เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: ให้บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge 1. เบิกวัตถุดิบประกอบการทำอาหาร/เครื่องดื่ม พร้อมตรวจเช็คคุณภาพ 2. จัดเก็บ จัดเตรียม และปรุงอาหารที่ precook มาจากครัวหลัก 3. เตรียมอาหารให้เพียงพอเหมาะสม ทำอาหารเพิ่มให้ทันเวลา และคอยดูไลน์บุฟเฟ่ต์ 4. รักษาคุณภาพและรสชาติให้คงที่ รวมถึงดูแลความสะอาดโดยรวม 5. สามารถทำงานตามตารางที่กำหนดได้ สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ห้องรับรองพิเศษ Royal
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : -   เงินเดือน : 12,000+ค่าอื่นๆ
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: ให้บริการห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge 1. ให้การต้อนรับผู้โดยสาร 2. ตรวจสอบสิทธิการใช้ห้องรับรองพิเศษและบันทึกจัดเก็บในระบบ 3. ดูแลที่จัดนั่ง อาหาร เครื่องดื่มรวมถึงความสะอาดของบริเวณและภาชนะต่างๆ สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ (ห้องรับรองพิเศษ Royal Orchid Lounge) บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) หน่วยงาน CC-K 2. วันทำงาน : ทำงาน 6 วัน (ตามสเก็ท) 3. เวลาทำการ : เวลา 06.00-15.00
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : -   เงินเดือน : 15,500+ค่าอื่นๆ
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: 1. ควบคุมพนักงาน ให้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบอย่างเคร่งคัดและสามารถทำงานในตำแหน่งของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ควบคุมตารางการทำงาน และจัดสรรแรงงานในพื้นที่รับผิดชอบในแต่ละช่วงเวลาให้เพียงพอและเหมาะสม 3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของพนักงานก่อนปฏิบัติงานและให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 4. จัดทำสรุปประจำวันเพื่อให้พนักงานรับผิดชอบก่อนปฏิบัติงาน 5. ศึกษาคู่มือปฏิบัติงานห้องรับรองพิเศษฯ รวมทั้งให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาให้พนักงานทุกตำแหน่ง 6. ประสานงานกับพนักงาน ผู้ว่าจ้าง
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : -   เงินเดือน : 15,500+2,000+ค่าอื่นๆ
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: 1. เช็ครายการวัตถุแหลมคมและจำนวน (มีด,ส้อม,กรรไกร) ที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท ท่าอากาศยานฯ เพื่อการควบคุมการใช้งาน 2. ตรวจเช็คและทำความสะอาดทุกจุดบริการภายในห้องรับรองพิเศษ ให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ 3. ตรวจรับอาหาร ผลไม้ และเครื่องดื่มที่นำส่งจาก ฝ่ายผลิตและบริการภาคพื้น (BKKCGTG) ให้ถูกต้องตาม การส่งมอบ จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ หากพบของที่ไม่สามารถนำให้บริการได้ ให้แยกออกพร้อมติดป้ายบ่งชี้ และรายงานให้ Leader ทราบเพื่อดำเนินการต่อ 4. จัดเก็บภาชนะ แก้วน้ำ บริเวณที่นั
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : -   เงินเดือน : 10,500+ค่าอื่นๆ
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
1.ตรวจ รับ-ส่ง-ตัดจ่าย อะไหล่เครื่องบิน 2.เบิกอะไหล่ เช็คอะไหล่เครื่องบิน 3.ขับรถกระบะเพื่อรับ-ส่ง อะไหล่ระหว่าง Store 4.อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ 5.ทำงานเป็นกะ 12 ชั่วโมง เปลี่ยนระยะเวลา 4 วัน หรือ 4 คืน หรือทำ 2 หยุด 2 หรือ Office time วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ทาง Airasia จะเป็นคนกำหนดตามความเหมาะสม
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-20,000
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
- ปฏิบัติหน้าที่ช่างไม้ทั่วไป และบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้และสิ่งของที่เป็นไม้ชนิดต่างๆ - ตรวจสอบงานที่จะต้องซ่อมแซม ประมาณวัสดุที่ต้องการใช้และทำการเบิกเครื่องมือและวัสดุ - ทำแบบหล่อคอนกรีตหรือ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมกำแพงซีเมนต์หรืออิฐชนิดต่างๆ - จัดสร้างโครงอาคาร ตีฝาด้านข้างหรือฝาภายนอก และทำพื้นรอง - ติดตั่งกรอบประตู และ กรอบหน้าต่าง - ติดประตู หน้าต่าง และทำฝาประจันห้อง และบันได - ตบแต่งภายในอาคาร เช่น ทำพื้น บันได ไม้ประกบฝาผนัง ตู้ และเครื่องประกอบอื่นๆ - ซ่อมพื้น
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : -   เงินเดือน : 11,550+เบี้ยขยัน950
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
ทำหน้าที่ช่วยช่างทำความสะอาดและพ่นสี ชิ้นส่วนเครื่องบินและบนเครื่องบิน สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : สถานที่ : ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา | บริษัท การบินไทย จำกัด | หน่วยวงาน UTPMU-P วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ : 08.00-17.00 น. วันหยุด : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีและประกาศของหยุดของ บริษัท การบินไทยฯ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : -   เงินเดือน : 9,900+เบี้ยขยัน500 (รายได้รวม10,000-15,000+)
