ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
-Update CRM new agency to seller list -Update phone/location/detail correct of each agency -Making agency agreement -Prepare a memo for a special commission -Weekly update of price lists for sellers and agency -Daily confirming appointments for seller and agency meetings. Corporate with seller agency and customer/reschedule an appointment
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000-18,000 บาท
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้บริหาร (เน้นติดต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานภายใน/นอกองค์กรเป็นหลัก) เงินเดิอน 15,000 -18,000 บาท สถานที่ทำงาน คอนโด ซิตี้การ์เด้นท์ ทาวเวอร์ พัทยาใต้ สาย 3 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หน้าที่ 1.ติดต่อประสานงานทั้งภายในภายนอกองค์กร 2.จัดทำตารางนัดหมายของผู้บริหาร และรายงานให้ผู้บริหารทราบ 3.นัดหมาย ดูแลและรับรองบุคคลที่มาติดต่อผู้บริหาร 4.จัดเตรียมเอกสารสำคัญ เสนอเซ็นต์เอกสาร และติดตามงานของผู้บริหาร 5.ติดต่อหน่วยงานราชการ และติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและ
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15-18 K
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
•ดูแลรายการห้องว่างสำหรับการขายในทุกโครงการ •ตรวจสอบโควต้า%คนไทย/ต่างชาติในทุกโครงการ •ช่วยเหลือและจัดทำเอกสารและข้อตกลงสำหรับฝ่ายขายทั้งมือ 1 หรือมือ 2 •ดูแลลูกค้าโอนเงินให้บริษัทออกใบเสร็จรับเงินและประสานงานกับฝ่ายขายเพื่ออัพเดทข้อมูลลูกค้า •ติดตามวันครบกำหนดชำระค่างวด •ออกใบเสร็จรับเงินทุกประเภทที่เกี่ยวข้องกับการขาย •จัดทำสัญญาการขาย สัญญาตัวแทน และสัญญาอื่นๆ ที่จำเป็น •อัพเดทรายการราคายูนิตรายวัน
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
•Meeting with the sales and marketing team to discuss digital marketing strategies. •Designing and implementing online marketing strategies across all digital platforms. •Managing the company’s social media platform and web advertising post contents / story / reheels/ updates. Events. / Share in all FB Groups •Developing social media strategies posting. Submit request for management before every post, with Approval form – Includes, text + Design + Translations + channel to be posted •Make sc
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
- เสนอขายอสังหาริมทรัพย์ให้กับลูกค้าจนกว่าจะปิดการขายได้ - สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - วิเคราะห์ลูกค้าเบื้องต้นเกี่ยวกับสินเชื่อ - พาลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ (ปัจจุบันมีทั้งหมด 9 โครงการทั่วเมืองพัทยา มีคอนโดฯ สร้างเสร็จ 7 โครงการ 1 คอนโดอยู่ระหว่างก่อสร้าง และอีก 1 โครงการที่จะสร้างในอนาคต) - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000+commission
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
1.ดูแล/ซ่อมแซมระบบต่างๆภายในอาคาร, ห้องพัก เช่น ไฟฟ้า ประปา แอร์ และงานเซอร์วิสต่างๆ 2.ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุงให้ตรงตามคุณลักษณะที่กำหนด 3.ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย **เป็นคอนโดมิเนียม**
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
•จัดทำเอกสารบัญชีต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้องทางบัญชี •บันทึกข้อมูลทางบัญชี และตรวจสอบเอกสารด้านลูกหนี้และเจ้าหนี้ •ตรวจสอบบัญชีธนาคารกับการบันทึกบัญชีให้มีความสอดคล้องกัน •มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษี และจัดทำรายงานต่างๆ เช่น รายงานภาษีซื้อ ภาษีขายขาย ภ.พ.30, ภ.ง.ด. 1, 3, 53, 50, 51, ภ.พ.40 •ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท •บันทึกการรับเงิน-การจ่ายเงิน และการตัดจำหน่ายลูกหนี้-เจ้าหนี้ •ปิดงบการเงิน
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
1.Answer and offer sales of the company's products to old and new customers. through online channels or social media 2. Follow up on sales ready to give advice and recommend products through online channels or social media 3. Study and communicate Let customers know the strengths of the product. 4. Consulting and recommending promotions, sales support, including payment programs. 5. Contact customers to create opportunities to maintain relationships. Follow up on decision status and to c
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000+commission
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
• รับผิดชอบหน้าที่ติดต่อประสานงานลูกค้า รวมถึงภายในองค์กร และระหว่างองค์กร • รับผิดชอบในการโต้ตอบ การรับสาร การประสานงาน การนัดหมาย • จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานขาย ควบคุมการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารต่างๆ • โต้ตอบ และสื่อสารทางโทรศัพท์ และอีเมล์กับลูกค้า • การส่งภาพถ่ายและสื่อการตลาดให้กับตัวแทนและลูกค้าตามคำขอ/ หากผู้ขายไม่สามารถติดต่อได้ • รับโทรศัพท์ลูกค้า รับเรื่องการขายแทนพนักงานขายได้ • ทำงานร่วมกับสมาชิกในทีมขายเพื่อสนับสนุนการขายทั้งหมด
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18-20K
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
- Represent the company by establishing contact and developing relationships with prospects clients and real estate agents - Maintains relationships with clients by providing support and information - Focus on achieving the sales objectives through effective planning, setting sales goals, analysis data on past performance, and projecting future performance. - Make the report for manage of department to Management
บริษัท ไลฟ์ อิน ซิตี้ การ์เด้นท์ 163 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 114 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 12 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.