เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
เปิดรับ จนท.งานเอกสารและขับรถ (วุฒิ ปวส.) ประจำที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)สนามบินสุวรรณภูมิ
รายละเอียด //รายได้ : 9,750 บาท/เดือน //ค่าครองชีพ : 1,250 บาท/เดือน //เบี้ยขยัน : 750 บาท/เดือน //OT (ทำงานล่วงเวลา) #OT 1 แรง = 40.63 บาท/(ชม.) #OT 1.5 แรง = 60.94 บาท/(ชม.) #OT 3 แรง = 121.88 บาท/(ชม.) ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: 1. ลงบันทึกข้อมูลลงระบบสำนักงาน 2. จัดการงานด้านเอกสาร 3. ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน 4. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ 5. ขับรถในบริเวณลาดจอดสนามบิน ส่ง จนท.การบินไทย รับ-ส่งเอกสารไ
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : -   เงินเดือน : 11,750
พนักงานขับรถ (มีใบขับขี่ ท.2) ประจำที่ เขตดอนเมือง บริษัท การบินไทยฯ
รายละเอียด : ค่าจ้างรายวัน 520 บาท/วัน (รายได้รวมต่อเดือน 10,000-13,000++) วันเวลาและสถานที่ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตดอนเมือง| ฝ่ายครัวการบิน 2. วันทำงาน : 6 วันหยุด 1 วัน 3. เวลาทำการ : เวลา 10.00-20.00 น. | เวลา 13.00-23.00 น. | เวลา 24.00-10.00 น. 4. วันหยุด : นักขัตฤกษ์ ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ : ขับรถตู้/ขับรถบัส/คอยรับ-ส่ง บุคลากร ของบริษัท การบินไทยฯ ดูแลบำรุงรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของรถ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 1. ตรวจเช็ดสภาพเคร
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : -   เงินเดือน : 520 บาท/วัน
เปิดรับ พนักงานขายสินค้า (ของที่ระลึกThai Shop) ทำประจำที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสีลม เขตปทุมวัน
(รายละเอียด) 1.รายได้ : 12,672 บาท/เดือน 2.โบนัส เมื่อจบสัญญา : 300 บาท/เดือน (หน้าที่รับผิดชอบ) 1.ขายสินค้า แนะนำสินค้าของที่ระลึกของ Thai Shop เช่น เสื้อ,กระเป๋า,แก้ว,ปากกา,ร่ม ฯลฯ 2.จัดสต็อค ประจำร้านแต่ละสาขา 3.รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอมหมาย (ปฏิบัติงาน/วันทำงาน/เวลาทำงาน) 1.สถานที่ : บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) | ประจำที่ สาขา สีลม เขตปทุมวัน 2.วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ 3.เวลาทำการ : 08.00-17.00 น. 4.วันหยุด : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีและประกาศของหยุดของ
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : -   เงินเดือน : 12,672 บาท/เดือน
ด่วน! รับสมัคร Programmer C#.Net MVC และ Programmer PHP Laravel ประจำ บริษัท ทูเฟลโลส์ เน็ตเวิร์ค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
ตำแหน่ง Programmer C#.Net MVC - เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับระบบประกัน เป็น Workflow (ประมาณ 10 Workflow) - โดยมีส่วนของลูกค้าเข้ามาทำรายการคำขอต่างๆ และส่วนของพนักงานที่เข้ามาทำรายการอนุมัติคำขอ - มีส่วนเชื่อมต่อกับ Web Service กับ Core Insurance - มีส่วน Update ข้อมูล Text File ที่ส่งกลับจาก Core Insurance และมีรายงานตามความต้องการของลูกค้า ตำแหน่ง Programmer PHP Laravel - พัฒนาและแก้ไข Source code CMS Joomla ,Laravel - Implement ระบบหลังบ้าน - ปลั๊กโมดูล และ HTML บน Laravel พัฒนาระบบฐานข้อ
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : -   เงินเดือน : N/A
เปิดรับ พนักงานขายสินค้า(การบินไทย) ทำประจำที่ ห้างสรรพสินค้า ICONSIAM ริมแม่น้ำเจ้าพระยา เขตคลองสาน
--รายละเอียด-- --รายได้ : 12,672 บาท/เดือน --โบนัส เมื่อจบสัญญา : 300 บาท/เดือน --ค่าเดินทาง : 500 บาท/เดือน --ค่าทำงานล่วงเวลา : OT 1 = 52.8 | OT 1.5 = 79.2 | OT 3 = 158.4 บาท/ชม. (รายได้รวม 13,000-15,000 บาท/เดือน) --หน้าที่รับผิดชอบ-- 1.ขายสินค้า แนะนำสินค้าของที่ระลึกของ Thai Shop เช่น เสื้อ,กระเป๋า,แก้ว,ปากกา,ร่ม ฯลฯ 2.จัดสต็อค ประจำร้านแต่ละสาขา 3.รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอมหมาย --ปฏิบัติงาน-- --สถานที่ : บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ✈ห้างสรรพสินค้า ICONS
