เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

พนักงานขับรถส่งสินค้าประจำ จ.สุราษฎร์ธานี
จัดส่งสินค้าตามออเดอร์/ดูแลรถขนส่ง
20 เมษายน 2562
P.SPP Ranong Co., Ltd.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 9,600 ++
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (Customer service)
- แนะนำและให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท และบริการด้านอื่นๆ - รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงการให้บริการของบริษัท - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และรับคำสั่งซื้อ และจัดทำใบเสนอราคา - ติดตามและแจ้งข้อมูลการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทราบ
20 เมษายน 2562
P.SPP Ranong Co., Ltd.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000
พนักงานธุรการ-สุราษฎร์ธานี
- ออกบิลสินค้า และคีย์ข้อมูลสินค้า - ทำรายงานการรับและจ่ายเงิน - ติดตามรายงานการรับและจ่ายเงินของพนักงานขายและลูกค้า - จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินของโครงการต่าง ๆ (สรุปค่าใช้จ่ายประจำปีขององค์กร) - งานธุรการในสำนักงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2562
P.SPP Ranong Co., Ltd.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 8,500 -10000ขึ้นไป
พนักงานขายน้ำมันหล่อลื่น-สุราษฎร์ธานี
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า -ขายสินค้าและบริการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า -สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
20 เมษายน 2562
P.SPP Ranong Co., Ltd.
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000++
พนักงานขับรถส่งของ ประจำ(เมือง) จ.สุราษฎร์ธานี
ขับรถส่งของ ในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดใกล้เคียง
20 เมษายน 2562
บริษัท เซ็นทรัล อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
พนักงานขายน้ำจิ้มและขนม หน่วยรถยนต์ และ รถจักรยานยนต์(ออกพื้นที่) จ.สุราษฎร์ธานี
หน้าที่พนักงานขายโดยประมาณ 1.วางแผนการขาย รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทฯกำหนด 2.ออกพื้นที่เสนอขายผลิตภัณฑ์/ดูแลผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า 3.ดูแล Stock สินค้า ให้เพียงพอต่อการขาย 4.ทำรายงานการขาย และส่งเงินให้แก่บริษัทฯทุกวัน
20 เมษายน 2562
บริษัท ครัวนภัส ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 10,000 บาท +เงินรางวัลจากการทำงาน
หัวหน้าแผนกระบบงาน
1.ดูแลระบบงาน TMS,POS,ERP ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา 2.วิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ หรือรายงานใน ระดับผู้บังคับบัญชาต่อไป 3.จัดอบรมให้ความรู้ต่อผู้ใช้งานให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในระบบได้ถูกต้อง 4.จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือการใช้งานของระบบงานต่างๆของบริษัทให้ทันสมัย 5.ประสานงานกับผู้ใช้บริการในการทดสอบระบบใหม่หรือระบบเพิ่มเติม 6.จัดเก็บข้อมูลปัญหาและสรุปเพื่อใช้ในการอ้างอิง และปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไป 7.รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันทีที่ระบบมีปัญหาไม่สามารถใช้งานไ
20 เมษายน 2562
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 +
ช่างยนต์ ด่วน!!! ประจำสาขา บิ๊กซี สุราษฎร์ธานี
- ดูแล/ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ยาง แบตเตอรี่ แอร์รถยนต์ และตรวจเช็คระยะ - ตรวจเช็ค/ซ่อมบำรุงรักษาระบบช่วงล่างรถยนต์ เปลี่ยนโช้ค เบรค และคลัช เวลาทำงานมี 3 กะ 1. เวลา 08.00 - 17.00 น. 2. เวลา 10.00 - 19.00 น. 3. เวลา 12.00 - 21.00 น.
20 เมษายน 2562
บริษัท บี - ควิก จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 10,500 - 12,500 บาท + โบนัสรายเดือน
พนักงานปฏิบัติการ
1.ใช้เครื่องมือในการประสานงาน เรื่องโปรแกรมการเดินเรือกับนายท่า ทุกท่าเรือ รวมทั้ง แผนกประชาสัมพันธ์ทุกท่าเรือ 2.ใช้เครื่องมือสื่อสารในการจอดซ่อมเรือ 3.จัดทำเอกสาร และ บันทึกต่าง ๆ ในแผนกให้ครบถ้วน 4.ลงข้อมูลการเดินเรือในระบบ TMS และจอ LCD เพื่อแจ้งหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการ 5.ตรวจสอบยอดน้ำมันคงเหลือของเรือทุกลำ เป็นประจำทุกวัน เพื่อวางแผนการจัดซื้อน้ำมันรวมถึงการตัดยอดการใช้น้ำมันของเรือทุกลำ 6.เป็นผู้ประสานงานในการแจ้งอุบัติเหตุ ทั้งบนฝั่ง และในทะเล กับห
20 เมษายน 2562
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 9,600 +
ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้าที่ ผู้อื่นต่อไป พัฒนา ประเมินผล และปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มี ประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ในเรื่องนโยบายและ เป้าหมายขององค์กร ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงาน สร้างแรงจูงใจให้พนักงานมีจิตสำนึกของการเป็นหุ้นส่วนกับองค์กรเพื่อให้พนักงานอุทิศเวลาและความสามารถในการทำงานให้กับองค
20 เมษายน 2562
บริษัท หน้าเมือง ซาฟารี ปาร์ค จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 35,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 300 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 30 »


โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560