ประกาศรับสมัครงาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1.ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ 2.ดูแลตรวจเช็คซ่อมแซมได้ ระบบไฟฟ้า มอเตอร์สระว่ายน้ำเบื้องต้น
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- คุมงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร - ตรวจสอบและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมงานผู้รับเหมาให้ทำงานถูกต้องตามแบบ และมีคุณภาพที่ดี อยู่ในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนงาน - ตรวจสอ
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- ควบคุมงานก่อสร้างโดยรวมทั้งโครงการ - สามารถถอดแบบประมาณราคาก่อสร้าง BOQ ได้ - ตรวจสอบและควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงาน - ตรวจสอบคุณภาพงานและวัสดุให้เป็นไปตามแบบ - ประสานงานกับผู้ร
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- ดูแลเรื่องการบริการหลังการขาย และงานซ่อมแซมต่างๆ - รับเรื่องร้องเรียนและติดตามผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด - ประสานงานและควบคุมการแก้ไขปัญหาเรื่องลูกค้าร้องเรียนเพื่อ
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- จัดทำเอกสารสัญญาขายบ้าน อังกฤษ/ไทย - ดูแลเอกสารการขายและการโอน - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆให้กับลูกค้า - สรุปงาน และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อข้อมูล - ช่วยหัว
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1.งานดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ เช่น เพาะชำ ปลูก รดน้ำ พรวนดินใส่ปุ๋ย ตัดหญ้า ตกแต่งสวน ของบ้านลูกค้าและโครงการหมู่บ้าน 3.ดูแลเก็บกวาดขยะใบไม้, เก็บขยะ 4.มีพื้นฐานการดูแลบำรุงรักษาสนาม
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
งานบัญชีเจ้าหนี้ -ตรวจ/บันทึก การตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายและเจ้าหนี้การค้า -ตรวจ/บันทึกสินค้าของสโตร์ -รายงานภาษีซื้อ/ตรวจสอบภาษีขายและจัดทำ ภพ.30 ภงด.3,53 ประจำเดือน -ตรวจ/จัดทำ/บันทึก ค่
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1. ดูแลงานการเงินและบัญชี 2. จัดทำใบสำคัญจ่าย และเช็คจ่าย 3.จัดทำและออกหนังสือรับรองภาษีหักณ ที่จ่าย ภงด.1,3,53 4. จัดทำใบสำคัญรับ และใบสำคัญทั่วไป 5. ตรวจสอบรายงานภาษ๊ซื้อ ภาษีขาย และจั
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- Project Management. - Project Planning, Design and Tender. - Material Planning and Management. - Construction and Site Management. - Check payments of consultants and contractors. - Prepare document reports to Manager. - Evaluation the consultants and contractors (both new and existing). - Responsible for project related documentation filing. - Drive the project to complete within budget, time and quality.
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาจากประสบการณ์
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- ใช้โปรแกรม Auto Cad ในการเขียนแบบ - ใช้โปรแกรม 3D Max, Sketch up, Photo Shop และอื่นๆ - ออกแบบบ้านและตกแต่งให้เป็นไปตามแนวคิด และแบบแผนที่กำหนด - ออกแบบงานภายใน เขียนแบบงาน Built in - พิจารณาวัสดุ และความสวย
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- ต้อนรับลูกค้า Check-in / Check-out - ทำรายการ Check-in / Check-out และนำส่งบัญชี - สามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าและบริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ตามที่ลูกค้าร้องขอ - Escort ลูกค้า. นำลูกค้าไปส่งที่บ้า
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1. ช่วยพัฒนาและเพิ่มช่องทางการเข้าชมของลูกค้าผ่าน ระบบบริษัทนำเที่ยวแบบออนไลน์ และ ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว เพื่อทำให้โรงแรมมีรายได้เพิ่มขึ้น (การจัดการผลตอบแทน : รายวัน)/ Developing and increasing
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1. Structures and architecture drawing with Auto CAD and 3D program of the house as assigned. 2. Cost estimation on each given project (BOQ background is preferred) 3. Design concepts follow requirement 4. Review cost control for interior design project
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1. Customer Check-in / Check-out 2. Check-in / Check-out and Account Transfer - Quickly and accurately respond to customer needs and customer service, According to customer request 3. To work 8:00 to 17:00 hrs. / Or 10:00 to 20:00 hrs. (Shifts per person / night without him) 4. The Escort clients. Clients brought to the house and explained the rules of the accommodation facility. And the facilities are in the house. Customer recognition acknowledges. 5. Is a coordination center between the
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานเอกชนและราชการ งานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จัดเตรียมวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับพ่อครัวใหญ่ ตามแผนงานในครัว ตรวจรับ ตรวจสอบและจัดเก็บวัตถุดิบ ดูแลการจัดจาน และมาตรฐานของอาหารก่อนเสิร์ฟถึงลูกค้า ดูแลภายในครัวให้
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- มีหน้าที่ทำความสะอาดและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักของลูกค้า เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้องอาบน้ำ และห้องส้วม -สามารถปูเตียงได้ -ตรวจเช็คความเรียบร้อย และอุปกร
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
ให้บริการแก่ลูกค้าร้านอาหาร อิตาเลียน ไทย ยุโรป และเตรียมความพร้อมในการบริการ
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในหน่วยงานของบริษัทและบริษัทคู่ค้า - จัดซื้อและจัดจ้างตาม Order การสั่งอุปกรณ่ก่อสร้างทั้งหมด - ปฏบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 30 มิ.ย. 2565
งาน Bangkok Living Development Co.,Ltd.
1.ดูระบบและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ทั้งหมดภายในบริษัทฯ ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้ง HARDWARE และ SOFTWARE 2. ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง 3. บำรุงรักษา,แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์,อุป
Bangkok Living Development Co.,Ltd.
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์   เขต : หัวหิน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.