หาคนทำงานตามประเภทงาน
^ เลือกประเภทงานที่ต้องการค้นหา
หาพนักงาน งานสำหรับผู้พิการ
18 เม.ย. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 48 ปี     จังหวัด : อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี )
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (เทคโนโลยีอุสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)) สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
ปวช (ไฟฟ้าอิเลคโทรนิค) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

18 เม.ย. 2567
18 เม.ย. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 27 ปี     จังหวัด : สงขลา (หาดใหญ่ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 0    ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี

ปวส. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา

18 เม.ย. 2567
18 เม.ย. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 27 ปี     จังหวัด : กาฬสินธุ์
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทย์-คณิต) กุฉินารายณ์

18 เม.ย. 2567
17 เม.ย. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 28 ปี     จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์ (เมืองประจวบคีรีขันธ์ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000    ประสบการณ์ทำงาน 6 ปี

ปริญญาตรี (การจัดการภูมิสังคม) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปวช (พาณิชยการ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

17 เม.ย. 2567
17 เม.ย. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 22 ปี     จังหวัด : นครปฐม (เมืองนครปฐม )
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (สาธารณสุขศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา จ.สุพรรณบุรี

17 เม.ย. 2567
16 เม.ย. 2567
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 33 ปี     จังหวัด : สุรินทร์ (ศีขรภูมิ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000    ประสบการณ์ทำงาน 4 ปี

ปวส. (โยธา) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์
ปวช (โยธา) วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

16 เม.ย. 2567
16 เม.ย. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 25 ปี     จังหวัด : ชลบุรี (เมืองชลบุรี )
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,500    ประสบการณ์ทำงาน 2 ปี

ต่ำกว่ามัธยม (ไม่มี) ประภัสสรวิทยา
ต่ำกว่ามัธยม (ไม่มี) ประภัสสรวิทยา

16 เม.ย. 2567
16 เม.ย. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : หญิง    อายุ : 26 ปี     จังหวัด : สงขลา (รัตภูมิ )
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000    ประสบการณ์ทำงาน 1 ปี

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (สายศิลป์) โรงเรียนอรุณศาสตน์วิทยามูลนิธิ

16 เม.ย. 2567
15 เม.ย. 2567
ไม่มีรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 22 ปี     จังหวัด : ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น )
เงินเดือนที่ต้องการ : 1,500    ประสบการณ์ทำงาน 0 ปี

ปริญญาตรี (วิทยาศาสตร์บัณฑิต(กายภาพบำบัด)) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน

15 เม.ย. 2567
11 เม.ย. 2567
สมัคร technician
มีรูป
เข้าระบบเพื่อดูรูป
เพศ : ชาย    อายุ : 32 ปี     จังหวัด : เลย (ภูกระดึง )
เงินเดือนที่ต้องการ : 42,500    ประสบการณ์ทำงาน 9 ปี

ปวส. (ไฟฟ้ากำลัง) วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง
ปวช (ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์) วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง

11 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2442 คน .
« 1 2 3 4 5 ... 245 »

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.