ประกาศรับสมัครงาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1. ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ / ปั๊มน้ำ 2. สามารถดูแลตรวจเช็ค ซ่อมแซมได้ ระบบไฟฟ้า มอเตอร์สระว่ายน้ำเบื้องต้น
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนเริ่มต้น 11,000 บาท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1. ตรวจสอบเอกสารบัญชีด้านรับ-จ่าย 2. ทำงบทดลองก่อนส่งผู้สอบบัญชี 3. จัดทำรายการทางการเงิน เช่นรายรับ-จ่ายประจำเดือน 4. ดูแล Cash Flow
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- ควบคุมงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการ - สามารถถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง BOQ ได้ - ตรวจสอบและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบคุณภาพงานและวัสดุให้เป็นไปตามแบบ - ประสานงานกับผู้รับเหมาในการดำเนินงานต่างๆ
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1.รับเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ใบขอซื้อและเอกสารสรุปสั่งซื้อ/ สั่งจ้างจากผู้จัดการโครงการ 2.จัดซื้อและหาวัสดุเข้าโครงการ 3.ดำเนินการจัดหาซัพพลายเออร์ 4.เปรียบเทียบราคาและควบคุมวัสดุให้อยู่ในงบประมาณโครงการ 5.ดำเนินการขอตัวอย่างวัสดุและอัพเดทวัสดุโครงการ 6.จัดเตรียมสรุปราคาจากการสอบราคาเพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 7.จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อให้้มีความถูกต้องเพื่อเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติตามขั้นตอน 8.ติดตามวัสดุเข้าโครงการ 9.งานที่ได้รับมอบหมาย
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
งานบัญชีเจ้าหนี้ -ตรวจ/บันทึก การตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้การค้า -ตรวจ/บันทึกสินค้าของสโตร์ -รายงานภาษีซื้อ/ตรวจสอบภาษีขายและจัดทำ ภพ.30 ภงด.3,53 ประจำเดือน -ตรวจ/จัดทำ/บันทึก ค่าแรง ผู้รับเหมา คนงานรายวัน -รายงานเจ้าหนี้การค้าคงเหลือ -รายงานกระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม -สามารถใช้โปรแกรม Express เป็นอย่างดี -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- Project Management. - Project Planning, Design and Tender. - Material Planning and Management. - Construction and Site Management. - Check payments of consultants and contractors. - Prepare document reports to Manager. - Evaluation the consultants and contractors (both new and existing). - Responsible for project related documentation filing. - Drive the project to complete within budget, time and quality.
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาจากประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- ช่วยเหลืองานเอกสารของไซต์เอ็นจิเนียร์ และโฟร์แมน - จัดทำเอกสารสัญญา และเอกสารต่างๆให้กับไซต์เอ็นจิเนียร์ และโฟร์แมน - จัดทำเอกสารการเบิกจ่าย รวมทั้งติดตามการเบิกจ่ายค่างวดงาน ให้แก่ผู้รับเหมา/คนงาน - จัดเก็บเอกสารเบิกจ่าย สัญญาผู้รับเหมาและเอกสารต่างๆให้เป็นหมวดหมู่ให้เรียบร้อย - ประสานงานกับช่างผู้รับเหมาในเรื่องต่างๆ - ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายสโตร์ ฝ่ายสถาปนิค และฝ่ายขาย เพื่ออัพเดตข้อมูลต่างๆ - ประสานงานของฝ่ายก่อสร้างให้เป็นไปอย่างราบรื่น - งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง / ตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- ต้อนรับลูกค้า Check-in / Check-out - ทำรายการ Check-in / Check-out และนำส่งบัญชี - สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าและบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ตามที่ลูกค้าร้องขอ - Escort ลูกค้า. นำลูกค้าไปส่งที่บ้านพัก และอธิบาย กฎระเบียบของที่พัก รวมทั้ง facility และสิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆที่มีในบ้านพัก ให้ลูกค้ารับรู้ รับทราบ - สามารถเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างลูกค้า กับแผนกช่าง แม่บ้านหรือแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความประทับใจใน บริการได้อย่างสูงสุด - เขียน log book รายงานเหตุ
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง / ตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1. Customer Check-in / Check-out 2. Check-in / Check-out and Account Transfer - Quickly and accurately respond to customer needs and customer service, According to customer request 3. To work 8:00 to 17:00 hrs. / Or 10:00 to 20:00 hrs. (Shifts per person / night without him) 4. The Escort clients. Clients brought to the house and explained the rules of the accommodation facility. And the facilities are in the house. Customer recognition acknowledges. 5. Is a coordination center between the
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
ควบคุม ดูแลวัสดุอุปกรณ์ – เครื่องมือทุกประเภท เช็คของภายในสโตร์ ดูแลการเบิก – จ่าย สินค้าให้เป็นไปตามขั้นตอน รับของที่Supplier หรือบริษัทขนส่งมาส่ง ตรวจเช็ค และนับของให้ครบตามจำนวนที่รับเข้า เก็บของเข้าสโตร์ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตัดสต็อคสินค้า ทำรายงานสรุปการรับ – การจ่าย และยอดคงเหลือในแต่ละวัน ส่งสรุปยอดคงเหลือสินค้าให้แผนกบัญชี เพื่อทำการตรวจนับทุกเดือน ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมพิเศษต่างๆ เช่น 5ส. หรือISO เป็นต้น ปฏิบัติงานภายใต้ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรของบริษัทให
