เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ธุรการ (เพศชาย) ปฏิบัติงาน เขตจตุจักร
จนท.ธุรการ ประจำ บมจ.การบินไทย วิภาวดี (เขต จตุจักร) -รายได้ : 11,327 บาท/เดือน -โบนัส : 6,000 บาท/สัญญา/1ปี (จ่ายเมื่ออายุงานครบ 1 ปี) ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ 1. ลงบันทึกข้อมูลลงระบบสำนักงาน 2. จัดการงานด้านเอกสาร 6. ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน 7. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ 8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรที่บริษัทนำเข้าและส่งออกโดยทางอากาศยานและทางเรือ ทำประจำท
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 11,327
20 พฤษภาคม 2562
พนักงานขับรถ (มีใบขับขี่ ท.2) ประจำที่ เขตดอนเมือง บริษัท การบินไทยฯ
รายละเอียด : ค่าจ้างรายวัน 520 บาท/วัน (รายได้รวมต่อเดือน 10,000-13,000++) วันเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตดอนเมือง| ฝ่ายครัวการบิน 2. วันทำงาน : 6 วันหยุด 1 วัน 3. เวลาทำการ : เวลา 10.00-20.00 น. | เวลา 13.00-23.00 น. | เวลา 24.00-10.00 น. 4. วันหยุด : นักขัตฤกษ์ ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ : ขับรถตู้/ขับรถบัส/คอยรับ-ส่ง บุคลากร ของบริษัท การบินไทยฯ ดูแลบำรุงรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของรถ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ตรวจเช็ดสภาพเคร
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : -   เงินเดือน : 520 บาท/วัน
20 พฤษภาคม 2562
ธุรการ ประจำ ฝ่ายช่าง ดอนเมือง (วุฒิ ป.ตรี)
รายละเอียด : รายได้ : 12,500 บาท/เดือน --ลักษณะงาน-- 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน 2. จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดเตรียมเอกสารและทำรายงานการประชุม 4. บันทึกเอกสาร เข้า-ออก ของแผนก 5. ตรวจสอบเอกสาร เสนอเซ็น 6. ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน 7. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ 8. จัดเก็บข้อมูลลงระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของสำนักงาน --ปฏิบัติงาน-- 1.สถานที่ : บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) สำนักงานดอนเมือง : อาคารฝ่า
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : -   เงินเดือน : 12,500
20 พฤษภาคม 2562
พนักงานขับรถส่วนกลาง (มีใบขับขี่ ท.2) ประจำที่ มหาวิทยาลัยมหิดล (พระราม6)
รายละเอียด : (รายได้รวมต่อเดือน 12,000-13,000+ /ไม่รวมOT) รายได้ : 8,500 บาท/เดือน ค่าครองชีพ : 2,000 บาท/เดือน ค่าโทรศัพท์ : 500 บาท/เดือน เบี้ยขยัน : 1,000 บาท/เดือน (ต้องไม่ขาดงาน,ไม่ลางาน,ไม่มาสาย) ค่าใบขับขี่ประเภท(ท.2) 1,000 บาท/เดือน วันเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : มหาวิทยาลัยมหิดล (พระราม6) / สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 2. วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ 3. เวลาทำการ : 08:00 – 17:00 น. 4. วันหยุด : วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณี ให้เป็
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : -   เงินเดือน : 13,000
23 พฤษภาคม 2562
จนท.ธุรการบัญชี (ป.ตรี) ประจำที่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด (สนามบินดอนเมือง)
รายละเอียด - รายได้ : 15,000-16,000 บาท/เดือน (ตามประสบการณ์และความสามารถ) - เบี้ยขยัน : 2,500 บาท/เดือน - ตัดรอบเงินเดือน 1-30 จ่าย 27 ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ : ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี,ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์ก,ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี,บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน,ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด,จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท,ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท - รับวา
