เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ Admin
เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านเอกสารทั้งหมดของบริษัทฯ สามารถจัดทำและจัดเก็บเอกสารได้ รวมถึงการทำบันทึกข้อมูลงานเอกสารในระบบคอมพิวเตอร์ ประสานงานกับทุกฝ่ายทุกแผนกในการจัดเก็บข้อมูลด้านเอกสาร ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลต่างๆกับลูกค้า รับคำสั่งและปฏิบัติงานที่ได้รับจากผู้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
23 เมษายน 2561
บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000+
ช่างเทคนิคด้านพลาสติก
ให้คำปรึกษา ติดตั้ง ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก บริหารจัดการในเรื่องการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ก่อนและหลังทำการผลิต รวมถึงการซ่อมแซมและปรับปรุงแม่พิมพ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ รับแผนผลิตจากทางงานวางแผนฯ และประสานงานกับทางแผนกผลิต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจเช็คสภาพและความพร้อมของแม่พิมพ์ทั้งในส่วนของบริษัทที่มีอยู่ และ/หรือของลูกค้าที่รับเข้ามา ก่อนทำการผลิต กำหนดรหัส และจัดเก็บแม่พิมพ์ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อความสะดวกในการใช้งาน และการดูแลรักษา ประสานงานกับลูกค
23 เมษายน 2561
บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 12,000+
ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลงานซ่อมบำรุง และรักษาสภาพเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ สามารถเปลี่ยนอะไหล่เครื่องจักร ซ่อมเครื่องจักรกรณีเครื่องหยุดการทำงานฉุกเฉิน ลงบันทึกรายงานการผลิตประจำวัน และประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ
23 เมษายน 2561
บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการผลิต
รับผิดชอบงานด้านการบริหารวางแผนการผลิตในส่วนโรงงาน และผลักดันให้งานสำเร็จเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ และควบคุมงานของทีมให้ดำเนินไปตาม KPI ที่ทางบริษัทฯได้กำหนดไว้ และสามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อให้งานด้านการผลิตสำเร็จราบรื่นเป็นอย่างดี
23 เมษายน 2561
บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล HC (ด่วนมาก!!!)
จัดหาบุคลากร ประจำตำแหน่ง ที่ทางบริษัทฯมอบหมายให้ จัดทำงานเอกสารประจำวัน ของบริษัทฯ ประสานกับฝ่ายบริหาร และฝ่ายต่างๆของบริษัทฯ ดูแลสวัสดิการ ประกันสังคม ตลอดจนเรื่องๆอื่นที่ได้รับมอบหมาย
23 เมษายน 2561
บริษัท เอ็นดับบลิวก้าวไกล อุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ QC (ด่วนมาก!!!)
ตรวจสอบการผลิตชิ้นงานให้ได้ตรงตามสเปคที่กำหนด ควบคุมคุณภาพงาน และประสานงานผู้เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าฝ่ายผลิต กรณีที่ตรวจสอบพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน หรือ ข้อกำหนด เพื่อหยุดการผลิตและทำการแก้ไขทันที โดยร่วมทำงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกัน ดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงาน ลงบันทึกประจำวัน ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรายงานผลแก่ผู้บังคับบัญชา
23 เมษายน 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ซุปเปอร์มาเก็ต SPAR สาขา อ้อมน้อย
จัดเรียงสินค้า ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน ลงเครื่องแคชเชียร์ เช็คสต๊อคสินค้า ทำ Report เอกสารต่างๆ ทำหน้าที่แทนผู้จัดการร้านได้ อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
23 เมษายน 2561
บริษัท บางจาก รีเทล จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2    เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
ผู้จัดการสาขา / ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา โกรกกราก สมุทรสาคร
(1) บริหารและควบคุมการทำงานของทุกส่วนงานในสาขาตามาตรฐานการปฏิบัติงานที่ตั้งไว้ (2) ควบคุมการดำเนินงานในสาขา ดูแลยอดขาย และควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงบริหารจัดการยอดขาย และควบคุมยอดสูญเสีย (3) ดูแล ให้คำแนะนำ และอบรมการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (4) บริหารดูแลพนักงานในแผนกเรื่องการทำงาน การเข้า-ออกงาน เวลาพัก การตั้งและวางแผนกะงาน รอบเวลาการทำงาน การสรรหาและคัดเลือก การกระตุ้น สร้างบรรยาการในการทำงาน การมอบหมายงาน การให้คุณ ใ
23 เมษายน 2561
บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000-25,000
เจ้าหน้าที่ประจำร้านค้าปลีก (สาขา ตลาดเก้าแสน-อ้อมน้อย ) ด่วนเปิดใหม่!
(1) รับผิดชอบงานแคชเชียร์ งานบริการลูกค้า และความเรียบร้อยของร้าน (2) รับผิดชอบงานตรวจรับสินค้า ควบคุมคุณภาพและจัดเก็บสินค้า ตามมาตรฐานบริษัทที่กำหนดไว้ (3) ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และควบคุมสินค้าหน้าร้าน (4) สามารถทำรายงานและงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้
23 เมษายน 2561
บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 10   เงินเดือน : 10,000-12,000
รองผู้จัดการประจำร้านค้าปลีก (สาขา ตลาดเก้าแสน-อ้อมน้อย) ด่วนเปิดใหม่!
(1) ดูแลและควบคุมมาตรฐานของสาขา รวมถึงบุคลากร (2) ดูแลและดำเนินงานตามหน้าที่ที่ผู้บังคับบัญชามอบให้
23 เมษายน 2561
บริษัท ออลล์ ดิสเคาท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1737 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 174 »


คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560