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : -   เงินเดือน : 13,000-15,000
เจ้าหน้าที่ Junior Network จำนวน 5 อัตรา ปฏิบัติงาน ที่ AIS อารีย์
ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: 1. ออกแบบดูแล และติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมและสำรอง Configuration ของอุปกรณ์ Router , Switch , Firewall 3.ตรวจสอบ Performance และ Capacity ของระบบเครือข่าย ปริมาณการใช้งานวงจรเช่าการทำงานของอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ดูแลและติดตามการทำงานของระบบ Network 5.แก้ไขปัญหาและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบเครือข่าย 6.ติดต่อประสานงานกับผู้ดูแลระบบ เมื่อเกิดปัญหาขัดข้อง 7.พัฒนาระบบต่างๆที่ส่งเสริมการทำงานของหน่วยงานปฏิบัติการเครื
20 กุมภาพันธ์ 2562
จนท.ธุรการบัญชี (ป.ตรี) ประจำที่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จํากัด (สนามบินดอนเมือง)
รายละเอียด - รายได้ : 15,000-16,000 บาท/เดือน (ตามประสบการณ์และความสามารถ) - เบี้ยขยัน : 2,500 บาท/เดือน - ตัดรอบเงินเดือน 1-30 จ่าย 27 ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ : ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี,ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์ก,ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี,บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน,ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด,จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท,ทำรายงานปิดงบการเงินประจำเดือนให้กับบริษัท - รับวา
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : -   เงินเดือน : 15,000-17,000
เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด(งานสรรหาว่าจ้าง) ปฏิบัติงาน สนง.ไอ-ซัพพอร์ทฯ
หน้าที่ความรับผิดชอบ : •รับผิดชอบด้านการสรรหา-คัดเลือกพนักงาน ตามนโยบายของบริษัทฯ •กำหนดช่องทางการสรรหา คัดกรอง และ ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้นก่อนส่งลูกค้าเพื่อพิจารณา •ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ด้านการส่งอัตรากำลังคน ,การส่งสัมภาษณ์ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกบริษัทฯ ในงานที่เกี่ยวข้อง •จัดทำสรุปรายงานการสรรหาเพื่อนำเสนอได้ •จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน อบรม ปฐมนิเทศ ก่อนเริ่มงานให้แก่พนักงานได้ •งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง หรือ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำ Airport Rail Link สถานี พญาไท และ สถานีสุวรรณภูมิ {ใช้ผล Toeic 500 (สัญญา 13 เดือน)}
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและบุคคลที่ใช้บริการภายในสถานี เกี่ยวกับขั้นตอน และวิธีใช้บริการ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ รวมถึงข้อมูลที่ลูกค้าต้องการทราบทั่วไปในการเดินทาง เช่น สถานที่ใกล้เคียงบริเวณรอบสถานีต่างๆ วิธีการเดินทาง และขั้นตอนการใช้ระบบ เป็นต้น รับเรื่องติชม เสนอแนะ หรือร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า เกี่ยวกับการใช้บริการ สังเกตุพฤติกรรมของผู้โดยสาร และบุคคลรอบข้างที่อาจก่อให้เกิดเหตุไม่ปลอดภัยต่อบุคคลและทรัพย์สิน ต้อนรับ และประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ
20 กุมภาพันธ์ 2562
ด่วน !! Air Craft Store ประจำสายการบิน Air Asia (ดอนเมือง) รายได้รวม 20,000 บาท
- เช็คอะไหล่เครื่องบิน - เบิก อะไหล่ เครื่องบิน - มีโอกาศได้เป็นพนักงานของ Air Asia - มีโอกาศได้ไปต่างประเทศสูง
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 10   เงินเดือน : 16000-20000
นักวิเคราะห์ระบบ (Programmer Analysts) ทำประจำที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เขต จตุจักร
