-คิดวิเคราะห์ร่วมกันวางแผนการตลาดกับทีมงานเพื่อสร้างโอกาสให้สินค้าเป็นที่รู้จักและเปิดโอกาสในการขายเพิ่มมากขึ้น -วิเคราะห์และค้นหาข้อมูลคู่แข่งเพื่อนำมาปรับใช้การเจาะตลาดได้อย่างตรงจุด -ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ตามที่ได้รับมอบหมาย -วางแผนทำการตลาดร่วมกับทีมOnline - Offline -วางแผนการตลาด วิเคราะห์ รวมรวบข้อมูลพร้อมทั้งสรุปข้อมูลทางการตลาดได้ -ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมและงานที่ได้รับมอบหมายตามความเหมาะสม
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000-25000
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
บริหารจัดการทีมงานในแผนกตรวจสอบคุณภาพและรับประกันคุณภาพได้ดี(6คน) ตรวจสอบงานในแผนกตรวจสอบคุณภาพได้ดี
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
การทำให้สินค้า และบริการใดบริการหนึ่ง เป็นที่รู้จัก และเข้าถึงผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต โดยมีเครื่องมือหลัก ๆ ได้แก่ เว็บไซด์ และสื่อสังคมออนไลน์ ต่าง ๆ เข้ามาช่วย
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ หรือตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
*ออกแบบกลยุทธ์เพื่อส่งเสริม และพัฒนาทีมขาย *จัดทำเอกสารต่าง ๆ และติดต่อประสานงาน *ขยายฐานลูกค้ามองหากลุ่มลูกค้าใหม่ๆ *รักษาฐานลูกค้าเดิม ทำการตลาดแบบCRM *โปรโมทสินค้าของบริษัทให้เป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันอยางแพร่หลาย
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000ขึ้นไป
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
-ขายและร่วมพัฒนาทีมขายให้มีทักษะมากขึ้น -สามารถเป็นที่ปรึกษาของลูกค้าได้ดี รักษาฐานลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่ -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ -คิดกลยุทธ์ เทคนิคการขายเพื่อเพิ่มยอดขาย
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : แล้วแต่ประสบกาณ์
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
1.กำหนดแผนการผลิตของสายการผลิตให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและสำเร็จตามเป้าหมาย 2.จัดเตรียมปัจจัยการผลิตเพื่อให้การผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย 3.ประสานงานการซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรในการผลิต 4.ควบคุมหรือลดการสูญเสียต่าง ๆ
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
1.การตรวจนับและการบันทึกข้อมูล 2.จัดเรียงสินค้าในคลังสินค้าสำเร็จรูปได้ถูกต้อง 3.นับสินค้าคงเหลือประจำวันได้อย่างถูกต้อง 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
1.บริการซ่อม/สร้างตามใบแจ้งซ่อม 2.ตรวจเช็คโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบไฟฟ้า,ระบบน้ำประปา, ระบบโทรศัพท์, ระบบเครื่องปรับอากาศ)ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4.สามารถเข้ากะได้ (20:00-05.00),(08.00-17.00)(ถ้ามีกะ) มีค่ากะ
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์ หรือตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
- ตรวจสอบ/บำรุงรักษาเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต - ปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานในกระบวนการผลิต - สนับสนุนข้อมูลทางเทคนิคให้กับฝ่ายต่างๆ - สามารถสื่อสารหรือถ่ายทอดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้พนักงาน หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องได้
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงและประสบการณ์
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
1.ตรวจสอบคุณภาพสายไฟ 2.จัดเตรียมงานตัวอย่าง 3.ตรวจรับวัตถุดิบ 4.เขียนรายงานประจำวัน
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3   เงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ/วันผ่านโปรปรับเป็นรายเดือน
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
1.คุมเครื่องจักรหุ้มฉนวน 2.เขียนรายงานการผลิตประจำวัน 3.ตรวจเช็คเครื่องจักรหุ้มฉนวนก่อน-หลังทำงาน 4. ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา08:00-17:00น. ทำงานเข้ากะ 20:00 - 05:00น. มีค่ากะ,มีOT.
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 5   เงินเดือน : ค่าแรงงานขั้นต่ำหรือวุฒิการศึกษา+ค่าค่ากะ80บาท + ค่าประสบการณ์
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
1.คุมเครื่องตีเกลียว 2.เขียนรายงานการผลิตประจำวัน 3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องก่อน-หลังทำงาน 4.เข้ากะได้(08.00-17.00),(20.00-05.00) มีค่ากะ,มีโอที
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ค่าแรงขั้นต่ำ+ค่ากะ80บาท
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
ควบคุมเครื่องจักรการผลิตสายไฟฟ้าตามแผนการผลิต บำรุงรักษาดูแลเครื่องจักรได้
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ค่าแรงงานขั้นต่ำ+ค่ากะ80บาท
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
1.ตรวจเช็คใบเบิก-รับ-จ่าย กับสินค้าในโกดังสายขดให้ถูกต้องตรงกัน 2.ตรวจนับสินค้าแต่ล่ะวันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ 3.สามารถเขียนใบรายงานเอกสารคลังสินค้าสำเร็จรูป(โกดังสายขด)ได้ดี 4.สามารถใช้แฮนด์ลิฟท์,หรือขับรถยกสินค้าได้ 5.สามารถประสานงานได้ดี
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
1.มอบหมายหน้าที่ จัดการ ควบคุม สนับสนุน ให้จนท.QA,QCปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 2.จัดการ ควบคุม ให้ จทนท.QA,QCปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับขององค์กร 3.ฝีกอบรมและประเมินความสามารถ จนท.QA,QC ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องรวมทั้งการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ 4.สามารถตรวจสอบ ทดสอบผลิตภัณฑ์ได้ 5.ดูแล รักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอย่างเป็นไปตามข้อกำหนด 6.ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น ฝ่ายขาย ลูกค้า สมอ.หน่วยงานทดสอบ
บริษัท เอส.ซุปเปอร์ เคเบิ้ล จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามตกลง
วันที่ : 14 พ.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.