ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน
เข้าระบบคนหางาน
หางาน
งานมาใหม่วันนี้

1.ช่วยสัตวแพทย์ในการใช้เครื่องมือการรักษาหรือหัตถการต่างๆ 2.ช่วยสัตวแพทย์ในการจับบังคับสัตว์เพื่อรับการรักษา 3.ตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยาของสุนัขและแมว, Crossmatching 4.สามารถใช้งานอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการเพื่อการวิจัยหรือรักษาได้ เช่น การตรวจเลือด, การส่องกล้องจุลทรรศน์ เป็นต้น 5.ถ้ามีประสบการณ์ห้องแล็ป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท โรงพยาบาลสัตว์ปากเกร็ด จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-18000 (บาท) ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
- งานเขียนแบบโครงข่าย Fiber Optic ของ 3BB - ใช้ Auto Cad และ Google Earth ร่วมกันเพื่อเขียนแบบ - ไม่ต้องเซอร์เวย์หน้างานมีทีมทำให้แล้ว เขียนแบบอย่างเดียว
บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามชิ้นงาน
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
- ควบคุม ดูแล โปรเจ็คภายในโรงงาน - นำเสนอรายงาน แนวทางการปรับปรุงเครื่องจักร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร
Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
- ตรวจสอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้มั่นใจว่าปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีมาตรฐาน - สร้างและรักษามาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ - เรียนรู้ระบบงานต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทำความเข้าใจกับกระบวนการทำงานได้อย่างถ่องแท้ รวมทั้งสามารถแนะนำ ปรับปรุง ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน - ออกแบบกระบวนการทำงาน การติดตามผล และการประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ - มีไหวพริบดี ตั้งข้อสังเกตุและพิสูจน์เหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ด้วยความชำนาญ - จัดทำรายงาน ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท
บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000-35,000 บาท
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
- กำหนดนโยบายและวางแผนด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - ควบคุมการจัดทำบัญชี และการตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ - ควบคุมและตรวจสอบการรับ – จ่ายเงินของบริษัท โดยการตรวจสอบการออกแบบใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตรงกัน - ควบคุมการจัดทำงานประมาณของบริษัท และตร
บริษัท รักษาความปลอดภัย โพรเกรส กันภัย จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 30,000-35,000 บาท
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
- วางแผนการจัดการบริหารและพัฒนางานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ - ควบคุม ดูแล งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรเชิงป้องกัน เพื่อให้เครื่องจักรหลัก สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนและติดตามโครงการทางด้านวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามแผนงานหรือความต้องการขององค์กร - วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของแผนกที่รับผิดชอบและควบคุมต้นทุนการทำงานของแต่
Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
สาขาที่เปิดรับ BANANA Banana เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ Banana โลตัสหลักสี่ Istudio Istudio เดอะมอลล์ท่าพระ Lake Com Lake Com โลตัส รังสิตคลอง 7 PowerBuy PowerBuy เซ็นทรัล เวิลด์ (เพิ่มค่าครองชีพ 1,500 บาท) oppo brand shop บิ้กซีตาก เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ ลักษณะงาน -ประจำสาขา เชียร์ขาย Sim & Promotion ของ True -ทำ Target KPI คอมมิชชั่น -จดทะเบียน Application ของลูกค้า ผ่านระบบของ True -ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ -ทำงานตามรอบเวลา 10.00-19.00 / 11.00-20.00 / 12.
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 10   เงินเดือน : 12,000
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
- งานซ่อมบำรุงในโรงงาน - งานเชื่อมทองแดง , อาร์กอน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
- ได้ยอด รับผิดชอบในการวางแผนการขายเพื่อให้ขายตามเป้าหมายที่วางไว้ - ให้คำแนะนำและส่งเริมการขายในการให้บริการกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามดูแลการจ่ายเงินของลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามการรวบรวมข้อมูลคู่แข่งในตลาดเป้าหมาย - รวบรวมแบบสำรวจจากลูกค้าและมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสำรวจ
Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
- ควบคุมบริหาร การบรรจุสินค้า การรับ-จ่ายสินค้า ตรวจสอบการปฏิบัติงานในการส่ง -รับคืนสินค้าให้เรียบรือยและเป็นไปตามระบบจนถึงมือลูกค้า - ควบคุมดูแลบริหาร สินค้าที่คงเหลือในคลัง และพื้นที่จัดเก็บ - ประสานงานกับฝ่ายขาย ,ฝ่ายบัญชี เพื่อทำการตรวจสอบสต๊อกสินค้า และรวบรวมเอกสารส่งและเบิกสินค้า ส่งให้แผนกบัญชี - ควบคุมดูแลพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ตรวจสอบและดูแลรักษาสินค้าคงคลัง - รายงานสรุปสต๊อกและการเบิกจ่ายสินค้าเข้า-ออก ประจำวัน เดือน ปี ข
Sime Darby Oils Nonthaburi Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
วันที่ : 20 ต.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 194 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 20 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.