ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- สามารถอ่านแบบ (คำนวน พื้นที่ผ่าน Auto Cat) ได้ - ทำ BOQ ( ใบเสนอราคาสั่งซ่อมได้ ) - จัดทำ Report งาน Renovate - งานซ่อม - มีภาวะผู้นำสูง ดูแลเรื่องการบริการหลังการขาย และงานซ่อมแซมต่างๆ - กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็น - รับเรื่องร้องเรียนและติดตามผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด - ประสานงานและควบคุมการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าร้องเรียนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด - ดูแลงานระบบสาธารณูปโภคบ้านพัก - มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ - สา
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์ หรือ ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- ติดตามการนำเข้าวัสดุ+สินค้า โดยประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ - รับสินค้า/วัสดุ และตรวจสอบเอกสารให้ตรง - จ่ายวัสดุ+สินค้า และตรวจสอบการเบิกจ่าย - ตรวจนับสินค้า/วัสดุให้อัพเดตตลอดเวลา - จัดทำสรุปรายงานสินค้าคงเหลือ - บันทึกข้อมูลสินค้าเข้าระบบ รวมถึงบันทึกการเบิกจ่ายเข้าระบบ - จัดเก็บสินค้า ตรวจสอบสภาพวัสดุ+สินค้า - ดูแลความสะอาดภายในคลังสินค้า - ขับรถรับ/ส่งวัสดุสินค้า โดยประสานงานกับจัดซื้อ - ดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ของช่าง
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1. ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ / ปั๊มน้ำ 2. สามารถดูแลตรวจเช็ค ซ่อมแซมได้ ระบบไฟฟ้า มอเตอร์สระว่ายน้ำเบื้องต้น
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนเริ่มต้น 11,000 บาท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1. งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ เช่น เพาะชำ ปลูก รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า ตกแต่งสวนของบ้านลูกค้าและโครงการหมู่บ้าน 2. ดูแลเก็บกวาดขยะใบไม้, เก็บขยะ 3. มีพื้นฐานการดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ 4. หาวิธีการดูแลบำรุงรักษาให้ต้นไม้เจริญงอกงาม มีดอกผล 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
- ปฏิบัติงานในสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา - ประจำสำนักงานธุรกิจกิฟฟารีนสาขา ที่บริษัทฯ กำหนดตามความเหมาะสม (บริษัทฯ มีเงินเดือนประจำ, ค่าคอมมิชชั่น, มีที่พักพนักงานฟรี)
บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- นำเสนอขายโทรศัพท์มือถือ Xiaomi (เสียวหมี่) - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ดูแลและรับผิดชอบสต๊อกสินค้าให้เรียบร้อย - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (ไม่หยุด ส-อ) ต่อสัปดาห์ - ทำงาน 8 ชั่วโมง + พัก 1 ชั่วโมง ต่อวัน
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000++
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- นำเสนอขายโทรศัพท์มือถือ Xiaomi (เสียวหมี่) - ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ดูแลความเรียบร้อยของสินค้าและจัดเรียงสินค้า - ดูแลและรับผิดชอบสต๊อกสินค้าให้เรียบร้อย - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน(ไม่หยุด ส-อ) ต่อสัป
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000-20,000 บาท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
-เป็นงานขายในห้าง / ร้านดิลเลอร์ -ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน -ขายสินค้าประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า -ต้องทำยอดขายทุกเดือน -ใช้ Excel เบื้องต้นได้ -ดูแลสต๊อกสินค้าในห้าง/ร้าน
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000++
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
งาน onsite ทำการซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์ให้กับลูกค้า เช่น เครื่องบันทึกเงินสด (Point Of Sales : POS) , Miniboard , RAM , Monitor , Printer , หัวพิมพ์ , Hard Disk , Scanner , อื่นๆ
บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
สรรหาทรัพยากรบุคคล (Recruitment & Selection) - วิเคราะห์หาความต้องการของงาน ว่าต้องการคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร ลงประกาศรับสมัครงาน คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้น นัดหมายสัมภาษณ์งาน ทดสอบด้วยเครื่องมือวิธีการต่าง ๆ ตรวจสอบบุคคลอ้างอิง เช็คประวัติย้อนหลัง กลั่นกรองผู้สมัครที่เข้าตาคัดเลือก แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำงาน บริหารค่าตอบแทน สวัสดิการ (Compensation & Benefit) - ดูแลและบริหารจัดการ งานบริหารค่าตอบแทน งานด้านสวัสดิการ
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : บางสะพาน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 29 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 128 งาน.
« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 13 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.