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : -   เงินเดือน : 15,000-17,000
20 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด(งานสรรหาว่าจ้าง) ปฏิบัติงาน สนง.ไอ-ซัพพอร์ทฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : •รับผิดชอบด้านการสรรหา-คัดเลือกพนักงาน ตามนโยบายของบริษัทฯ •กำหนดช่องทางการสรรหา คัดกรอง และ ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้นก่อนส่งลูกค้าเพื่อพิจารณา •ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ด้านการส่งอัตรากำลังคน ,การส่งสัมภาษณ์ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ ในงานที่เกี่ยวข้อง •จัดทำสรุปรายงานการสรรหาเพื่อนำเสนอได้ •จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน อบรม ปฐมนิเทศ ก่อนเริ่มงานให้แก่พนักงานได้ •งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
20 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำ Airport Rail Link สถานี พญาไท และ สถานีสุวรรณภูมิ {ใช้ผล Toeic 500 (สัญญา 13 เดือน)}
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและบุคคลที่ใช้บริการภายในสถานี เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีใช้บริการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ลูกค้าต้องการทราบทั่วไปในการเดินทาง เช่น สถานที่ใกล้เคียงบริเวณรอบสถานีต่างๆ วิธีการเดินทาง และขั้นตอนการใช้ระบบ เป็นต้น รับเรื่องติชม เสนอแนะ หรือร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า เกี่ยวกับการใช้บริการ สังเกตุพฤติกรรมของผู้โดยสาร และบุคคลรอบข้างที่อาจก่อให้เกิดเหตุไม่ปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สิน ต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 10   เงินเดือน : 18,000 - 20,000
20 พฤษภาคม 2562
ด่วน !! Air Craft Store ประจำสายการบิน Air Asia (ดอนเมือง) รายได้รวม 20,000 บาท
- เช็คอะไหล่เครื่องบิน - เบิก อะไหล่ เครื่องบิน - มีโอกาศได้เป็นพนักงานของ Air Asia - มีโอกาศได้ไปต่างประเทศสูง
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 10   เงินเดือน : 16000-20000
20 พฤษภาคม 2562
นักวิเคราะห์ระบบ (Programmer Analysts) ทำประจำที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขต จตุจักร
1. ออกแบบ/พัฒนา PC Based Application และการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆที่เป็น PC based เช่น Access, .Net 2. ออกแบบ/พัฒนา Web Based Application และการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น Java,JavaScript,JSP&Servlets,HTML,XML,AJAX,Node.js
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 18,000
20 พฤษภาคม 2562
พนักงานขับรถยนต์ (มีใบขับขี่ ท.2) ชาย/หญิง ประจำที่ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตศาลายา จ.นครปฐม
รายละเอียด : (รายได้รวมต่อเดือน 10,000-12,000+ /ไม่รวมOT) รายได้ : 8,250 บาท/เดือน ค่าครองชีพ : 1,500 บาท/เดือน ค่าโทรศัพท์ : 500 บาท/เดือน เบี้ยขยัน : 700 บาท/เดือน (พนักงานต้องไม่ขาดงาน,ไม่ลางาน,ไม่มาสาย) ค่าใบขับขี่ประเภท(ท.2) 1,000 บาท/เดือน ค่าทำงานล่วงเวลา OT หมายเหตุ OT ล่วงเวลาในวันทำงานปกติ (ก่อนเวลา 08:00 น.และหลัง 17:00 น.) = 50 บาท/ชม. OT ค่าทำงานในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ทำงานไม่น้อยกว่า 7 ชม./วัน) = 420 บาท/วัน OT ค่าทำงานในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ทำง
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : -   เงินเดือน : 10,950+OT
23 พฤษภาคม 2562
ช่างไฟฟ้า ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด (สนามบินสุวรรณภูมิ)
รายละเอียด -รายได้ : 12,000 บาท/เดือน -ค่าครองชีพ : 1,000 บาท/เดือน -มีใบรับรองมาตรฐานฝีมือฯ ช่างไฟฟ้า 1,000 บาท/เดือน (ไม่มีใบเซอร์ช่างไฟฟ้า บริษัทฯส่งฝึกอบรมตามหลักสูตร) 1. ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ โดยคอนแทคเตอร์และชุดควบคุม อินเวนเตอร์แบบต่างๆ เป็นต้น 2. เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน และควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน 3. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร ทางไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจเช็ค และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในก
