เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ปรับปรุง และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทร่วมกับทีมงาน (อุกปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/โซล่าร์/LED) - ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนร่วมกับทีมงาน ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเพิ่่ม 1 เสาร์ต่อเดือน) เวลา 08.30 -17.30 น.** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี โทร.02-985-2250-3 ติดต่อ คุณโชคชัย แก้วพินิจ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและสรรหา Email : Chokchai_gka@gunkul.com,hr.gka@gunkul.com
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 18,000 - 20,000 (ตามโครงสร้างบริษัท)
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
**ขอให้คุณเป็นบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ทราบและรู้หน้าที่ของตนเองรวมถึงปรับปรุงพัฒนางานได้อัตโนมัติปราศจากการควบคุม คอยสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน** **ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** ลักษณะงาน : ดูแลด้านช่องทางการสรรหาบุคลากรให้ล้ำนำสมัย และการคัดสรรเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงงานติดต่อสื่อสาร กิจกรรม งานด้านการให้บริการต่างๆของฝ่าย ดังนั้นจึงต้องมีทักษะและความสามารถในเรื่องการจัดทำสื่อ การออกแบบประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนันทนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ จึงเห
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,500 - 18,000 บาท (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตรวจรับสินค้าเข้าคลังให้ถูกต้อง ทั้งจำนวน คุณภาพ และรูปแบบ ที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารต่างๆ - บันทึกข้อมูลลงระบบ ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเพิ่มเดือนละ 1เสาร์๗ เวลา 08.30 -17.30 น.*** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี โทร.02-985-2250-3 ติดต่อ คุณโชคชัย แก้วพินิจ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและสรรหา Email : chokchai_gka@gunkul.com,hr.gka@gunkul.com
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 14,000
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** บริการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในองค์กร และดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศตามแผนประจำปี -มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -จัดหาระบบ IT และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ -ประกอบ/ติดตั้ง/ดูแล/ซ่อมบำรุง/แก้ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง -จัดทำแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เหมาะสม ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเพิ่ม 1 เสาร์ต่อเดือน) เวลา 08.30 -17.30 น.** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,500 - 18,000 บาท
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ก่อนการผลิตและระหว่างกระบวนการผลิต - ควบคุมพร้อมทั้งคัดแยกงานที่เป็นงานเสียออกจากงานดี - ลง Data Inspector Sheet - ทำการเบิก Jig ให้ทาง Line นำไปใช้งานสำหรับตรวจสอบงานระหว่างกระบวนการผลิต - ติดตามเอกสารที่เกี่ยวกับงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ติดต่อและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น.**
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000 - 14,000 บาท (ตามประสบการณ์และความสามารารถ)
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ปรับปรุง และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทร่วมกับทีมงาน - ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนร่วมกับทีมงาน ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเพิ่่ม 1 เสาร์ต่อเดือน) เวลา 08.30 -17.30 น.** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี โทร.02-985-2250-3 ติดต่อ คุณโชคชัย แก้วพินิจ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและสรรหา Email : Chokchai_gka@gunkul.com,hr.gka@gunkul.com
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000บาท (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ดำเนินการวิจัย ปรับปรุง พัฒนาและทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่-เดิม(อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง,สวิซตัดตอน,SOLAR) ทางด้านรูปแบบ วัสดุ ราคาและอื่นๆ - ดำเนินการและจัดทำ Test Report และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ - จัดทำ Bom & Routing - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเดือนละ 1 เสาร์) เวลา 08.30 -17.30 น.** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรว
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20,000 - 22,000 (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ออกแบบแม่พิมพ์สำหรับผลิตชิ้นส่วน ทั้ง Mould และ DIE (เน้น DIE 90%) 2.ตรวจสอบความถูกต้องของแบบในการทำแม่พิมพ์ 3.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในการซ่อม สร้าง บำรุงรักษาแม่พิมพ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4.จัดทำ จัดเดก็บเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO9001 5.ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตาม KPI 6.พัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานต่างๆในแผนกให้ดีขึ้น ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเพิ่มเดือนละ 1 เสาร์) เวลา 08.30 -17.30 น.** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยส
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 22,000-25,000 บาท(ตามประสบการณ์)
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.บริหารจัดการงานคำนวนต้นทุนสินค้า 2.บริหารจัดการงานคำนวนต้นทุนมาตราฐาน 3.บริหารจัดการงานประมาณราคาต้นทุน 4.บริหารจัดการงานปิดบัญชีต้นทุน 5.จัดทำข้อเสนอแนะเกี่ยวกับต้นทุนสินค้าเพื่อให้ต้นทุนสินค้ามีความถูกต้องแม่นยำ และเหมาะสม ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเพิ่ม 1 เสาร์ต่อเดือน)เวลา 08.30 -17.30 น.*** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี โทร.02-985-2250-3 ติดต่อ คุณโชคชัย แก้วพิ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** 1.ตำแหน่งหัวหน้าแผนก QC-InProcess ตรวจสอบกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด และมาตรฐานที่กำหนดไว้ 2.ตำแหน่งหัวหน้าแผนก QC-InComming ตรวจสอบวัตถุดิบในการผลิตที่สั่งซื้อให้เป็นไปตามาตฐานและข้อกำหนด ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเพิ่มเดือนละ 1 เสาร์) เวลา 08.30 -17.30 น.*** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี โทร.02-985-2250-3 ติดต่อ คุณโชคชัย แก้วพินิจ หัวหน้าแ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 23,000 - 25,000 (ตามโครงสร้างบริษัท)
วันที่ : 31 มี.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2416 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 242 »

ติดตามเรา เพื่อที่คุณจะไม่พลาดข่าวสารงานดีๆ จากเรา
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974 , 089-160-6465 , 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562