เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

1.วางแผนจัดทำและดำเนินการตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยให้ถูกต้องตามข้อบังคับของกฎหมาย 2.ดูแลควบคุมระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
ขับรถแบ็คโฮ ขบย้านผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท อื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
- ควบคุมงานก่อสร้างประจำโครงการ - ควบคุมงานก่อสร้างเสาเข็ม - ตรวจสอบและควบคุม งานติดตั้งโครงสร้าง PRECAST
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
ควบคุมงานแพล้นคอนกรีต ของบริษัทให้เป็นไปตามที่กำหนด
บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
1.) ทำความสะอาดพื้นที่ตามที่กำหนด 2.) อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 10,000 บาท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
ดูแลรับผิดชอบในการผลิตทองคำให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของลูกค้า
บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 100 อัตรา ด่วน   เงินเดือน : 9.500 ขึ้นไป (ไม่รวมเงินพิเศษ)
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
กำรรับรองกำรใช้หลักกำรTPSในสำยกำรผลิต (TPSLC): สนับสนุนผู้จัดกำรแผนกเย็บและหัวหน้ำงำนแผนกเย็บในกำรใช้ระบบTPSLC ในสำยกำรผลิต  กำรวัดประสิทธิภำพ TPS: สนับสนุน(เช่น กำรรวบรวมข้อมูล)กำรวัดประสิทธิภำพTPS จำกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง (เช่น ฝ่ำยปฏิบัติกำรของกลุ่มบริษัท) กำรรับรองหัวหน้ำงำนแผนกเย็บ: ประสำนงำนและจัดอบรมให้กับหัวหน้ำงำนแผนกเย็บเมื่อเห็นสมควร
Thai Garment Export
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามข้อตกลง
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
***เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า*** -ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า -ปฏิบัติงานบริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้า ภายในและภายนอกศูนย์การค้าฯ -ตรวจอุปกรณ์ อะไหล่ ภายใน Stock ของแผนกทุกวัน -ตรวจงานระบบไฟฟ้าร้านค้า/ผู้เช่า ทุกครั้ง เมื่อมีการเข้าตกแต่ง/ปรับปรุงร้านใหม่ -จดมิเตอร์ไฟฟ้าประจำเดือน -ให้ความร่วมมือ เข้าร่วมอบรมพัฒนาความรู้ ***เจ้าหน้าที่ช่างประปา*** - ปฏิบัติตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบประปา/สุขาภิบาล/แก๊ส - ปฏิบัติงานบริการรับแจ้งซ่อมให้กับลูกค้า ภายในและภายนอกศูนย์ก
บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
- ดูแล บำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ - ลงโปรแกรมต่างๆในระบบคอมพิวเตอร์ - ควบคุมโปรแกรมการตัดกล่องตัวอย่าง - ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
1. สรรหา , คัดเลือก , สัมภาษณ์ , ปฐมนิเทศพนักงาน 2. จัดทำเอกสารพนักงานเริ่มงาน เช่น สัญญาจ้าง , ประวัติพนักงาน (คนไทย , แรงงานต่างด้าว) 3. ประเมินผลพนักงานครบทดลองงาน 4. ประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน 5. สวัสดิการ เช่น ชุดฟอร์มพนักงาน , เบี้ยต่างๆ , รถรับส่งพนักงาน 6. จัดทำเอกสาร , ติดตามผลการอบรมภายใน / ภายนอก 7. จัดทำบันทึก , ประกาศ , หนังสือเวียนต่างๆ 8. ตรวจติดตามให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบบริษัทฯ , ความสะอาดภายในและโดยรอบโรงงาน
บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13000-16000
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1360 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 136 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974 , 089-160-6465 , 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562