1. ออกแบบ/พัฒนา PC Based Application และการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆที่เป็น PC based เช่น Access, .Net 2. ออกแบบ/พัฒนา Web Based Application และการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น Java,JavaScript,JSP&Servlets,HTML,XML,AJAX,Node.js
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 18,000
พนักงานขับรถยนต์ (มีใบขับขี่ ท.2) ชาย/หญิง ประจำที่ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตศาลายา จ.นครปฐม
รายละเอียด : (รายได้รวมต่อเดือน 10,000-12,000+ /ไม่รวมOT) รายได้ : 8,250 บาท/เดือน ค่าครองชีพ : 1,500 บาท/เดือน ค่าโทรศัพท์ : 500 บาท/เดือน เบี้ยขยัน : 700 บาท/เดือน (พนักงานต้องไม่ขาดงาน,ไม่ลางาน,ไม่มาสาย) ค่าใบขับขี่ประเภท(ท.2) 1,000 บาท/เดือน ค่าทำงานล่วงเวลา OT หมายเหตุ OT ล่วงเวลาในวันทำงานปกติ (ก่อนเวลา 08:00 น.และหลัง 17:00 น.) = 50 บาท/ชม. OT ค่าทำงานในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ทำงานไม่น้อยกว่า 7 ชม./วัน) = 420 บาท/วัน OT ค่าทำงานในวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (ทำง
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : -   เงินเดือน : 10,950+OT
เปิดรับ ช่างไฟฟ้า บริษัท การบินไทย จำกัด (ประจำที่ สนามบินสุวรรณภูมิ)
1. ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ โดยคอนแทคเตอร์และชุดควบคุม อินเวนเตอร์แบบต่างๆ เป็นต้น 2. เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน และควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน 3. ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร ทางไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจเช็ค และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในกระบวนการผลิตของงานอุตสาหกรรม 4. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องมือวัดกระแส เครื่องมือวัดแรงดัน เครื่องมือวัดความต้านทาน เป็นต้น 5. ปฏิบัต
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : -   เงินเดือน : 12,000
งานธุรการ Part-Time (เพศชาย) วันละ 450 บาท ประจำที่สนามบินสุวรรณภูมิ
รายละเอียด -ค่าจ้าง วันละ 450 บาท/วัน (ตัดจ่ายทุกวันศุกร์/สุดสัปดาห์) ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: 1. จัดการงานด้านเอกสาร,ช่วยงานด้านช่าง,ยกกระเป๋านักบิน 2. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ 3. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : -สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)สำนักงานสุวรรณภูมิ #สนามบินสุวรรณภูมิ -วันทำงานปกติ : วันจันทร์-วันศุกร์ -เวลาทำงานปกติ : 08:00-17:00 น.
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : -   เงินเดือน : 450 บาท/วัน
เปิดรับ ช่างครุภัณฑ์ ประจำที่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สนามบินสุวรรณภูมิ
-รายละเอียด- 1.รายได้ : 11,550 บาท/เดือน -ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ:- - ปฏิบัติหน้าที่ช่างไม้ทั่วไป และบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้และสิ่งของที่เป็นไม้ชนิดต่างๆ - ตรวจสอบงานที่จะต้องซ่อมแซม ประมาณวัสดุที่ต้องการใช้และทำการเบิกเครื่องมือและวัสดุ - ทำแบบหล่อคอนกรีตหรือ เพื่อใช้ในการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมกำแพงซีเมนต์หรืออิฐชนิดต่างๆ - จัดสร้างโครงอาคาร ตีฝาด้านข้างหรือฝาภายนอก และทำพื้นรอง - ติดตั่งกรอบประตู และ กรอบหน้าต่าง - ติดประตู หน้าต่าง และทำฝาประจันห้อง และบันได - ตบแต่งภา
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : -   เงินเดือน : 11,500
เปิดรับ แม่บ้าน/งานทำความสะอาด (รายวัน) ทำประจำที่ อง์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรี คลอง10
