เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
1.ตรวจ รับ-ส่ง-ตัดจ่าย อะไหล่เครื่องบิน 2.เบิกอะไหล่ เช็คอะไหล่เครื่องบิน 3.ขับรถกระบะเพื่อรับ-ส่ง อะไหล่ระหว่าง Store 4.อ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ 5.ทำงานเป็นกะ 12 ชั่วโมง เปลี่ยนระยะเวลา 4 วัน หรือ 4 คืน หรือทำ 2 หยุด 2 หรือ Office time วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. ทาง Airasia จะเป็นคนกำหนดตามความเหมาะสม
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : 3   เงินเดือน : 15,000-20,000
15 ตุลาคม 2562
- ปฏิบัติหน้าที่ช่างไม้ทั่วไป และบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้และสิ่งของที่เป็นไม้ชนิดต่างๆ - ตรวจสอบงานที่จะต้องซ่อมแซม ประมาณวัสดุที่ต้องการใช้และทำการเบิกเครื่องมือและวัสดุ - ทำแบบหล่อคอนกรีตหรือ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมกำแพงซีเมนต์หรืออิฐชนิดต่างๆ - จัดสร้างโครงอาคาร ตีฝาด้านข้างหรือฝาภายนอก และทำพื้นรอง - ติดตั่งกรอบประตู และ กรอบหน้าต่าง - ติดประตู หน้าต่าง และทำฝาประจันห้อง และบันได - ตบแต่งภายในอาคาร เช่น ทำพื้น บันได ไม้ประกบฝาผนัง ตู้ และเครื่องประกอบอื่นๆ - ซ่อมพื้น
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : -   เงินเดือน : 11,550+เบี้ยขยัน950
15 ตุลาคม 2562
ทำหน้าที่ช่วยช่างทำความสะอาดและพ่นสี ชิ้นส่วนเครื่องบินและบนเครื่องบิน สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : สถานที่ : ฝ่ายซ่อมใหญ่อากาศยาน อู่ตะเภา | บริษัท การบินไทย จำกัด | หน่วยวงาน UTPMU-P วันทำงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำการ : 08.00-17.00 น. วันหยุด : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีและประกาศของหยุดของ บริษัท การบินไทยฯ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ระยอง
อัตรา : -   เงินเดือน : 9,900+เบี้ยขยัน500 (รายได้รวม10,000-15,000+)
15 ตุลาคม 2562
รายละเอียด : (รายได้รวมต่อเดือน 12,000-13,000+ /ไม่รวมOT) รายได้ : 8,500 บาท/เดือน ค่าครองชีพ : 2,000 บาท/เดือน ค่าโทรศัพท์ : 500 บาท/เดือน เบี้ยขยัน : 1,000 บาท/เดือน (ต้องไม่ขาดงาน,ไม่ลางาน,ไม่มาสาย) ค่าใบขับขี่ประเภท(ท.2) 1,000 บาท/เดือน วันเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล (พระราม6) / สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 2. วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ 3. เวลาทำการ : 08:00 – 17:00 น. 4. วันหยุด : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี ให้เป็
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : -   เงินเดือน : 13,000
15 ตุลาคม 2562
รายละเอียด - รายได้ : 15,000-16,000 บาท/เดือน (ตามประสบการณ์และความสามารถ) - เบี้ยขยัน : 2,500 บาท/เดือน - ตัดรอบเงินเดือน 1-30 จ่าย 27 ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ : ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี,ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์ก,ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี,บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน,ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด,จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท,ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท - รับวา
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : -   เงินเดือน : 15,000-17,000
16 ตุลาคม 2562
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและบุคคลที่ใช้บริการภายในสถานี เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีใช้บริการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ลูกค้าต้องการทราบทั่วไปในการเดินทาง เช่น สถานที่ใกล้เคียงบริเวณรอบสถานีต่างๆ วิธีการเดินทาง และขั้นตอนการใช้ระบบ เป็นต้น รับเรื่องติชม เสนอแนะ หรือร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า เกี่ยวกับการใช้บริการ สังเกตุพฤติกรรมของผู้โดยสาร และบุคคลรอบข้างที่อาจก่อให้เกิดเหตุไม่ปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สิน ต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 18,000 - 20,000
15 ตุลาคม 2562
- เช็คอะไหล่เครื่องบิน - เบิก อะไหล่ เครื่องบิน - มีโอกาศได้เป็นพนักงานของ Air Asia - มีโอกาศได้ไปต่างประเทศสูง
