ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เคอร์เน่อร์ อะโกร เอ็กซปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
รายละเอียดงาน 1.ตรวจติดตามการเพาะปลูกพืชของเกษตรกร (หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวโพดฝักอ่อน กระเจี๊ยบเขียว ตะไคร้) 2.ควบคุมการใช้สารเคมี 3.จัดทำระบบ GAP , Global Gap 4.จัดทำเอกสารควบคุมแปลง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เคอร์เน่อร์ อะโกร เอ็กซปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เคอร์เน่อร์ อะโกร เอ็กซปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
1. ขับรถรับ-ส่งวัตถุดิบพื้นที่กำแพงแสน นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราขบุรี 2.ขับรถรับ-ส่งวัตถุดิบตลาดไท 3.ขับรถรับ-ส่งวัตถุดิบนครราชสีมา 4.รับวัตถุดิบเข้า-ออก ในโรงงาน
บริษัท เคอร์เน่อร์ อะโกร เอ็กซปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9000-14000
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เคอร์เน่อร์ อะโกร เอ็กซปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
1.ดูแลเงินสดย่อย,เงินสด PUR ทำ Balance เงินสดย่อย, เงินฝากกระแสรายวัน HMT 2.ทำจ่ายค่าวัตถุดิบ ประจำสัปดาห์,ทำจ่ายหน่อตูม,ข้าวโพดอ่อน ทุกวันศุกร์ และตั้งยอดโอนเงิน K-cash-connect ,ทำเช็คเบิกชดเชย ,ทำจ่ายหน่อบาน ,ทำจ่ายซัพพลาย ทุกวันที่ 5 3.คีย์ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เช่น ค่าไฟฟ้า,ค่าน้ำ,ค่าโทรศัพท์,ค่าซ่อมรถ 4.คีย์ค่าแรง รายวันรายเหมา งวด 1-15 และ 16-30 สมุดรายวันทั่วไป 5.ดูแลค่าน้ำมันรถ ,ค่าซ่อมรถ
บริษัท เคอร์เน่อร์ อะโกร เอ็กซปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร์.เอสโซซิเอทส์ จำกัด
Set Lab ตรวจวิเคราะห์วัตถุมีพิษทางการเกษตรทั้งด้านเคมีและฟิสิกส์พัฒนาการตรวจวิเคราะห์ จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การใช้เครื่องมือให้เป็นไปตามมาตราฐาน ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารออกฤทธิ์ของผลิตภัณฑ์เพื่อควบคุมคุณภาพตามมาตราฐาน FAO และ CIPCA ตรวจสอบความพร้อมบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้งาน มอบหมายและควบคุมดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาในการใช้เครื่องมือการตรวจวิเคราะห์ให้ถูกต้อง จัดทำเอกสารรายงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกา
บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร์.เอสโซซิเอทส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร์.เอสโซซิเอทส์ จำกัด
บำรุง ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรภายในโรงงาน
บริษัท เอ็ล.เอ็น.อาร์.เอสโซซิเอทส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : XX   อัตราค่าจ้าง : XX,000
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ศุภโชคโภคทรัพย์ จำกัด
1.ดูแลการออกเอกสารต่างๆ ในการ ออกสินค้า เบิกสินค้า ส่งสินค้า และ การนำสินค้าเข้าคลัง 2.ตรวจสอบความถูกต้องของสต๊อกสินค้า 3.จัดทำข้อมูลสรุปงานคลังสินค้าและรายงานที่เกี่ยวข้อง 4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสานงานขาย, บัญชี เป็นต้น 5.ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้าและความสะอาดของคลังสินค้า งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศุภโชคโภคทรัพย์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ศุภโชคโภคทรัพย์ จำกัด
-วางแผนงานและประสานงานก่อสร้าง -ควบคุมงานก่อสร้าง -ควบคุมการทำงานของคนงานให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานงานก่อสร้าง -ดูแลความเรียบร้อยในการก่อสร้างให้ได้ตามเป้าหมาย -งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศุภโชคโภคทรัพย์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18000
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ศุภโชคโภคทรัพย์ จำกัด
• ดูแลการทำบัญชี ผ่านโปรแกรมบัญชี flow account • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี • จัดทำเอกสาร Invoice/ ใบแจ้งหนี้ / ใบวางบิล / PO/ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี • บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่าย • ติดตามงาน วางบิล เก็บเงินให้ทันกำหนด • ดูแลจัดเก็บ Copy เอกสารต่างๆของทางบริษัทแยกค่าใช้จ่ายเข้าแฟ้ม • จัดทำใบสำคัญจ่าย/จัดทำใบหัก ณ ที่จ่าย และสรุป • ทำเอกสารบัญชี เพื่อส่งสำนักงานบัญชี ประจำเดือน • และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย • กระทบยอดบัญชี Statement ธนาคาร
บริษัท ศุภโชคโภคทรัพย์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ศุภโชคโภคทรัพย์ จำกัด
1. ศึกษาข้อมูลเพื่อเตรียมข้อมูลงานขายและให้คำปรึกษาเรื่องโครงการกับลูกค้า 2. ศึกษาและสื่อสาร ให้ลูกค้าทราบถึงจุดเด่นของโครงการ 3. ทำความรู้จักและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้าผู้เข้าชมโครงการ 4. พาลูกค้าชมบ้าน / โครงการ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำผลิตภัณฑ์ 5. ให้คำปรึกษาและแนะนำโปรโมชั่นสนับสนุนการขายรวมถึงโปรแกรมการชำระเงิน 6. ติดต่อหาลูกค้าติดตามสถานะการตัดสินใจและเพื่อปิดการขาย 7. บริการและสานต่อกิจกรรมเมื่อปิดการขาย
บริษัท ศุภโชคโภคทรัพย์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : ไม่จำกัดจำนวน   อัตราค่าจ้าง : 15000 บาท + % ตามผลงาน
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
1.รับผิดชอบงานดูแลเคาเตอร์ขาย เก็บเงิน และตรวจสอบการชำระเงินให้ถูกต้อง 2.จัดเรียงสินค้า 3.ตรวจเช็คสต๊อกสินค้า 4.ความสะอาดภายในร้าน 5.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 080-086-2677 : คุณเจมส์ 061-271-9060 : คุณแฟร์
บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด / บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นครปฐม   เขต : กำแพงแสน
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 23 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน.
1 2 3

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.