*ออกแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทีมขาย *จัดทำเอกสารต่าง ๆ และติดต่อประสานงาน *ขยายฐานลูกค้ามองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ *รักษาฐานลูกค้าเดิม ทำการตลาดแบบCRM *โปรโมทสินค้าของบริษัทใ
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000ขึ้นไป
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
การทำให้สินค้า และบริการใดบริการหนึ่ง เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีเครื่องมือหลัก ๆ ได้แก่ เว็บไซด์ และสื่อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ เข้ามาช่วย
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ หรือตามตกลง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
-ขายและร่วมพัฒนาทีมขายให้มีทักษะมากขึ้น -สามารถเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าได้ดี รักษาฐานลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่ -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประส
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ประสบกาณ์
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1.กำหนดแผนการผลิตของสายการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและสำเร็จตามเป้าหมาย 2.จัดเตรียมปัจจัยการผลิตเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย 3.ประสานงานการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาเครื
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1.มอบหมายหน้าที่ จัดการ ควบคุม สนับสนุน ให้จนท.QA,QCปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 2.จัดการ ควบคุม ให้ จทนท.QA,QCปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 3.ฝีกอบรมและ
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
- ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต - ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต - สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้กับฝ่ายต่างๆ - สามารถสื่อสารหรือถ
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1.มีพื้นฐานการทำงานกับเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมมาก่อน 2.มีความรู้ความสามารถในงานซ่อม/ปรับปรุง/แก้ไข เพื่อประสิทธิภาพเครื่องจักร 3.ทำรายงานสรุปงานและรายงานปัญหาหน้างานให้
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1.บริการซ่อม/สร้าง ตามใบงานแจ้งซ่อม/สร้าง ได้ 2.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเบื้องต้นได้ 3.จัดทำรายงานสรุปอะไหล่ซ่อมบำรุงได้ 4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1.การตรวจนับและการบันทึกข้อมูล 2.จัดเรียงสินค้าในคลังสินค้าสำเร็จรูปได้ถูกต้อง 3.นับสินค้าคงเหลือประจำวันได้อย่างถูกต้อง 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1.คุมเครื่องจักรตีเกลียวลวดทองแดง,อลูมิเนียม ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานฝ่ายผลิต 2.เขียนรายงานการผลิตประจำวันได้ 3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรก่อน-หลังทำงานได้ดี 4.เข้ากะได้(08.00-17.0
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ+ค่ากะ80บาท+ค่าฝีมือช่าง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1.คุมเครื่องจักรหุ้มฉนวนสายไฟฟ้า ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติของฝ่ายผลิต ได้ 2.เขียนรายงานการผลิตประจำวันได้ 3.ตรวจเช็คเครื่องจักรหุ้มฉนวนก่อน-หลังทำงาน 4. ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา08:00-17
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรงงานขั้นต่ำหรือวุฒิการศึกษา+ค่าค่ากะ80บาท + ค่าฝีมือช่าง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1.ตรวจสอบคุณภาพสายไฟฟ้า ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตได้ 2.จัดเตรียมงานตัวอย่างระหว่างผลิตได้ 3.ตรวจรับวัตถุดิบตามมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงานของแผนกตรวจสอบคุณภาพได้ 4.เขีย
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ(ระยะทดลองงาน)มีค่ากะ ผ่านโปรปรับเป็นรายเดือน
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1.เก็บผลิตภัณฑ์ตัวอย่างในLineการผลิตมาตรวจสอบ ตามขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต 2.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ประจำวัน 3.จัดทำเอกสารงานQC และ QA ตามที่ได้รับมอบหมายประจำ
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : รับค่าแรงเป็นรายวันตามกม.กำหนด(ระยะทดลองงาน) หรือตามตกลง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
1.ตรวจเช็คใบเบิก-รับ-จ่าย กับสินค้าในโกดังสายขดให้ถูกต้องตรงกัน 2.ตรวจนับสินค้าแต่ล่ะวันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 3.สามารถเขียนใบรายงานเอกสารคลังสินค้าสำเร็จรูป(โกดังสายขด)ได้ดี 4.
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
ติดรถส่งสินค้าให้ลูกค้าตามบิลส่งของได้อย่างถูกต้อง งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างงาน
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ค่าแรงงานรายวันตามกฎหมายแรงงานกำหนด
วันที่ : 27 ก.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.