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 10   เงินเดือน : 16000-20000
16 ตุลาคม 2562
1. ออกแบบ/พัฒนา PC Based Application และการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆที่เป็น PC based เช่น Access, .Net 2. ออกแบบ/พัฒนา Web Based Application และการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น Java,JavaScript,JSP&Servlets,HTML,XML,AJAX,Node.js
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 18,000
16 ตุลาคม 2562
รายละเอียด : (รายได้รวมต่อเดือน 10,000-12,000+ /ไม่รวมOT) รายได้ : 8,250 บาท/เดือน ค่าครองชีพ : 1,500 บาท/เดือน ค่าโทรศัพท์ : 500 บาท/เดือน เบี้ยขยัน : 700 บาท/เดือน (พนักงานต้องไม่ขาดงาน,ไม่ลางาน,ไม่มาสาย) ค่าใบขับขี่ประเภท(ท.2) 1,000 บาท/เดือน ค่าทำงานล่วงเวลา OT หมายเหตุ OT ล่วงเวลาในวันทำงานปกติ (ก่อนเวลา 08:00 น.และหลัง 17:00 น.) = 50 บาท/ชม. OT ค่าทำงานในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ทำงานไม่น้อยกว่า 7 ชม./วัน) = 420 บาท/วัน OT ค่าทำงานในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ทำง
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : -   เงินเดือน : 10,950+OT
16 ตุลาคม 2562
รายละเอียด -รายได้ : 12,000 บาท/เดือน -ค่าครองชีพ : 1,000 บาท/เดือน -มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือฯ ช่างไฟฟ้า 1,000 บาท/เดือน (ไม่มีใบเซอร์ช่างไฟฟ้า บริษัทฯส่งฝึกอบรมตามหลักสูตร) 1. ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ โดยคอนแทคเตอร์และชุดควบคุม อินเวนเตอร์แบบต่างๆ เป็นต้น 2. เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน และควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน 3. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร ทางไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจเช็ค และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในก
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : -   เงินเดือน : 14,000
16 ตุลาคม 2562
- จัดฝึกอบรมตามหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน - จัดกิจกรรม ตามแผนฝึกอบรม/กิจกรรมประจำปี - บันทึกและจัดเก็บข้อมูลฝึกอบรม/กิจกรรม - ยื่นเอกสารฝึกอบรมในระบบ e-service ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกองค์กร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน วันเสาร์ 08.00-17.00 น.
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : ตามตกลง
16 ตุลาคม 2562
1.เก็บเช็ค - วางบิล 2.ส่งเอกสาร - ส่งพัสดุ 3.ส่งพัสดุ - วางบิล - จ่ายค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์และอื่นๆ 4.ส่งพัสดุ เก็บเช็ค หรือเก็บเงินสด - บริการต่อภาษีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 5.ยื่นสรรพากร - ยื่นประกันสังคม 6.คัดหนังสือรับรองบริษัท - รับเก็บเอกสารบัญชี เอกสารยื่นกู้ธนาคารต่างๆ 7.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาทำงาน : 08.00-17.00 น. วันหยุด : วันเสาร์-วันอาทิตย์ และประกาศหยุดบริษัทฯ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 9,500+ค่าอื่นๆ
15 ตุลาคม 2562
รายละเอียด : (ทำงาน 22 วัน/เดือน) 1. รายได้ : 325 บาท/วัน 2. ค่าครองชีพ : 50 บาท/วัน (รายได้รวม 7,000+++ บาท/เดือน) ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ : ประจำ แผนกซ่อมเก้าอี้และอุปกรณ์บริภัณฑ์อากาศยาน MY-Y 1. ทำหน้าที่คัดเลือกผ้าคลุมเบาะ ตัดพรม และทำความสะอาดเก้าอี้ผู้โดยสาร 2. ทำหน้าที่ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย 3. ปฏิบัติตามเอกสาร และคู่มือการซ่อมบำรุงต่างๆ อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายช่าง สนามบินสุวรรณภูมิ 2. วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ 3. เ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : -   เงินเดือน : 7,000++
16 ตุลาคม 2562
ลักษณะงาน -แก้ปัญหางาน Software , Hardware , Network ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ Lan,PC , Notebook และอุปกรณ์ต่อพ่วง - ช่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง -ลงโปรแกรมพร้อมใช้งานให้กับบุคลากรของบริษัทฯ ปฏิบัติงาน วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำงาน : 08.30-16.30 น. วันหยุด : วันเสาร์-อาทิตย์ หรือตามประกาศหยุด SRT
