• ให้บริการ-ข้อมูลทางโทรศัพท์ รับข้อมูลจากลูกค้าทางโทรศัพท์ • ตรวจสอบความถูกต้อง และดำเนินการส่งเรื่องประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (หน่วยงานภายในและนอกบริษัท) ทาง E-Mail หรือตามที่กำหนด • สรุปรายงานประจำวัน • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย • หากมีประสบการณ์ การทำงานบริหารข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์หรือเกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ • ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ (สามารถทำงานเป็น กะ เช้า-บ่าย ได้) กะที่ 1 : ตั้งแต่เวลา 8:30 น. ถึง 17:30 น. กะที่
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12000-20000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
- เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอและแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าในการผลิตไฟฟ้าจากSolar Rooftop (มีฝึกอบรมให้) - รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ - จัดทำใบเสนอราคา ติดตามผลการเสนอราคาและจัดทำเอกสารในการนำเสนอลูกค้า - ติดตาม วิเคราะห์ และสรุปความต้องการของลูกค้าให้ทางหัวหน้าทราบ - รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการขายให้ทางหัวหน้าทราบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
ติดต่อประสานงานเเยี่ยมเยียนฐานลุกค้าเก่าและหาลุกค้าใหม่ เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัท
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000-20000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
ควบคุมดูแลการติดตั้งระบบโซล่าเซลส์และงานอื่นๆ,ดูแลการส่งมอบวัสดุ-อุปกรณ์ ,ประสานงานผู้รับเหมา วิศวกร และผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเสร็จสมบูรณ์ให้มากที่สุด,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000-20,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
ซ่อมแซมบำรุงระบบไฟฟ้า ควบคุมงานการติดตั้งไฟฟ้าได้
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2    เงินเดือน : 12,000-18,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
ดูงานออกแบบด้านโครงสร้างไฟฟ้าได้ทั้งหมด
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 25,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
รู้งานด้านระบบไฟ ตู้คอนโทรล ให้เครื่องมือไฟฟ้าได้ อ่านแบบ BOQ ได้ สามารถทำงานที่สูงได้ ฯลฯ
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
โทรและติดตามลูกค้า จัดทำเอกสาร ประสานงานขายฝ่าย ฯลฯ
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3-5 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง + ผลตอบแทน (ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
คือประสานงานติดต่อเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหา ประสานงานผู้รับเหมา ติดต่อประสานงานหน้าโครงการ ควบคุมดูและให้งานเป็นไปตามแผนงานที่ได้ กำหนดไว้ให้เสร็จตามแผน และทำสรุปค่าใช้จ่ายโครงการ วัสดุอุปกรณ์หน้างาน ที่การเบิกจ่ายให้ทางผู้รับเหมาต่าง ๆ สามารถทำสรุปรายงานและติดตามความ คืบหน้าส่งประสานงานให้กับหน่วยงานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
- ตรวจสอบการทำงานของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - จัดทำรายงานผลการทำงานของระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย์ - วิเคราะห์ค่าพลังงานที่ผลิตได้จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
ตรวจเงินสดย่อย,ตรวจค่าใช้จ่ายต่างๆที่นำมาเบิก,ตรวจภาษีซื้อ-ขาย,นำส่งภงด.1,2,3,53,วางบิล จ่ายเช็คบางครั้ง, ตัดรับชำระลูกหนี้,โอนเงินค่าสินค้าไปต่างประเทศ,นับสต๊อก,เช็คเเบงค์ทุกเดือน,ตรวจลูกหนี้คงเหลือ,เจ้าหนี้คงเหลือ และอื่นๆจนถึงปิดงบ ใช้โปรแกรม express สามารถทำต้นโครงการได้
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 22000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
-เขียนแบบ AutoCAD , Sketch up -ถอดแบบ เพื่อประมูลงาน -ถอดแบบงานเพิ่ม-ลด เทียบกับสัญญา จัดทำเอกสารงาน -ตรวจความก้าวหน้า หน้างานเพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำการจ่ายงวดงาน -ตรวจวัสดุหน้างาน และในคลังสินค้า ถ่ายรูปและเก็บข้อมูล เพื่อตรวจสอบการใช้วัสดุที่หน้างานสอดคล้องกับความก้าวหน้าของงานที่หน้างานหรือไม่
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000-40,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
รับเหมางานระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า งานโยธาและงานซ่อมบำรุง
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3 ด่วนมาก   เงินเดือน : -
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
สามารถถออกแบบงานระบบไฟฟ้า, โซล่าเซล, และระบบอนุรักษ์พลังงาน ผู้ควบคุมงานติดดตั้งระบบอนุรักษ์พลังงาน
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 30,000-50,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
งานฝ่ายบริหารจัดการระบบงาน งานฝ่ายบริหารจัดการข้อมูลเอกสาร งานบริหารจัดการธุรการภายในบริษัท
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000-30000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยของอุปกรณ์สำนักงาน ของใช้ต่างๆ รวมทั้งบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบและปฏิบัติงานตามหลักสุขลักษณะที่กำหนด เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่ ทันเวลา และสนับสนุนให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ · เข้าใจระเบียบกฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานรักษาความสะอาด เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ · ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ · ให้บริการแก่พนักงาน และผู้มาติดต่อทั้งภายในและภายนอกองค
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 8,000-12,000 บาท
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
ดูแลบัญชีการเงินทั้งระบบ 1.บริหารจัดการ วางแผน ควบคุม ตรวจสอบระบบ แผนการเงิน ,แผนการวิเคราะห์งบการเงินให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.ดูแลจัดสภาพคล่องด้านการเงิน จัดหาแหล่งเงินทุน ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน ควบคุมรายรับ-รายจ่าย ควบคุมจ่ายเงินสดย่อย ตรวจสอบเอกสารในการจ่ายเงิน เคลียร์เงินทดรองจ่าย จัดทำ Cash Flow ประจำเดือน 3.ตรวจสอบรายงานภาษีต่าง ๆ พร้อมนำส่งสรรพากร 4.ปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำปีดูแลงานบัญชีการเงินทั้งระบบ 5.ตรวจสอบรายการทรัพย์สินคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสม
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-30,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
- จดบันทึก และจัดทำรายงานการประชุม - จัดเตรียมเกี่ยวกับการประชุม และจัดการระบบเอกสารงานเข้า-ออก - ประสานงาน และติดตามงานที่เกี่ยวข้องจากแผนกต่างๆ - เขียนจดหมายโต้ตอบ และพิมพ์งานที่สำคัญ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000-15000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
- บริหารจัดการงาน ดูแลความเรียบร้อยของบริษัท - ควบคุมดูแลพนักงาน - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก - บริหารงานเอกสาร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โกกรีนแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 - 35,000
วันที่ : 25 ก.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.