เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

IT Support
• ลงโปรแกรมWindows Office และโปรแกรมอื่นๆได้ • มีประสบการณ์ ระบบหน้าร้าน (POS) และ Database • ติดตั้งดูแลรักษาและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์Server Windows, SQL, MySQL, • สามารถแก้ไขปัญหาHardware,Software,Network • มีความเข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์,เครื่องพิมพ์,จอภาพ,อุปกรณ์สำรองไฟ มีความรู้เรื่องระบบNetwork • ติดตั้งลงโปรแกรมดูแลระบบInternet และระบบSecurity • ช่วยsupport งานด้านคอมพิวเตอร์ให้กับองค์กรและสาขา • Support User ทั้งHardware และSoftware ซ่อมบำรุง (Maintain) อุปกรณ์คอมพิว
17 สิงหาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000
Marketing Admin
จัดเก็บเอกสาร บันทึก ข้อมูล ฝ่ายการตลาด ประสานงานกับหน้าร้าน เพื่อจัดส่งเอกสารและอุปกรณ์ส่งเสริมการขาย จัดทำรายงาน ของแผนก
17 สิงหาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000
Data Analyst
ประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล การตลาดและยอดขาย เพื่อดูแนวโน้ม โอกาสและความเสี่ยง เพื่อวางแผนการตลาดจัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด และการขาย เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
17 สิงหาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000
Key Account (ดูแลช่องทางการขายและเพิ่มยอดขาย )
• ขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ในกลุ่ม Beauty ทั้ง Offline และ Online • เพิ่มยอดขายในช่องทางการขายที่มีอยู่ และ สร้างยอดขายสำหรับช่องทางการขายใหม่ • สร้างความสัมพันธ์ และประสานงานกับคู่ค้า • ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด เพื่อทำแคมเปญกระตุ้นยอดขาย
17 สิงหาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่บัญชี
• รับผิดชอบทำเอกสารบัญชีบริหารงานเอกสารทั่วไปตามนโยบาย • ดูแลเรื่องภาษีเอกสารรายรับ – รายจ่ายรวมรวมเอกสารลงบัญชีรายวัน- รายจ่ายแยกประเภท • สรุปงบและส่งงบรวมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลหาต้นทุนสินค้าวัสดุและอุปกรณ์ตั้งเบิกเงินต่างๆ • บันทึกข้อมูลจัดเก็บข้อมูลลงระบบอย่างถูกต้องตามระบบบัญชี • จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายและเอกสารใบสำคัญรับรวมถึงการตรวจสอบเพื่อนำเสนออนุมัติพร้อมทั้งบันทึกลงระบบบัญชี • บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายภงด. แต่ละประเภท • คีย์ข้อมูลทางบัญชีจัดเก็บเอกสารทางระบบบัญชี • เก็บรักษาเอกสารทางการ
17 สิงหาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การเงิน
• จัดทำใบสำคัญจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นของ • จัดเตรียมเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบในใบสำคัญจ่ายให้ครบถ้วนสมบูรณ์เช่นใบขออนุมัติซื้อใบสั่งซื้อใบแจ้งหนี้หรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารต่างๆเอกสารขอเบิกจ่ายกรณีมีการเดินทางเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าที่พักเป็นต้น • จัดเก็บเอกสารทางการเงินต่างๆเป็นหมวดหมู่ตามที่กำหนด • จัดทำเรื่องในการขอใบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงานตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยแล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก • จั
17 สิงหาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
Training and Development / เจ้าหน้าที่ฝ่ายอบรมและพัฒนา
• ดำเนินการดูแลสนับสนุนการจัดฝึกอบรมให้เป็นมาตรฐานของการฝึกอบรมที่บริษัทฯที่วางไว้โดยในแต่ละปีต้องสามารถจัดฝึกอบรมให้ได้จำนวนพนักงานตามเป้าหมายของTraining Road Map รวมถึงการเป็นผู้กล่าวเปิดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ, ประสานงานและอำนวยความสะดวกการจัดส่งพนักงานออกไปภายนอก (Public Training) • ฝึกอบรมพนักงานใหม่ตามหลักสูตรการอบรมที่กำหนด รวมทั้งจัดเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ ในการฝึกอบรม • ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินไปตามนโยบายขององค์กร ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมต่างๆ พร้อมกับเตรียมเอกสารประกอบการอบร
17 สิงหาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Marketing Online)
-วางแผนการลงโฆษณาผ่านช่องทาง Online ของบริษัท อาทิ Google , Web , Facebook , instagram , YouTube , Line@ เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆ - สร้างกิจกรรมบนสื่อ Social Media - ดูแลบริหารจัดการระบบหลังบ้าน (Admin) ของงานออนไลน์ทั้งหมด - อัพเดตคอนเท้น รูปภาพ ต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ตามบริษัทกำหนด - คิดคอนเซป เพื่อเขียนคอนเท้น หรือรีวิว ตามช่องทางประชาสัมพันธ์ ของบริษัท -สรุปรายงาน Onlineประจำสัปดาห์ ประจำเดือน - ให้คำปรึกษา แนะนำคอร์สเบื้องต้น ทาง Live Chat บนเว็ปไซด์ และทาง Inbox FB
17 สิงหาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
Cashier / แคชเชียร์
รายละเอียดงาน: -รับชำระค่าบริการและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง -ออกใบเสร็จ -มีความละเอียดรอบคอบและความรับผิดชอบในการทำงาน -มนุษย์สัมพันธ์ดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส
17 สิงหาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
TherapistBody (พนักงานนวดตัว)
ทำทรีตเม้นท์ให้กับผู้มาใช้บริการ
17 สิงหาคม 2561
รมย์รวินท์คลินิก
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : ไม่จำกัด   เงินเดือน : ตามตกลง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2392 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 240 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560