการป้องกันเชิงรุกก่อนเกิดเหตุการณ์ 3. จัดเตรียมดูแล บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : -
วันที่ : 8 ต.ค. 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 73 งาน
1 2 3 4 5 6 7 8

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.