ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน
เข้าระบบคนหางาน
หางาน
งานมาใหม่วันนี้

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ทำเอกสารและติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการโหลดสินค้าทั้งภายในและต่างประเทศ 2.ติดตามและเฝ้าตรวจสอบความเรียบร้อยของกระบวนการโหลดสินค้าภายในโรงงาน 3.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ 1.สามารถใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี 2.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ 3.สามารถทำงานภายใต้แรงสภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
- ควบคุม ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยงานในขั้นตอนการบรรจุ ตามที่กำหนด - จัดเตรียมกำลังคน พื้นที่ วัตถุดิบ/วัสดุ เครื่องจักร และ เครื่องมือ/ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ Tuna Loin ให้พร้อม และเพียงพอต่อการผลิตประจำวัน - ตรวจสอบการเตรียมวัตถุดิบในขั้นตอนการบรรจุผลิตภัณฑ์ Tuna Loin ตามแผนการผลิตประจำวัน - ดูแล ตรวจสอบเครื่องจักร และเครื่องมือ/ อุปกรณ์ ที่ใช้งาน เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ไม่ชำรุดเสียหาย
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
-ควบคุม ดูแลการทำงาน ในด้าน การบริหารเงิน, การทำเอกสารส่งออก และสหกรณ์ออมทรัพย์ -ให้คำแนะนำและตัดสินใจในเรื่อง การซื้อ-ขาย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -ให้คำแนะนำกระบวนการรับ-จ่ายเงิน ข้อกำหนด กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารเงิน และเงื่อนไขต่างๆ ในการชำระเงิน และรับชำระเงินจากการซื้อ-ขายสินค้า (Payment Term) -บริหารจัดการลูกหนี้ในประเทศทั้งในและต่างประเทศ -ตรวจสอบและวิเคราะห์งบการเงินและรายงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องของฝ่าย รวมทั้งบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -บริหารจัดการเรื่องค่านายหน
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
- จัดทำเอกสารการจ่ายเงินและตรวจสอบความถูกต้องของใบเสร็จรับเงิน -ติดตามการชำระเงิน -จัดทำรายงานบัญชีการรับเงิน - การจ่ายเงินและบัญชีอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย -บันทึกฐานข้อมูลเจ้าหนี้ และบัญชีธนาคาร
บริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
พนักงานประจำ (Full Time) -ขายสินค้าแนะนำสินค้า ผลักดันยอดขายและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องใชไฟฟ้า เเบรนด์ SHARP Thai -ประเภทกลุ่มสินค้า (All) ทีวี,เเอร์,ตู้เย็น,เครื่องซักผ้า,เครื่องฟอกอากาศ,เครื่องดูดฝุ่น - เข้างาน 11.00 น. เลิกงาน 20.00 น. (หรือตามห้างกำหนด) - ทำงาน 9 ช.ม / วัน รวมเวลาพัก 1 ช.ม - 1 อาทิตย์ทำงาน 6 วัน /สัปดาห์ หยุด 1 วัน จะไม่ตรง ศ-ส-อาทิตย์ สวัสดิการ ฯลฯ - ประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - อบรมพนักงาน + ค่าเดินทาง - วันลาพักร้อน (ตามเงื่อนไขบริษัทฯกำหนด)
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายวัน 325 บาท/วัน + Commission + Incentive รายชิ้น + TarGet
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
1.ฐานเงินเดือน 9,450 - 10,080 (ตามค่าแรงแต่ละจังหวัด) (เงินเดือนพิจารณาได้ตามประสบการณ์และความสามารถ) + Commission + Incentive By Gallon + TarGet (ค่าเป้า) + OT เมื่อนับสต๊อก 2.เป็นพนักงานประจำขายสี เเบรนด์ Nippon Paint -ประเภทสินค้า สีทาอาคาร ภายใน-ภายนอก , สี่รองพื้น,สีเคลือบ 3.เเนะนำขาย ให้บรรลุเป้าหมายในเเต่ละเดือน (เปิดการขาย,ปิดการขาย) 4.เช็คสต็อกสินค้า,สั่งของ,รายงานยอดขายทุกวัน 5.ประสานงานขาย กับ ทุกส่วนงานในองค์กร 6.เข้างานด้วยระบบ Check in Check out ผ่าน application บ
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้เฉลี่ย 15,000++ ขึ้นไป
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
วางแผนงานขาย บริหารยอดกลุ่ กลุมลูกค้า IT PROJECT กลุ่มลูกค้า IT SOLOUTION ของบริษัท แนะนำ COMPLY SPEC สินค้าไอที จัดทำ เอกสารที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาความสัมพันธ์ทีดี กับลูกค้า ติดตาม วิเคระห์สถานการณ์ ยอดขาย คู่แข่งเพื่อปรับแผนงานขาย ให้ กลยุทธ์ขององค์กร และออกทริป ตจว เป็นบางครั้ง ประสานานกับทีมขายประจำ OFFICE และหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงานยอดขาย รายงานสรุปยอดขาย ACTION PLAn แก่หัวหน้างาน
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : 1XXXX
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
มีความรู้ เรือ่งสินค้าไอที มาบ้างพอสมควร ชอบเทคโนโลยี ชอบงานขายสินค้า สามารถทำงาน ได้ควบคู่กันไป ดูแลร้านเกมส์ สามารถทำงานเป็นกะได้ ต้องเป็นคนในพื้นที่หาดใหญ๋ เพศ ชายกับเพศหญิง เอกสารในการสมัครงาน สำเนาบตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านน วุฒิการศึกษา สำเนาบัตรผู้คำ้ประกัน สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้คำประกัน
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : วันละ 250 บาท
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเครื่องคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรมและสามารถให้คำปรึกษาลูกค้าได้ มีความเข้าใจส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ติดตั้งโปรเจคเขเตอร์ ได้ ติดตั้ง กระดาน เดินระบบเนตเวิรค์ได้ ถอด BOQ ระบบ เขียนไดอะแกรมงานได้ ส่วนใหญ่จะเป็นงานระบบ จึงขอคน ที่เข้าใจระบบเนตเวร์คและขับรถยนต์ได้
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
-เสนอขายสินค้า อาทิ สินเชื่อ ประกันภัย และโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งให้บริการแก่ลูกค้า -รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด -สรรหาลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ -เข้าเยี่ยมลูกค้าและชุมชน -จัดทำรายงานผลส่งเข้าบริษัทให้ได้ตามที่กำหนด -อัพเดตสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าและชุมชน -สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและชุมชน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 10,000+ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 26 พ.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 94 งาน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.