หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน ผู้จัดการทั่วไป/ผู้อำนวยการ/งานผู้บริหาร
25 พ.ค. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 48 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตราษฎร์บูรณะ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 45,000    ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี

ปริญญาตรี (อังกฤษ ฝรั่งเศส) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (อังกฤษ ฝรั่งเศส) สาธิต วค บ้านสมเด็จ

25 พ.ค. 2567
25 พ.ค. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 20 ปี     จังหวัด : สมุทรสาคร (บ้านแพ้ว )
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ทั่วไป) กศน.วารินชำราบ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ทั่วไป) กศน.

25 พ.ค. 2567
25 พ.ค. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 37 ปี     จังหวัด : สมุทรปราการ (บางบ่อ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 0    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (ไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปวส. (ไฟฟ้ากำลัง) เทคโนโลยีธุระกิจอาชีวะ

25 พ.ค. 2567
25 พ.ค. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : LGBTQ+    อายุ : 32 ปี     จังหวัด : นครปฐม (สามพราน )
เงินเดือนที่ต้องการ : 30,000    ประสบการณ์ทำงาน 11 ปี

ปริญญาโท (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรี (การจัดการโลจิสติกส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

25 พ.ค. 2567
25 พ.ค. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 39 ปี     จังหวัด : อุตรดิตถ์ (ตรอน )
เงินเดือนที่ต้องการ : 45,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาโท (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยนเรศวร

25 พ.ค. 2567
25 พ.ค. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 31 ปี     จังหวัด : ตรัง (ปะเหลียน )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี

ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (-) โรงเรียนวิเชียรมาตุ2

25 พ.ค. 2567
25 พ.ค. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 24 ปี     จังหวัด : ยะลา (เมืองยะลา )
เงินเดือนที่ต้องการ : 16,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาลัยรัตภูมิ
ปวส. (บัญชี) วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา

25 พ.ค. 2567
25 พ.ค. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 49 ปี     จังหวัด : สมุทรปราการ (บางพลี )
เงินเดือนที่ต้องการ : 35,000    ประสบการณ์ทำงาน 15 ปี

ปริญญาโท (การบริหารทั่วไป) มหาวิทยาลัยบูรพา
ปริญญาตรี (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

25 พ.ค. 2567
25 พ.ค. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 29 ปี     จังหวัด : กรุงเทพมหานคร (เขตพระโขนง )
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

ปริญญาตรี (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

25 พ.ค. 2567
25 พ.ค. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 22 ปี     จังหวัด : ขอนแก่น (บ้านฝาง )
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

ปริญญาตรี (การจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
ปวช (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยอาชีวะศึกษาขอนแก่น

25 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30380 คน
« 1 2 3 4 5 ... 3038 »

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.