เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

1.ดูแลจัดการยอดขาย สต๊อกสินค้า สาขา 2.ดูแลความเรียบร้อยของพนักงานในสังกัด 3.ส่งรายงานสรุปประจำสัปดาห์ 4.บริการ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสาขา 5.ดูแลความเรียบร้อยโดยรวมของในร้านในแต่ละสาขา
บริษัท ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000-30,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
- จัดทำแผนและควบคุมงบประมาณของบริษัท ให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผน งานของบริษัท รวมถึงทบทวนและปรับปรุงให้เหมาะสมอยู่เสมอ - บริหาร จัดการ การรับเงิน-การจ่ายเงิน และบริหารสภาพคล่องทางการเงิน ของ บริษัท - จัดทำข้อมูลวิเคราะห์โครงการของบริษัท เพื่อยื่นขอสินเชื่อธนาคาร - เจรจาต่อรองกับสถาบันการเงิน เพื่อดำเนินการธุรกรรมต่างๆ - ตรวจสอบความก้าวหน้าของงานภายในบริษัท - ควบคุม ดูแล การเบิก-จ่ายเงินของบริษัท ให้เป็นไปตามรายรับ-จ่าย ของบริษัท - ประมาณการกระแสเงินสดรับ-จ่าย และวางแผนกระแสเงินสด
บริษัท ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000-40,000 (มากกว่า 40,000 ไม่รับพิจารณา)
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
-สร้างสรรค์ content และ สื่อสารผ่านทุกช่องทาง เช่น Facebook, Instagram, Line, Twitter,website - นำเสนอข้อมูลสินค้าผ่านทางช่องทางการขายออนไลน์ ทุกช่องทาง - คิดแคมเปญโฆษณา ดูแลกิจกรรมการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของบริษัทเพื่อกระตุ้นยอดขาย - คิดผลิตภัณฑ์ วางแผนและพัฒนาการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง Online / Social Media เพื่อสร้างยอดขาย โดยเน้นสร้างภาพลักษณ์ของสินค้ากิจกรรมทางการตลาด การจัดโปรโมชั่นต่างๆ รวมถึงตอบคำถามเกี่ยวกับสินค้า - สำรวจคู่แข่ง และควา
บริษัท ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000-35,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
1. * เวลาทำงาน วันอังคาร-ศุกร์ เวลา 18.00 - 22.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-22.00 น. (หยุดวันจันทร์)* 2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า 3. เสนอ แนะนำ ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม /ข้อสงสัย และให้ข้อมูลกับลูกค้าของ บริษัทได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง 4. รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าที่
บริษัท ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000-18,000 บาท (ตามประสบการณ์) & O.T.
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
- จัดทำเอกสารใบเสนอราคา,ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี,ใบลดหนี้/ ใบกำกับภาษี ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี - วางบิล-รับเช็คพร้อมตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการวางบิล-รับเช็ค - ติดต่อลูกค้า นัดวางบิล เก็บเงิน ตามกำหนดเวลา นำเงินสดและเช็คเข้าธนาคาร - จัดส่งใบเสร็จให้ลูกค้าที่โอนเงินค่าสินค้าเรียบร้อย - ตรวจสอบยอดขาย,รายได้ของแต่ละสาขา - เคลียร์ ตรวจเช็ก ยอดเงินสด ยอดชำระด้วยบัตรเคริต และช่องทางการชำระเงิน อื่น ๆ ที่จัดเก็บจากลูกค้า และลงบันทึกประจำวัน - ตรวจสอบยอดเงินเ
บริษัท ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
- ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี และการบันทึกบัญชีของเจ้าหน้าที่บัญชี - รับนโยบายบริษัทเพื่อวางแผนการทำงานและกำหนดหน้าที่งานบัญชี - จัดทำ Cash Flow ประจำเดือน/งบกระแสเงินสด/วิเคราะห์งบการเงินและปิดงบการเงินประจำเดือน - ปิดบัญชี และรายงานกระทบยอดบัญชีทุกเดือน - จัดเตรียมรายงานเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร และประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ที่ปรึกษาทางการเงิน กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ลอคบอกซ์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000 - 40,000 (หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
หน้าที่รับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบบริหารจัดการภายในสาขา 2. บริหารจัดการการทำงานของพนักงานภายในสาขาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ควบคุมต้นทุนสาขา 4. ดูแลบริหารสต๊อก เบอร์ 099-2546942 พี่เมย์ ติดต่อ พี่เมย์ Line : maykanwasorn
บริษัท เซ็นทรัลเรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 10   เงินเดือน : 14000-15000
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
1.พนักงานเสริฟ - ทำหน้าที่ช่วยผู้จัดการดูแลความเรียบร้อยทั่วไป - รับฟังและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างละมุนละม่อมและเป็นที่พึงพอใจ แก่ลูกค้าและสนองนโยบายบริษัทฯ - สามารถอธิบายถึงกรรมวิธีการทำอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงส่วนประกอบในรายการอาหารและเครื่องดื่ม - ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อมและความสะอาดก่อนร้านอาหารเปิด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.พนักงานครัว - เตรียมเครื่องปรุง ส่วนผสม วัตุถุดิบ ให้ตรงตามที่บริษัทกำหนด - ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อมและคว
บริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : ตามตกลง/ประสบการณ์
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
1.พนักงานเสริฟ - ทำหน้าที่ช่วยผู้จัดการดูแลความเรียบร้อยทั่วไป - รับฟังและแก้ปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้าได้อย่างละมุนละม่อมและเป็นที่พึงพอใจ แก่ลูกค้าและสนองนโยบายบริษัทฯ - สามารถอธิบายถึงกรรมวิธีการทำอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงส่วนประกอบในรายการอาหารและเครื่องดื่ม - ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อมและความสะอาดก่อนร้านอาหารเปิด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.พนักงานครัว - เตรียมเครื่องปรุง ส่วนผสม วัตุถุดิบ ให้ตรงตามที่บริษัทกำหนด - ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเตรียมความพร้อมและคว
บริษัท สกูซี่ อิตาเลี่ยน เรสเตอรอง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 3   เงินเดือน : 10,000 - 13,000
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 962 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 97 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562