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
รายละเอียด : (รายได้รวมต่อเดือน 12,000-13,000+ /ไม่รวมOT) รายได้ : 8,500 บาท/เดือน ค่าครองชีพ : 2,000 บาท/เดือน ค่าโทรศัพท์ : 500 บาท/เดือน เบี้ยขยัน : 1,000 บาท/เดือน (ต้องไม่ขาดงาน,ไม่ลางาน,ไม่มาสาย) ค่าใบขับขี่ประเภท(ท.2) 1,000 บาท/เดือน วันเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล (พระราม6) / สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 2. วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ 3. เวลาทำการ : 08:00 – 17:00 น. 4. วันหยุด : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี ให้เป็
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : -   เงินเดือน : 13,000
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
รายละเอียด - รายได้ : 15,000-16,000 บาท/เดือน (ตามประสบการณ์และความสามารถ) - เบี้ยขยัน : 2,500 บาท/เดือน - ตัดรอบเงินเดือน 1-30 จ่าย 27 ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ : ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี,ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์ก,ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี,บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน,ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด,จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท,ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท - รับวา
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : -   เงินเดือน : 15,000-17,000
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
ด่วนมากจ้าาาาา I-SUPPORT Co., Ltd. เปิดรับ พนักงานรายวัน (Part Time) ปฏิบัติงาน บริษัท การบินไทยฯ สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร -รายได้ : วุฒิ ป.ตรี (วันละ 500 บาท/วัน) |ต่ำกว่าวุฒิ ป.ตรี (วันละ 400 บาท/วัน) -ตัดรอบการจ่ายเงินรายวันเป็นสัปดาห์ : ทุกวันศุกร์ (จ่ายตามที่ท่านมาปฏิบัติงานจริง) หลักฐานในการรับเงิน 1. สำเนาประบัตรประชาชน 1 ชุด 2. สำเนาหน้าสมุดธนาคาร (ที่ใช้ปัจจุบัน) ลักษณะงาน 1. จัดการงานด้านเอกสาร 2. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อคว
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 400-500 บาท/วัน
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
(ลักษณะงาน) จัดทำข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้า Online เพื่อส่งเสริมการขาย,วิเคราะห์การตลาด ประเมินและวัดผล - ผู้ทำงานด้านการตลาด ต้องรู้จักเรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลของสินค้า หรือคู่แข่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ - วางแผน และเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการอย่างรอบคอบ - วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า งบประมาณ และผลกำไรที่จะได้รับ - ปรับแผนการตลาด และเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร - วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทสินค้า -
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 22,000
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
- เช็คอะไหล่เครื่องบิน - เบิก อะไหล่ เครื่องบิน - มีโอกาศได้เป็นพนักงานของ Air Asia - มีโอกาศได้ไปต่างประเทศสูง
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 10   เงินเดือน : 16000-20000
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
//I-SUPPORT Co., Ltd.// เปิดรับ จนท.ธุรการ ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: 1. จัดการงานด้านเอกสาร 2. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ 3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : 1.สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่ เขตจตุจักร  2.วันทำงานปกติ : วันจันทร์-วันศุกร์ 3.เวลาทำงานปกติ : 08:00-17:00 น. 4.วันหยุด : วันเสาร์-วันอาทิตย์ และ ตามประกาศหยุด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 9,000-1,2000
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
1. ออกแบบ/พัฒนา PC Based Application และการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆที่เป็น PC based เช่น Access, .Net 2. ออกแบบ/พัฒนา Web Based Application และการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น Java,JavaScript,JSP&Servlets,HTML,XML,AJAX,Node.js
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 18,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