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จัดเตรียม และ ประกอบอาหารสำหรับพนักงาน ตามแผนงานในครัว ตรวจรับ ตรวจสอบและจัดเก็บวัตถุดิบ ดูแลการจัดการ และมาตรฐานของอาหารก่อนเสิร์ฟถึงมือลูกค้า ดูแลภายในครัวให้สะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ ทั้งการประกอบอาหาร รวมถึงเครื่องใช้ในครัว ให้ได้ตามมาตรฐานของร้าน ทำอาหารแทนในกรณีพ่อครัวใหญ่ลาหยุด บริหารและจัดการกับส่วนประกอบอาหาร ทำความสะอาดครัวและอุปกรณ์ครัว หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1.งานด้านแรงงานต่างด้าว (DC) 2.มีประสบการณ์ด้านงานสรรหาบุคคลากร 3.ติดต่องานธุรการบุคคลทั้งภายในและภายนอกได้ 4.ดูแลงานสวัสดิการ ประสานงานกับทุกฝ่าย 5.จัดทำรายงานสรุปควบคุมการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานบุคคล 6.สามารถขับรถยนต์ได้ / มีใบอนุญาตขับขี่
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบด้านงานแอร์ และ ด้านสุขาภิบาล ให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐาน - สามารถเขียนแบบงานระบบไฟฟ้าได้ ( จะพิจารณาเป็นพิเศษ ) - ควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์และตรวจสอบปริมาณในการสั่งซื้องานเพื่องานก่อสร้าง - ควบคุมดูแลผู้รับเหมาย่อย และควบคุมการปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัย - รายงานความคืบหน้าของงานกับหัวหน้างาน
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
– ควบคุมงานด้านสายสัญญาณ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร – วางแผนการทำงานด้านการออกแบบ และคำนวณด้านวิศวกรรมไฟฟ้า – ออกแบบอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ตัวจ่ายพลังงานไฟฟ้า เครือข่ายและสายส่ง รวมถึงมอเตอร์ไฟฟ้าแรงสูง หรืออื่นๆ ตามความต้องการใช้งาน - ออกแบบงานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1.ควบคุม และทำการสำรวจพื้นดิน 2.ตรวจสอบ และปรับกล้องรังวัด หรือกล้องทำแผนที่เข็มทิศ โต๊ะสำรวจ และเครื่องมือสำรวจอื่นๆ 3.สำรวจ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กำหนด และเพื่อความแน่นอนเกี่ยวกับการวัดระหว่างจุดต่างๆ ความสูงชัน เส้นและมุมความสูงต่ำของพื้นดิน 4.ทำการคำนวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้ 5.บันทึกการใช้มาตรการต่างๆ และการคำนวณ รวมทั้งการเขียนแบบร่างพื้นที่บริเวณที่ทำการสำรวจ
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- ติดตามการนำเข้าวัสดุ+สินค้า โดยประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ - รับสินค้า/วัสดุ และตรวจสอบเอกสารให้ตรง - จ่ายวัสดุ+สินค้า และตรวจสอบการเบิกจ่าย - ตรวจนับสินค้า/วัสดุให้อัพเดตตลอดเวลา - จัดทำสรุปรายงานสินค้าคงเหลือ - บันทึกข้อมูลสินค้าเข้าระบบ รวมถึงบันทึกการเบิกจ่ายเข้าระบบ - จัดเก็บสินค้า ตรวจสอบสภาพวัสดุ+สินค้า - ดูแลความสะอาดภายในคลังสินค้า - ขับรถรับ/ส่งวัสดุสินค้า โดยประสานงานกับจัดซื้อ - ดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ของช่าง
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- จัดทำเอกสารสัญญาขายบ้าน อังกฤษ/ไทย - ดูแลเอกสารการขายและการโอน - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆให้กับลูกค้า - สรุปงาน และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูล - ช่วยหัวหน้างานดูแลความเรียบร้อยในแผนก - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- สามารถอ่านแบบ (คำนวน พื้นที่ผ่าน Auto Cat) ได้ - ทำ BOQ ( ใบเสนอราคาสั่งซ่อมได้ ) - จัดทำ Report งาน Renovate - งานซ่อม - มีภาวะผู้นำสูง ดูแลเรื่องการบริการหลังการขาย และงานซ่อมแซมต่างๆ - กล้าคิดกล้าแสดงความคิดเห็น - รับเรื่องร้องเรียนและติดตามผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด - ประสานงานและควบคุมการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าร้องเรียนเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด - ดูแลงานระบบสาธารณูปโภคบ้านพัก - มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง อาคาร สถานที่ - สา
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์ หรือ ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1. ดูแลงานการเงินและบัญชี 2. จัดทำใบสำคัญจ่าย และเช็คจ่าย 3. จัดทำและออกหนังสือรับรองภาษีหักณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 4. จัดทำใบสำคัญรับ และใบสำคัญทั่วไป 5. ตรวจสอบรายงานภาษ๊ซื้อ ภาษีขาย และจัดทำแบบนำส่ง 6. ตรวจนับสต๊อกสิ้นเดือน 7. จัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อการตรวจสอบบัญชี
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- คลี่คลายสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงด้วยการรับฟังลูกค้า พร้อมจัดการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้ารายเก่าและรายใหม่ - ติดตามสถานะการร้องเรียนปัญหาต่างๆ ของลูกค้าทุกช่องทาง - สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับงานขายสินค้าทุกช่องทาง รวมทั้งวิเคราะห์การแก้ปัญหา นำเสนอให้ผู้บริหาร
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนตามตกลง (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 38 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.