ประกาศรับสมัครงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชอาณาจักร
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลสถิติ เอกสาร ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน รวมถึงการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงาน
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชอาณาจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : จำนวน 18 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 10,430 บาท
วันที่ : 11 ก.พ. 2565
- จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - รวบรวมรายละเอียดการจัดทำงบประมาณ เพื่อใช้ประกอบในการทำงบประมาณปรจำปีของหน่ว
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชอาณาจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : จำนวน 16 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 11,280 บาท
วันที่ : 11 ก.พ. 2565
-ออกแบบงานศิลป์ บอร์ด ป้ายประกาศ ป้ายโฆษณา ฉาก เวทีของหน่วยงาน ผังสถานที่สื่อสิ่งพิมพ์ -ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์การทำงานให้เป็นระบบเพื่อให้อุปกรณ์อยู่ในสภา
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชอาณาจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 11,280 บาท
วันที่ : 11 ก.พ. 2565
รวบรวมและช่วยจัดทำเอกสาร ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับกับความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อใช้จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และให้บริการ เปยแพร่ แจกจ่ายข่าวสาร และเอกสารเกี่ยวกั
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชอาณาจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : จำนวน 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 10,430 บาท
วันที่ : 11 ก.พ. 2565
ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่าง รวมถึงปฏิบ
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในในราชอาณาจักร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดุสิต
อัตรา : จำนวน 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ค่าตอบแทน 10,430 บาท
วันที่ : 11 ก.พ. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 5 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.