รายละเอียด : (รายได้รวมต่อเดือน 10,000-12,000+ /ไม่รวมOT) รายได้ : 8,250 บาท/เดือน ค่าครองชีพ : 1,500 บาท/เดือน ค่าโทรศัพท์ : 500 บาท/เดือน เบี้ยขยัน : 700 บาท/เดือน (พนักงานต้องไม่ขาดงาน,ไม่ลางาน,ไม่มาสาย) ค่าใบขับขี่ประเภท(ท.2) 1,000 บาท/เดือน ค่าทำงานล่วงเวลา OT หมายเหตุ OT ล่วงเวลาในวันทำงานปกติ (ก่อนเวลา 08:00 น.และหลัง 17:00 น.) = 50 บาท/ชม. OT ค่าทำงานในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ทำงานไม่น้อยกว่า 7 ชม./วัน) = 420 บาท/วัน OT ค่าทำงานในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ทำง
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : -   เงินเดือน : 10,950+OT
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
รายละเอียด -รายได้ : 12,000 บาท/เดือน -ค่าครองชีพ : 1,000 บาท/เดือน -มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือฯ ช่างไฟฟ้า 1,000 บาท/เดือน (ไม่มีใบเซอร์ช่างไฟฟ้า บริษัทฯส่งฝึกอบรมตามหลักสูตร) 1. ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ โดยคอนแทคเตอร์และชุดควบคุม อินเวนเตอร์แบบต่างๆ เป็นต้น 2. เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน และควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน 3. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร ทางไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจเช็ค และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในก
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : -   เงินเดือน : 14,000
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
รายละเอียด : รายได้ : 12,000 บาท/เดือน (ก่อนหักประกันสังคม) ค่าทำงานล่วงเวลา : OT ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ : งานระบบเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ (AFC) / ระบบประตูหน้าจอแพลตฟอร์ม (PSD) - ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานช่างโดยทั่วไป ติดตั้ง ประกอบ ปรับแต่ง ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซม และดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ หรืออุปกรณ์ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลและฝึกอบรมพนักงาน - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยและมาตรฐานคุณภาพ - ดูแลการใช้เครื่อ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 30   เงินเดือน : 12,000 + อื่นๆ
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ: ขับรถผู้บริหาร/รถยนต์/รถตู้/รถบัส/รถส่วนกลาง คอยรับ-ส่ง บุคลากร ของทางมหาวิทยาลัยมหิดล - ดูแลบำรุงรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของรถ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ตรวจเช็ดสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกรถ หากพบข้อบกพร่องให้แจ้งบริษัทในทันที หากเห็นว่าข้อบกพร่องนี้มีอันตรายต่อการให้บริการต้องไม่นำรถออกให้บริการ และต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมของมหาวิทยาลัยทราบ และทำการแก้ไขโดยด่วน 2. ทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอก โดยกระทำภายในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้เท่านั้น 3. นำรถไปให้บริก
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : -   เงินเดือน : 8,500-13,000 บาท/เดือน
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
I-SUPPORT Co., Ltd. เปิดรับ Foreman (ผู้ควบคุมงาน) ทำประจำที่ คลังสินค้า ท่าอากาศยานภูเก็ต (สัญญาจ้าง 1 ธค.62-31 พค.63) รายละเอียด : เงินเดือน : 12,000 บาท/เดือน ค่าทำงานล่วงเวลา OT ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ทำหน้าที่ควบคุมและจัดระเบียบสินค้าภายในคลังสินค้าท่าอากาศยานภูเก็ตให้สามารถมีพื้นที่ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ทำหน้าที่ส่งมอบและตรวจรับสินค้าทั้งขาเข้าและขาออก จากสายการบินลูกค้าและสายการบินไทย ที่หน่วยงานลากจูงสินค้า (HKTGO) 3. ทำหน้าที่บริการจัดการการวาง Doll
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : -   เงินเดือน : 12,000
วันที่ : 26 ก.พ. 2563
รายละเอียด : (ทำงาน 22 วัน/เดือน) 1. รายได้ : 325 บาท/วัน 2. ค่าครองชีพ : 50 บาท/วัน (รายได้รวม 7,000+++ บาท/เดือน) ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ : ประจำ แผนกซ่อมเก้าอี้และอุปกรณ์บริภัณฑ์อากาศยาน MY-Y 1. ทำหน้าที่คัดเลือกผ้าคลุมเบาะ ตัดพรม และทำความสะอาดเก้าอี้ผู้โดยสาร 2. ทำหน้าที่ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย 3. ปฏิบัติตามเอกสาร และคู่มือการซ่อมบำรุงต่างๆ อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายช่าง สนามบินสุวรรณภูมิ 2. วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ 3. เ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : -   เงินเดือน : 7,000++
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562