เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

งาน onsite ทำการซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับลูกค้า เช่น เครื่องบันทึกเงินสด (Point Of Sales : POS) , Miniboard , RAM , Monitor , Printer , หัวพิมพ์ , Hard Disk , Scanner , อื่นๆ
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 14 ธ.ค. 2562
-ดูแลยอดขายของทีมงาน -สอนงาน -ดูแลในส่วนต่างๆ ในการจัดโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์ -วางแผนงานทางด้านการตลาด -เรียนรู้การบริหารเบื้องต้น - สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
บริษัท ดอน ไลท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2 อัตรา    เงินเดือน : 15000++
วันที่ : 14 ธ.ค. 2562
- นำเสนอสินค้าของบริษัทให้แก่ลูกค้า - ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ลูกค้า - ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ และดูแลกลุ่มลูกค้าเดิม - วางแผนการขายเบื้องต้น
บริษัท ดอน ไลท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5 อัตรา    เงินเดือน : 12000++
วันที่ : 14 ธ.ค. 2562
1.ออกใบเสร็จรับเงินและบันทึกการนำเงินฝากธนาคาร 2.ทำใบสำคัญจ่ายเช็ค 3.นำส่งภาษีและทำรายงาน 4.ปิดงบการเงินและทำรายงานประกอบ 5.งานธุรการอื่นๆ
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000++
วันที่ : 14 ธ.ค. 2562
1.วิเคราะห์การปล่อยสินเชื่อ 2.ต้อนรับลูกค้า ให้บริการ และแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า 3.ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อ
บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000++
วันที่ : 14 ธ.ค. 2562
ลักษณะการทำงาน -จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับชงเครื่องดื่ม -มีความรู้ทางด้านการสร้างสรรค์เครื่องดื่มและกาแฟ -เปิด-ปิดร้านกาแฟ รับออเดอร์ ชงเครื่องดื่ม เสิร์ฟลูกค้า -ให้การบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเครื่องดื่มภายในร้าน -เช็คสต๊อกและดูแลความสะอาดเรียบร้อยต่างๆ -ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างถูกต้อง
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ธ.ค. 2562
1.บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร 3.สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร 4.จัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียน เพื่อนำเสนอโอกาส และความเป็นไปได้ และแนะนำทางเลือกในการจัดหาเงินทุนให้กับฝ่ายบริหารหากต้องการ 5.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำ
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 ขึ้นไป / แล้วแต่ประสบการณ์และอายุงาน
วันที่ : 14 ธ.ค. 2562
- กำหนดกลยุทธ์และวางงานทรัพยากรบุคคล วางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กร รวมทั้งวางกลยุทธ์แผนการพัฒนาองค์กร - จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร บริหารจัดการการฝึกอบรมและพัฒนา - จัดทำค่าตอนแทนด้านสวัสดิการ โบนัส ปรับค่าจ้างประจำปี - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามข้อบังคับการทำงานและนโยบายบริษัท
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000 ขึ้นไป / แล้วแต่ประสบการณ์และอายุงาน
วันที่ : 14 ธ.ค. 2562
ดูและพื้นที่เช่า สรรค์หาผู้เช่า ผู้ร่วมค้า รวมถึงการดูแลให้ร้านค้าเช่าปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท ฯ ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาดเบื้องต้น ควบคุมการเช็คสต๊อค คลังสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า ดูแลมาตรฐานของ ร้านคาเฟ่อเมซอล และธุรกิจเสริมของบริษัทฯ หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 ขึ้นไป แล้วแต่ประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 14 ธ.ค. 2562
บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า การบริหารพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชา 60-70 คน ดูแลและซ่อมบำรุงระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ
บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 +
วันที่ : 14 ธ.ค. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 271 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 28 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562