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : -   เงินเดือน : 14,000
20 พฤษภาคม 2562
เปิดรับ ช่างครุภัณฑ์ ประจำที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สนามบินสุวรรณภูมิ
-รายละเอียด- 1.รายได้ : 11,550 บาท/เดือน -ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ:- - ปฏิบัติหน้าที่ช่างไม้ทั่วไป และบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้และสิ่งของที่เป็นไม้ชนิดต่างๆ - ตรวจสอบงานที่จะต้องซ่อมแซม ประมาณวัสดุที่ต้องการใช้และทำการเบิกเครื่องมือและวัสดุ - ทำแบบหล่อคอนกรีตหรือ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมกำแพงซีเมนต์หรืออิฐชนิดต่างๆ - จัดสร้างโครงอาคาร ตีฝาด้านข้างหรือฝาภายนอก และทำพื้นรอง - ติดตั่งกรอบประตู และ กรอบหน้าต่าง - ติดประตู หน้าต่าง และทำฝาประจันห้อง และบันได - ตบแต่งภา
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : -   เงินเดือน : 11,500
20 พฤษภาคม 2562
เปิดรับ แม่บ้าน/งานทำความสะอาด (รายวัน) ทำประจำที่ อง์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรี คลอง10
(รายได้ ) 1.ค่าตอบแทน : 325 บาท/วัน 2.เบี้ยขยัน : 750 บาท/เดือน 3.ค่าเดินทาง : 300 บาท/เดือน 4.โบนัสสะสม : 500 บาท/เดือน (จ่ายจบสัญญา) (รายได้รวมต่อเดือน 8,000-12,000 บาท) (ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ) ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ เครื่องมือใช้ภายในสำนักงาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย (ปฏิบัติงาน/วันทำงาน/เวลาทำงาน ) 1.ปฏิบัติงาน : องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี คลอง 10 2.วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ 3.เวลาทำงาน : 07.00-16.00 น. วันหยุด : วันเสาร์-อาทิตย์ และประกาศหยุดองค์การเภสัชกรรม #
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 8,000-12,000 บาท/เดือน
23 พฤษภาคม 2562
รับสมัคร พนักงานทั่วไป (ม.3) ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายช่าง สนามบินดอนเมือง
รายละเอียด : (ทำงาน 22 วัน/เดือน) 1. รายได้ : 325 บาท/วัน 2. ค่าครองชีพ : 50 บาท/วัน (รายได้รวม 7,000+++ บาท/เดือน) ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ : ประจำ แผนกซ่อมเก้าอี้และอุปกรณ์บริภัณฑ์อากาศยาน MY-Y 1. ทำหน้าที่คัดเลือกผ้าคลุมเบาะ ตัดพรม และทำความสะอาดเก้าอี้ผู้โดยสาร 2. ทำหน้าที่ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย 3. ปฏิบัติตามเอกสาร และคู่มือการซ่อมบำรุงต่างๆ อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ฝ่ายช่าง สนามบินสุวรรณภูมิ 2. วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ 3. เ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : -   เงินเดือน : 7,000++
20 พฤษภาคม 2562
จนท.ธุรการ (วุฒิ ปวส.-ป.ตรี) ประจำที่ บริษัท การบินไทยฯ สุวรรณภูมิ
ลักษณะงาน 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน 2. จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดเตรียมเอกสารและทำรายงานการประชุม 4. บันทึกเอกสาร เข้า-ออก ของแผนก 5. ตรวจสอบเอกสาร เสนอเซ็น 6. ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน 7. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ 8. จัดเก็บข้อมูลลงระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของสำนักงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน : บริษัท การบินไทยฯ สนามบินสุวรรณภูมิ วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ : 08.00-17.00 น. วันหยุด : เ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : -   เงินเดือน : 9,0000-11,000 บาท/เดือน
20 พฤษภาคม 2562
จนท.บันทึกข้อมูล (วุฒิ ปวส.) ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ปฏิบัติงานฝ่ายช่าง สนามบินสุวรรณ (ทำ 2 วัน หยุด 2 วัน)