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : -   เงินเดือน : 15,000 บาท/เดือน
15 ตุลาคม 2562
รายละเอียด : (รายได้รวม 12,000-15,000+) 1.รายได้ : 9,500 บาท/เดือน 2.ค่าครองชีพ : 1,838 บาท/เดือน 3.เบี้ยขยัน : 800 บาท/เดือน (พนักงานต้องไม่ขาดงาน,ไม่ลางาน,ไม่มาสาย) 4.ค่าทำงานล่วงเวลา OT หมายเหตุ OT ล่วงเวลาในวันทำงานปกติ 1.5 = 70.32 บาท/ชม. OT ค่าทำงานในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1.0 = 46.88 บาท/ชม. OT ค่าทำงานล่วงเวลาวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3.0 = 140.64 บาท/ชม. --ลักษณะงาน-- บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ --หน้าที่รับผิดชอบ-- 1.บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการทำงานซ่อมบำรุงอากาศย
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : -   เงินเดือน : 12,000-15,000+
16 ตุลาคม 2562
ลักษณะงาน 1. จัดการงานด้านเอกสาร 2. ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน 3. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบ ตอบกลับ Email ลูกค้า ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งผ่าน Website ติดต่อประสานงาน ทำงานด้านเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถใช้ Ms office ได้ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้ดี ปฏิบัติงาน -สถานที่ : บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ✈สำนักงานใหญ่ ✈หน่วยงาน BK
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 20,000
16 ตุลาคม 2562
เตรียมอุปกรณ์การหีบห่อยา ,บรรจุยาลงหีบห่อและขนย้าย --------------------------------------------------------- ทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น. ------------------------------------------------------- วันหยุด : เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศ GPO
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลาย   เงินเดือน : 9,000+เบี้ยขยัน+ค่าเดินทาง+OT
16 ตุลาคม 2562
รายละเอียด : --เงินเดือน : 10,000 บาท/เดือน --เบี้ยขยัน : 500 บาท/เดือน (กรณี ไม่ขาดงาน,ลางาน,มาสาย) ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ: ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล Internet mark ในระบบ G5 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน 2. จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดเตรียมเอกสารและทำรายงานการประชุม 4. บันทึกเอกสาร เข้า-ออก ของแผนก 5. ตรวจสอบเอกสาร เสนอเซ็น 6. ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน 7. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ 8. จัดเก็บข้อมูล
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : -   เงินเดือน : 0,000+เบี้ยขยัน 500
16 ตุลาคม 2562
--ลักษณะงาน-- 1. ลงบันทึกข้อมูลลงระบบสำนักงาน 2. จัดการงานด้านเอกสาร 6. ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน 7. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ 8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย --หน้าที่รับผิดชอบ-- ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรที่บริษัทนำเข้าและส่งออกโดยทางอากาศยานและทางเรือ ทำประจำที่สำนักงานใหญ่ และมีขับรถไปปฏิบัติงานที่ บริษัท การบินไทยฯ สนามบินสุวรรณภูมิบ้าง ประจำที่หน่วยงาน FF-T 1. รับเอกสารการนำเข้าสินค้าท
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 11,327
16 ตุลาคม 2562
(ลักษณะงาน) จัดทำข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้า Online เพื่อส่งเสริมการขาย,วิเคราะห์การตลาด ประเมินและวัดผล - ผู้ทำงานด้านการตลาด ต้องรู้จักเรียนรู้และศึกษาหาข้อมูลของสินค้า หรือคู่แข่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ - วางแผน และเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการอย่างรอบคอบ - วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย เพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า งบประมาณ และผลกำไรที่จะได้รับ - ปรับแผนการตลาด และเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร - วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อโปรโมทสินค้า -
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 22,000
16 ตุลาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562