ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
1. นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์ สินเชื่อและประกันให้แก่ลูกค้า มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ 2. งานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อรถ 3. ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที่ของแต่ละสาขา 4. งานรับชำระค่างวด และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : สะเดา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ (เงินเดือน+ค่าตำแหน่งหรือค่า Incentive)
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
สถานที่ปฏิบัติงาน : ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา หน้าที่และรายละเอียดของงาน : ติดต่อกลุ่มลูกค้า บริษัททัวร์ ในประเทศไทยและมาเลเซีย รวมถึงกลุ่มคนขับรถตู้ที่สามารถนำลูกค้ากลุ่มมาพักที่โรงแรม ได้ - คอยให้บริการหัวหน้าทัวร์ และลูกค้า เช่นการเลี้ยวข้าวต้อนรับ กระชับความสัมพัน เดินทางเยี่ยมลูกค้าที่ไทยและมาเลเซีย
บริษัท เอชอาร์ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : สะเดา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
วางแผนงานซ่อมบำรุงในแต่ละวัน แจกจ่ายงานให้พนักงานซ่อมบำรุงในแต่ละวัน รับใบแจ้งซ่อมจากแผนกต่างๆที่แจ้งมาเพื่อพิจารณางานซ่อม วางแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันประจำเดือน ทำรายงาน KPI ทุกสิ้นเดือน ดูแลตรวจสอบเครื่องจักร และบันทึกผลการซ่อมบำรุง ควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : สะเดา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
ขับรถโฟล์คลิฟท์ในโรงงาน
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : สะเดา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
- สรราหา - ฝึกอบรม - ดูแลเอกสารต่างด้าว - ค่าจ้างและสวัสดิการ
บริษัท เอ.พี.เค.เฟอร์นิชิ่งพาราวู้ด จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : สะเดา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
1.รับผิดชอบดำเนินงานระบบคุณภาพตามมาตรฐาน/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2. วางแผนและดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายใน-ภายนอก, ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการตรวจติดตาม และทวนสอบความมีประสิทธิผลของการทำ Internal/ External Audit ของระบบบริหารคุณภาพ 3. ดำเนินงานควบคุมเอกสารคุณภาพ การจัดทำ, การจัดเก็บและการแจกจ่ายเอกสารคุณภาพให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐานการของระบบบริหารคุณภาพที่กำหนดไว้ ควบคุม มาตรฐานและข้อกำหนด ประสิทธิผลของการแก้ไข Non conformity 4.ดำเนินงานระบบการจัดการด้าน Change Contr
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : สะเดา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
- ควบคุม ดูแล จัดการ การซื้อขายวัตถุดิบ - แจ้งราคาเปิดซื้อวัตถุดิบ ติดต่อซื้อขายกับผู้ส่งมอบ - ติดตามให้มีการส่งมอบวัตถุดิบตามเงื่อนไข - ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า - จัดทำรายงานการประเมินผลผู้ส่งมอบ และการซื้อขายวัตถุดิบประจำวัน - เช็คสถานการณ์ตลาด
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : สะเดา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร, ควบคุมพารามิเตอร์ และการผลิตถุงมือให้เป็นไปตามเอกสารควบคุม 2. ติดตามการผลิตถุงมือตลอดกระบวนการผลิต 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้น
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : สะเดา
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
1.ซ่อมแซม บำรุงรักษา ระบบไฟฟ้า 2.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : สะเดา
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
1.ควบคุมใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์วิศวกรรมระบบน้ำ รองรอบความต้องการการใช้งาน 2.ควบคุมการการงานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์วิศวกรรมระบบน้ำ 3.ควบคุมใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไอน้ำ รองรอบความต้องการการใช้งาน 4.ควบคุมการการงานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์วิศวกรรมไอน้ำ 5.จัดการการใช้เชื้อเพลิงบอยเลอร์ภายในโรงงาน 6.ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรวิศวกรรมบอยเลอร์
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : สะเดา
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน
1 2 3

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.