เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและชีวอนามัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
การคอยดูแลและป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน มีความคล่องตัว ทัศนคติดี
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : N-A
ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล
อ่านแบบแผนงานเครื่องกล ใช้เครื่องมือวัดได้ถูกต้อง งานเชื่อมโครงสร้าง
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : N-A
วิศวกรเครื่องกล
รับผิดชอบในเรื่องการวางแผนการซ่อมบำรุงทุกประเภทร่วมกับหัวหน้าส่วนซ่อมบำรุงและหัวหน้าส่วนผลิต
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : N-A
Database administrator(DBA)
บำรุงรักษาและดูแลฐานข้อมูล และพัฒนาโปรแกรมภาษา SQL, PL/SQL มีความรู้ด้านการออกแบบฐานข้อมูลและการบริการจัดการ Database เช่น MS SQLServer, Oracle, MySQL หรือ MS Access
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : N-A
ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
บำรุงรักษาเชิงป้องกันตามแผนงานและซ่อมแซมทางด้านไฟฟ้าให้กับเครื่องจักรและเครื่องมือวัด ตรวจสอบสภาพสถานที่ทำงาน/เครื่องมือให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามเอกสารของระบบคุณภาพ ISO ในหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : N-A
หัวหน้า QA
1.ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเพื่อให้สินค้ามีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ 2.กำกับดูแลการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตและสายงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับเอกสารปฎิบัติงาน 3.วางแผนการทำงานกำหนดนโยบายแนวทางการดำเนินงานของงานที่ประกันคุณภาพกระบวนการผลิต 4.ทำหน้าที่ประสานงานและติดต่อกับแผนกอื่นๆเรื่องคุณภาพ 5.วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาเมื่อพบปัญหาด้านคุณภาพในการบวนการผลิต 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ DCC
รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบระบบบริหารภายในบริษัทฯ เสนอแนะเกี่ยวกับจุดอ่อน, สิ่งที่สามารถพัฒนาได้ และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขจุที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดข้อบกพร่องเพื่อให้ระบบบริหารภายสนของบริษัทฯ มีความน่าเชื่อมั่น มีประสิทธิภาพ และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ลพบุรี)
ควบคุมดูแลงานฝ่ายทรัพยากรทั้งระบบ (ระบบเงินเดือน / ประกันสังคมและภาษี / สรรหาว่าจ้าง / พัฒนาและอบรม / แรงงานสัมพันธ์ / งานราชการ / งานต่างด้าว ระบบงานเอกสาร งานอื่นๆ )
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วิศวกรไฟฟ้า (ประจำที่ลพบุรี)
ด้านปฏิบัติการ 1. สำรวจข้อมูล เพื่อออกแบบระบบไฟฟ้าและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า 2. ศึกษาและกำหนดรูปแบบรายการ เพื่อให้ได้มาซึ่งรายละเอียดในการผลิต การควบคุม การติดตั้ง และการประมาณราคาในงานวิศวกรรมไฟฟ้า 3. ควบคุมการติดตั้ง บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อให้ระบบมีความถูกต้อง ปลอดภัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อพัฒนางานวิศวกรรมไฟฟ้าให้มีความถูกต้องปลอดภัยและประหยัดพลังงาน 5. จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงาน
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เหล็กทรัพย์ จำกัด
จังหวัด ลพบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17000
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 49 งาน

1 2 3 4 5


โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560