งาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
- กำกับดูแลมาตรการความปลอดภัยในสถานที่ก่อสร้าง - ทำบันทึก รายงาน เอกสารด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง - ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานตามมาตรการความปลอดภัย
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงการสร้างของบริษัท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อรองรับ Responsive web design พัฒนา Web ตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนา Application พัฒนา Front-end หรือ Back-end
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงการสร้างของบริษัท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
ออกแบบและเขียนโปรแกรม เพื่อรองรับ Responsive web design พัฒนา Web ตามที่ได้รับมอบหมาย พัฒนา Application พัฒนา Front-end หรือ Back-end
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงการสร้างของบริษัท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
Job Description COT is seeking a Coordination Manager (CM) for a new Cooperation Agreement (“SPP-Lao CA”) between SPP and the USAID Laos Mission. This Cooperation Agreement will advance development and delivery of numerous clean energy-related activities developed through joint work planning between SPP, USAID Laos, and the USAID Laos Energy Sector (LES) program. USAID SPP is seeking a CM to oversee and manage the implementation of this Cooperation Agreement. The CM will be based either in V
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : according to the structure of the company
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
ปฏิบัติงานด้านสำรวจรังวัดของโครงการ
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงการสร้างของบริษัท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
OBJECTIVE: • On behalf of the US Agency for International Development (USAID) Southeast Asia’s Smart Power Program (SPP), Gas Sector Policy and Regulatory Specialist will lead the task on Energy Sector Decarbonization on the Natural Gas Value Chain and manage all the deliverables under this task, working with a team of long-term and short -term team members and sub-contractors as required. DUTIES AND RESPONSIBILITIES: S/He will, under the guidance of the Objective 3 Lead: • Lead the concept
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 rates   อัตราค่าจ้าง : • Negotiable based on experience and qualification
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
OBJECTIVE: • On behalf of the US Agency for International Development (USAID) Southeast Asia’s Smart Power Program (SPP), the RE Expert will work full time and will help lead, design and deliver one-on-one support to businesses, and sector-wide support to the private sector, aimed at accelerating and expanding the deployment of Advanced Energy Systems (AES) in Southeast Asia (SEA). DUTIES AND RESPONSIBILITIES: • S/He will, under the guidance of the Objective 2 Lead (RE/EE/Advanced Energy Syst
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 rates   อัตราค่าจ้าง : Negotiable based on experience and qualification
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
ศึกษาวิจัย และจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบ รายงานตรวจสอบและวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงการสร้างของบริษัท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
งานเลขานุการ เอกสารทั่วไปของส่วนงาน, จัดทำข้อเสนอ, จัดทำรูปเล่มรายงานต่างๆ , บันทึกรายงานการประชุมและจัดทำรายงาน ช่วยเหลืองานของนักวิชาการ เอกสารการเบิกจ่ายของส่วนงาน และงานอื่นตามมอบหมาย
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงการสร้างของบริษัท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
ควบคุมงาน ดูแล ติดตามการก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณาแผนงานก่อสร้าง, ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของแบบก่อสร้างกับสภาพพื้นที่เดิมก่อการก่อสร้าง, ตรวจสอบการขออนุมัติวัสดุก่อสร้าง พร้อมบันทึกการปฏิบัติงาน
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 6 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงการสร้างของบริษัท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
-กำกับและบริหารสัญญาก่อสร้างโครงการ -ควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม แบบก่อสร้างและข้อกำหนดโครงการ -ตรวจสอบและประเมินแผนงานให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ รวมถึงควบคุมติดตามให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน -ติดตามและตรวจสอบแผนการใช้วัสดุ, เครื่องมือ, เครื่องจักร, กำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโคงการ -รายงานความก้าวหน้าของโครงการและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้าง -ตรวจสอบแผนงบประมาณ เอกสารการเบิกจ่ายเงินโครงการ งานเพิ่ม-ลดตามขอบเขตงานก่อสร้าง -ประชุมโครงการและติ
บริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงการสร้างของบริษัท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 11 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.