รายละเอียด : (รายได้รวม 12,000-15,000+) 1.รายได้ : 9,500 บาท/เดือน 2.ค่าครองชีพ : 1,838 บาท/เดือน 3.เบี้ยขยัน : 800 บาท/เดือน (พนักงานต้องไม่ขาดงาน,ไม่ลางาน,ไม่มาสาย) 4.ค่าทำงานล่วงเวลา OT หมายเหตุ OT ล่วงเวลาในวันทำงานปกติ 1.5 = 70.32 บาท/ชม. OT ค่าทำงานในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ 1.0 = 46.88 บาท/ชม. OT ค่าทำงานล่วงเวลาวันหยุดนักขัตฤกษ์ 3.0 = 140.64 บาท/ชม. --ลักษณะงาน-- บันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ --หน้าที่รับผิดชอบ-- 1.บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการทำงานซ่อมบำรุงอากาศย
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : -   เงินเดือน : 12,000-15,000+
20 พฤษภาคม 2562
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าผ่านทางเว็บไซต์ (Digital Customer Service Agent) *Toeic 700
ลักษณะงาน 1. จัดการงานด้านเอกสาร 2. ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน 3. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่รับผิดชอบ ตอบกลับ Email ลูกค้า ผู้โดยสารที่สำรองที่นั่งผ่าน Website ติดต่อประสานงาน ทำงานด้านเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถใช้ Ms office ได้ดี สามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารได้ดี ปฏิบัติงาน -สถานที่ : บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ✈สำนักงานใหญ่ ✈หน่วยงาน BK
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 20,000
20 พฤษภาคม 2562
รับสมัคร! พนักงานบรรจุหีบห่อยา(วุฒิ ม.3) คลอง10 ประจำที่ องค์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรี
เตรียมอุปกรณ์การหีบห่อยา ,บรรจุยาลงหีบห่อและขนย้าย --------------------------------------------------------- ทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 07.00-16.00 น. ------------------------------------------------------- วันหยุด : เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ตามประกาศ GPO
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลาย   เงินเดือน : 9,000+เบี้ยขยัน+ค่าเดินทาง+OT
20 พฤษภาคม 2562
จนท.ธุรการ ประจำ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) เขตหลานหลวง
รายละเอียด : --เงินเดือน : 10,000 บาท/เดือน --เบี้ยขยัน : 500 บาท/เดือน (กรณี ไม่ขาดงาน,ลางาน,มาสาย) ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ: ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล Internet mark ในระบบ G5 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน 2. จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดเตรียมเอกสารและทำรายงานการประชุม 4. บันทึกเอกสาร เข้า-ออก ของแผนก 5. ตรวจสอบเอกสาร เสนอเซ็น 6. ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน 7. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ 8. จัดเก็บข้อมูล
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : -   เงินเดือน : 0,000+เบี้ยขยัน 500
21 พฤษภาคม 2562
เปิดรับ จนท.อากาศยานและทางเรือ /งานเอกสารและขับรถ (วุฒิ ป.ตรี/เพศชาย) ประจำ บมจ.การบินไทย วิภาวดี (เขต จตุจักร)
--ลักษณะงาน-- 1. ลงบันทึกข้อมูลลงระบบสำนักงาน 2. จัดการงานด้านเอกสาร 6. ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน 7. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ 8. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย --หน้าที่รับผิดชอบ-- ปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรที่บริษัทนำเข้าและส่งออกโดยทางอากาศยานและทางเรือ ทำประจำที่สำนักงานใหญ่ และมีขับรถไปปฏิบัติงานที่ บริษัท การบินไทยฯ สนามบินสุวรรณภูมิบ้าง ประจำที่หน่วยงาน FF-T 1. รับเอกสารการนำเข้าสินค้าท
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 11,327
20 พฤษภาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 28 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560