เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

call Center(รับเรื่องร้องเรียน)
- รับโทรศัพท์ลูกค้า/เรื่องร้องเรียนการใช้บริการแท๊กซี่ ระบบGPS - โต้ตอบการสื่อสารกับลูกค้าทางช่องทางต่างๆได้ - ประสานงานและให้ความช่วยเหลือลูกค้าได้ - บริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพและให้ลูกค้าเกิดความประทับใจเกินความคาดหวัง - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - มีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ำเสมอ - หากมีประสบการณ์ผ่านงาน Call Center ระบบ GPS หรือในบริษัทประกันภัยจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิถุนายน 2562
Call Center Supervisor
- บริหารและดูแลพนักงาน Call Center - ควบคุมคุณภาพการรับสาย และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี - ประสานงานรับข้อมูล และการถ่ายทอดให้กับลูกทีม - ทำรายงานสรุปการทำงานและเสนอแนวทางการพัฒนางาน - พัฒนาระบบงานและทีมงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง - สามารถปฎิบัติงานให้เกิดความพึงพอใจต่อลูกค้า - หากมีประสบการณ์ผ่านงานด้าน หัวหน้างาน Call Center ด้านระบบGPS หรือรับเรื่องร้องเรียนตลอด 24 ชม.จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิถุนายน 2562
ผู้ช่วยหัวหน้าบัญชี
- ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบภาษี ภพ 30 ภงด 1,3,53,50,51,90,91 ออนไลน์ - ยื่นประกันสังคม - ตรวจสอบเอกสารการกระทบยอดทุกสิ้นเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000
20 มิถุนายน 2562
หัวหน้าบัญชี
- ดูแลงานบัญชีทั้งระบบของบริษัทในเครือรวม 5 บริษัท - ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - ยื่นแบบภาษีทางอินเตอร์เน็ต ภพ.30 ภงด,1,3,53,50,51,90,91 - ทำเงินเดือนพนักงาน - ยื่นประกันสังคม - ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - บันทึกบัญชีด้านรายรับ-รายจ่าย โดยโปรแกรม Formula - ปิดงบการเงิน และปิดงบรายเดือนเสนอผู้บริหาร - จัดทำ Cash Flow เสนอผู้บริหาร - ตรวจสอบกระทบยอดทุกสิ้นเดือน - จัดทำงบกำไรขาดทุนรายเดือน/ไตรมาส/รายปี รวมถึงปิดงบการเงิน(เตรียมเอกสารประกอบงบ)เสนอผู้สอบบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหม
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000
20 มิถุนายน 2562
โปรแกรมเมอร์
1.เขียนPHP ได้ 2.Mobile app IOS หรือ android 3 เข้าใจ SQL Server หรือ Mysql 4 สามารถพัฒนาโปรแกรม Communication Protocol เชื่อมต่อกับ Server 5 หัวหน้าศูนย์การสื่อสาร ประสานงานการสื่อสารและการรับผู้โดยสาร
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000
20 มิถุนายน 2562
ธุรการคอมพิวเตอร์/คีย์ข้อมูล
- งานด้านคีย์ข้อมูลลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ - เป็นผู้มีความรับผิดชอบและอดทนต่องานที่ได้รับมอบหมาย - มีทัศนคติที่ดีและมีความคล่องแคล่ว - คอยติดต่อประสานงานด้านเอกสารทั้งภายใน-ภายนอก - สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ทุกโปรแกรมเป็นอย่างดี
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000 บาท
20 มิถุนายน 2562
หัวหน้าช่าง(เทคนิคงานบริการติดแก๊ส)
- ควบคุมการติดตั้งและการซ่อมเครื่องยนต์และติดตั้งระบบแก๊สรถยนต์ NGV-LPG รถยนต์ - ให้คำแนะนำด้านเทคนิคต่างๆแก่ลูกค้าผู้แทนจำหน่ายสื่อต่างๆ - ให้ความด้านโปรแกรมปรับจูน จัดอบรมลูกค้าผู้แทนจำหน่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ระบบแก๊สNGV-LPG - แก้ไขปัญหางานที่ยากต่อการแก้ไขให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี - สร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าศูนย์ติดตั้งด้านการบริการซ่อม - สร้างรายได้และจำนวนรถให้บรรลุเป้าหมายภาพรวมศูนย์บริการ
บริษัท มายแก๊ส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000 บาท
20 มิถุนายน 2562
ชายผู้ช่วยพนักงานขับรถเป๊ปซี่
ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์และหยุดตามประเพณี เวลาเข้างาน 8.00 น. ลักษณะงานเป็นผู้ช่วยพนักงานขับรถ ส่งสินค้าตามห้าง เมื่อทำงานครบถ้วน บางวันเลิกเที่ยง บางวันเลิกงานหลังเที่ยง บางวันเลิกงานเย็น ถือว่าเลิกงานแล้วเวลาเลิกงานจึงไม่แน่นอน
บริษัท ที พี ดี กรุงเทพ ฯ (1987) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2   เงินเดือน : บรรจุแล้วเงินเดือน 9500 บาทจ่ายเงินทุกวันที่15และว
20 มิถุนายน 2562
ช่างทั่วไปประจำบริษัท
เริ่มงาน 8.00 น. เลิกงาน 17.00 น บรืษัทมีเบี้ยขยันและประกันสังคม มีเงินให้ยืมเ มีโบนัสทั้งนี้ โบนัสขึ้นอยู่กับกำไรของธุรกิจด้วย ทำงานวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุดทุกวันอาทิตย์และหยุดตามวันประเพณีและวันหยุดต่าง ๆ
บริษัท ที พี ดี กรุงเทพ ฯ (1987) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : บรรจุแล้ว 12000 บาท เบี้ยขยันเดือนละ 2000 บาท จ่ายเงินเดือนทุก 15 วัน
20 มิถุนายน 2562
พนักงานหญิงทำความสะอาดที่ทำงาน
ทำความสะอาดที่ทำงานให้สะอาด ทำอาทิตย์ละ 5 วัน เริ่มงาน 8.00 น. เลิกงาน 14.30 น ไม่ซักเสื้อผ้า ไม่รีดผ้า ไม่ทำอาหาร ไม่ชงกาแฟ
บริษัท ที พี ดี กรุงเทพ ฯ (1987) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1   เงินเดือน : วันละ 400 บาท รับเงินสดทุกครั้งที่มาทำงาน
20 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2211 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 222 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560