งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ ยี่ห้อ ISUZU - เสนอขายรถยนต์ให้กับลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โซเชียลมีเดียต่างๆ ได้
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
1. พูดคุยและแนะนำสินค้าทางออนไลน์ให้กับลูกค้าที่สนใจ 2. ดูแลการขายรถออนไลน์ผ่านช่องทาง Facebook, Line 3. สามารถยิงโฆษณา Facebook, Line ได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 4. จัดทำโปรโมชั่นออนไลน์ได้โดนใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 5. ตอบโต้ได้และปิดการขายตรงตามเป้าหมายบริษัท 6. ถ้าตัดต่อ ตกแต่งรูปภาพ สร้างContent ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 7. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท + คอมมิชชั่น
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
- จัดทำ รวบรวม จัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร - คีย์ข้อมูล คีย์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - เก็บสถิติ จัดทำรายงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-20,000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
- ปิดงบการเงินและรายงานทางบัญชีต่างๆ - ควบคุม จัดทำ รายงานทางภาษีอากร ยื่นกรมสรรพากร - มีความรู้เรื่องภาษี โดยเฉพาะ ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เช่น ตอบคำถามขอคืนภาษีจากกรมสรรพากรได้ - เป็นที่ปรึกษา ควบคุม ออกแบบ ปรับปรุง กระบวนการทำงาน ทั้งภายในและระหว่างแผนกได้ - รายงานผลประกอบการแก่ผู้บริหาร และให้ข้อเสนอแนะ
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาทขึ้นไป (ตามตกลงกับบริษัท)
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
- มีหน้าที่ขับรถยนต์ประจำสำนักงาน ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลและทำความสะอาดรถทั้งภายในและภายนอกพร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ขับรถยนต์และรถบรรทุกได้ มีใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 3 หรือ ชนิดที่ 4 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
- ซ่อมแซม,บำรุงรักษารถยนต์ที่เข้าซ่อม - มีประสบการณ์ซ่อมรถบรรทุกอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-30,000 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
- บันทึกบัญชี การชำระเงินให้ลูกค้า - สรุปค่าใช้จ่าย ยอดหนี้ทั้งหมดประจำวันและประจำเดือน - นำเงินสด เช็คลูกค้า ฝากเข้าธนาคาร - จัดทำ Statement บัญชีธนาคาร
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-18,000 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
- ติดต่อและทำหน้าที่ลงประกาศรับสมัครงานในสื่อต่างๆ อาทิเช่น เว็ปไซด์หางาน - จัดทำ Job Advertising, คิด Content รับสมัครงานที่ดึงดูดและน่าสนใจ เพื่อโพสลงบนช่องทางแพลตฟอร์มต่างๆ - ติดต่อประสานงานผู้จัดงานจ๊อบแฟร์ต่างๆ เพื่อขอใช้พื้นที่ในการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานที่ต้องการ - จัดอบรมและทำหน้าที่อบรมเกี่ยวกับการทำงานและโครงการต่างๆ ขององค์กร - คัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นและนัดหมายสัมภาษณ์งาน - แจ้งผลการสัมภาษณ์ ยื่นข้อเสนอจ้างงาน รับเข้าทำงาน ปฐมนิเทศพนักงาน และติดตามความคืบหน้าหลังรับเข้าทำง
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-22,000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
- จัดทำรายงาน คีย์ข้อมูลต่างๆในระบบ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร - ประสานงานกับบุคคลภายนอก - ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี   เขต : เขาย้อย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 35,000 บาท (พิจารณาตามความสามารถหรือประสบการณ์ทำงาน)
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
- ขายรถยนต์ทุกรุ่น - ทำรายงานวิเคราห์สถานการณ์ตลาด คีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ - ประชุมร่วมกับทีม/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในองค์กร - อบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย/ทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ - เข้าพบลูกค้าและกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี   เขต : เขาย้อย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 11,000 - 60,000 บาท เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น (พิจารณาตามความสามารถประสบการณ์การทำงาน)
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
- จัดทำรายงาน คีย์ข้อมูลต่างๆในระบบ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร และบุคคลภายนอก - ควบคุมสต๊อกอะไหล่ เบิก/จ่าย/รับเข้า/สั่งซื้อ อะไหล่ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี   เขต : เขาย้อย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 27,000 (ตามความสามารถหรือประสบการณ์ทำงาน)
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
- ซ่อมรถยนต์ทุกรุ่น (ในศูนย์บริการและนอกสถานที่) - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆในองค์กร - ทำเอกสารเกี่ยวกับการซ่อมรถ - อบรมความรู้ผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี   เขต : เขาย้อย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 25,000 บาท (พิจารณาตามความประสบการณ์)
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
แม่บ้าน - ดูแลความสะอาดพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย - ต้อนรับลูกค้า จัดเตรียมของว่าง/เครื่องดื่มสำหรับลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี   เขต : เขาย้อย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000 - 17,000 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
1. บริหารงานศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ 2. ติดต่อลูกค้ารายใหญ่ 3. หายอดเข้ารับบริการ 4. ดูแลลูกค้า
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม   เขต : เมืองสมุทรสงคราม
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 35,000-50,000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
- ควบคุม ดูแล พนักงานในแผนก - ทำรายงาน สรุป KPI นำเเสนอผู้บริหาร - วิเคราะห์ วางแผนการตลาด เพื่อสนับสุนฝ่ายขาย - ร่วมจัดกิจกรรมการตลาด ร่วมกับฝ่ายขาย - ติดต่อ ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กร และ นอกองค์กร - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี   เขต : เขาย้อย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 35,000 บาท (พิจารณาตามความสามารถหรือประสบการณ์ทำงาน)
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
- ขายรถยนต์ทุกรุ่น - ทำรายงานวิเคราห์สถานการณ์ตลาด คีย์ข้อมูลเข้าสู่ระบบ - ประชุมร่วมกับทีม/ผู้จัดการ/ผู้บริหาร - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในองค์กร - อบรมความรู้ด้านผลิตภัณฑ์ทั้งภายในและภายนอกสถานที่ - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย/ทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ - เข้าพบลูกค้าและกลุ่มลูกค้ามุ่งหวัง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสงคราม   เขต : อัมพวา
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000-60,000 บาท (เงินเดือน+คอมมิชชั่นตามยอดขาย)
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
เตรียมพื้น (โป๊วสี ขัดสีโป๊ว พ่นสีพื้น เตรียมผิวงาน ติดกระดาษ)
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี   เขต : เขาย้อย
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 11000-25000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
ผสมสี พ่นสี บันทึกการใช้วัสดุสิ้นเปลืองรายคัน (สีโป๊ สีพื้น สีจริง สีเคลียร์ ทินเนอร์)
บริษัท อีซูซุสงวนไทยมอเตอร์เซลส์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี   เขต : เขาย้อย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12000-26000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.