(รายได้ ) 1.ค่าตอบแทน : 325 บาท/วัน 2.เบี้ยขยัน : 750 บาท/เดือน 3.ค่าเดินทาง : 300 บาท/เดือน 4.โบนัสสะสม : 500 บาท/เดือน (จ่ายจบสัญญา) (รายได้รวมต่อเดือน 8,000-12,000 บาท) (ลักษณะงาน/หน้าที่รับผิดชอบ) ทำความสะอาดอาคาร สถานที่ เครื่องมือใช้ภายในสำนักงาน และปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย (ปฏิบัติงาน/วันทำงาน/เวลาทำงาน ) 1.ปฏิบัติงาน : องค์การเภสัชกรรม ธัญบุรี คลอง 10 2.วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ 3.เวลาทำงาน : 07.00-16.00 น. วันหยุด : วันเสาร์-อาทิตย์ และประกาศหยุดองค์การเภสัชกรรม #
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 8,000-12,000 บาท/เดือน
เปิดรับ พนักงาน รับ-ส่งเอกสาร(Messenger) ประจำ ธนาคาร (ธ.ก.ส.) สำนักงานใหญ่บางเขน
ลักษณะงาน 1. รับ-ส่งเอกสาร เอกสารสำคัญ และอื่นๆให้ส่วนงานภายนอก หรือบุคคลภายนอกอื่นๆ 2. จัดเรียงและเก็บใบสำคัญการบันทึกรายการ (Voucher)ประจำวันเข้าแฟ้มและส่ง สตง.(สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)ตรวจ 3. คัดเลือกเอกสารเพื่อทำลาย 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน สถานที่ : ธ.ก.ส.อาคารบางเขน สำนักงานใหญ่ วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ : 08.30-16.30 น. วันหยุด : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีและประกาศของหยุดของ ธ.ก.ส.
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : -   เงินเดือน : 9,0000-12,000
ด่วน! ช่างเทคนิค วุฒิ ปวส.(ด้านโทรศัพท์และโทรสาร) ประจำสำนักงานการบินไทย วิภาวดี
ปฏิบัติบัติงานติดตั้ง ย้าย รื้อถอน ตรวจสอบ ซ่อมแซม แก้ไขเครื่องโทรศัพท์และเครื่องโทรสาร ตามความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการใช้งาน เช่น งานติดตั้งหมายเลขใหม่ งานย้ายจุดติดตั้ง งานรื้อถอน งานตรวจสอบซ่อมแซม เครื่องโทรศัพท์ ระบบ Analog Digital และ IP Ielephoe วัน/เวลา/ทำงาน ทำงาน : จันทร์-ศุกร์ วันหยุด :เสาร์-อาทิตย์ และตามประกาศหยุดการบินไทย เวลาทำงาน : 08.00-17.00 น. ปฏิบัติงาน : สำนักงานการบินไทย ประจำสาขาวิภาวดี สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม!! TEL.098-827-9257 (พี่เน) ID Line: enu
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : หลาย   เงินเดือน : 11,500+เบี้ยขยัน 500
จนท.ธุรการ (วุฒิ ปวส.-ป.ตรี) ประจำที่ บริษัท การบินไทยฯ สุวรรณภูมิ
ลักษณะงาน 1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน 2. จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดเตรียมเอกสารและทำรายงานการประชุม 4. บันทึกเอกสาร เข้า-ออก ของแผนก 5. ตรวจสอบเอกสาร เสนอเซ็น 6. ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน 7. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ 8. จัดเก็บข้อมูลลงระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของสำนักงาน ปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน : บริษัท การบินไทยฯ สนามบินสุวรรณภูมิ วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลาทำการ : 08.00-17.00 น. วันหยุด : เ
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : -   เงินเดือน : 9,0000-11,000 บาท/เดือน
**ด่วนมาก** JAVA Programmer ประจำสำนักงานการบินไทย
เขียน Web Application ด้วยภาษา Java - พัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษา โปรแกรม PC Based Application หรือ Web Based Application หรือ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - พัฒนา ปรับปรุง แก้ไขเอกสาร ที่เกี่ยวกับระบบงาน Application Related Documents - พัฒนาหรือปรับปรุงระบบงานธุรการ Administrative Services - พัฒนา ปรับปรุง บำรุงรักษา Web Pages และสร้างสรรค์รูปภาพ กราฟฟิคต่าง ๆ เพื่อประกอบ Web Page - เข้าร่วมวิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน - สนับสนุนงานบริหารงานไอที - ปฏิบัติงานที่จำเป็นอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอ
20 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,500
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560