ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน
เข้าระบบคนหางาน
หางาน
งานมาใหม่วันนี้

- รับนโยบายคุณภาพและเป้าหมาย และนำไปบริหารและจัดการทีมให้ดำเนินการไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - วางแผนและจัดสรรกำลังคนให้มีตามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา - บริหารและจัดการทีมงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อกำหนดและนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- รับนโยบายคุณภาพและเป้าหมาย และนำไปบริหารและจัดการทีมให้ดำเนินการไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - วางแผนและจัดสรรกำลังคนให้มีตามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา - บริหารและจัดการทีมงานให้เป็นไปตามกฏระเบียบข้อกำหนดและนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดอุบัติเหตุและของเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1.ฐานเงินเดือน 12,000 - 15,000บาท /เดือน (ตามประสบการณ์ทำงาน) + Commission +มี OT เมื่อ นับสต๊อก + ค่าเดินทาง + เบี้ยขยัน + ค่าเบี้ยเลี้ยง 2.เป็นพนักงานประจำขายสี เเบรนด์ Noppon Paint - ประเภทสินค้า สีทาอาคาร ภายใน-ภายนอก , สี่รองพื้น,สีเคลือบ 3.เเนะนำขาย ให้บรรลุเป้าหมายในเเต่ละเดือน (เปิดการขาย,ปิดการขาย) 4.เช็คสต็อกสินค้า,สั่งของ,รายงานยอดขายทุกวัน 5.ประสานงานขาย กับ ทุกส่วนงานในองค์กร 6.เข้างานด้วยระบบ Check in Check out ผ่าน application บนมือถือ เวลาทำงาน ทำงาน 8 ชม./วัน
บริษัท บอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้เฉลี่ย 25,000++ ขึ้นไป
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1. ดูแลและแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้แก่ Users ทั้งในส่วนของ Hardware และ Software 2. ให้ความรู้ด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้ง Hardware และ Software หรือคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง 3. ดำเนินโครงการด้านความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดแผนงาน นำเสนอและติดตามสถานะการณ์ดำเนินงาน รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 4. ตรวจสอบ การควบคุม การจัดการ และการปฏิบัติงานด้าน IT Infrastructure (Network, System/Platform, Data Center, Security), IT Operations / IT Security / ระบบโทรศัพท์ 5. ดำเนินการทดสอบ ประ
บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
- รับผิดชอบงานเอกสารด้านกฏหมาย และประสานงานทั้งภายในและภายนอก - ร่างสัญญาและตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวกับบริษัท - จัดการเจรจา ประสานงานกับหน่วยงานทางด้านกฏหมาย - จัดเตรียมเอกสารเพื่อดำเนินคดี และตรวจสอบความถูกต้อง - เสนอแนะ ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1. ชั่งน้ำหนักวัตถุดิบหรือสินค้าจากซัพพลายเออร์ตามรายการที่มีการขนส่งประจำวัน 2. ชั่งน้ำหนักสินค้าก่อนมีการส่งออกไปยังลูกค้า 3. ตรวจสอบความถูกต้องด้านเอกสาร ด้านคุณภาพวัตถุดิบและสินค้า โดยเช็คจากใบสั่งซื้อสินค้า ใบส่งของ หรือใบวางบิล 4. จดบันทึกและทำรายงานการเข้า-ออกของรถขนส่งวัตถุดิบและสินค้า 5. ต้อนรับผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ และประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับทราบ 6. วางบิล รับ-ส่งเอกสารจากหน่วยงานภายนอก และซัพพอร์ตการใช้รถของบริษัทฯ เมื่อจำเป็น 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1. จัดทำรายละเอียดสต๊อกภายในคลังสินค้า 2. ควบคุม ตรวจนับ และทำการเบิก-จ่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์ 3. ตรวจเช็คเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในสโตร์เพื่อพร้อมสำหรับการใช้งาน และแจ้งซ่อมหากเกิดการชำรุด 4. รับผิดชอบการสั่งซื้อ การรับสินค้าหรืออุปกรณ์จากซัพพลายเออร์ และจัดเก็บตามระบบอย่างถูกต้อง 5. ดูแลพื้นที่การจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์ที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของงาน 6. ทำจ่ายเงินสินค้าที่ได้รับให้ถูกต้องตามระบบ 7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1. ควบคุมการผลิตกาว (Resin) ให้ได้ตามแผนที่วางไว้ ทั้งปริมาณ คุณภาพ การส่งมอบ และความปลอดภัย 2. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปรับปรุงงาน 3. ดูแลให้มีสภาพการทำงานที่ปลอ ดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายด้านสุขภาพและความปลอดภัย การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาโรงงาน 4. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 5. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานได้เบื้องต้น 6. ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการทำงาน 7. สนับสนุนกิจกรรม 5S ISO และ OHSAS
บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
1.บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินสดภายในสำนักงาน 2.ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดและตรวจสอบเอกสารการเงิน 3.ทำ Payment Marker ใน Internet Banking 3.ตรวจสอบใบแจ้งหนี้และเสนออนุมัติ 4.ติดต่อธนาคารเพื่อทำธุรกรรมต่างๆของบริษัทฯ 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีดิก เซาท์ จำกัด (TDIC South Co,.Ltd.)
จังหวัด สงขลา   เขต : บางกล่ำ, หาดใหญ่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
วันที่ : 16 เม.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 150 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 15 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.