เข้าระบบผู้สมัครงาน
หัวหน้าฝ่ายผลิต (ผลไม้อบแห้ง)
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน 2. กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต 3. กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 4. ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด 5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย 6. มีทักษะ การคิดวิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. กำหนดวิธีการแก้ไขกรณีที่ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมาย 8. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
- สรรหาบุคลากรเพื่อเข้าทำงาน - งานแจ้งเข้าประกันสังคม - งานทะเบียนประวัติพนักงาน - ประเมินผลทดลองงาน - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย
บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่งานค่าจ้าง
งานคำนวณค่าแรงพนักงานรายวัน/รายเดือน
บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
21 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ
1. ตรวจสอบ/เสนอแนะ เรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ตรวจประเมินการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 4. แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 5. ตรวจสอบหาสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย 6. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย 7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 มิถุนายน 2562
ช่างซ่อมบำรุงเครื่อง Ink และรถ Forklift
1. งานซ่อมบำรุงเครื่อง Ink กระป๋อง / ซองผลิตภัณฑ์ 2. งานซ่อมบำรุงรถ Forklift
บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
21 มิถุนายน 2562
พนักงานธุรการคลังสินค้า
งานคลังสินค้า / งานธุรการในส่วนคลังสินค้า
บริษัท เจริญอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 325 บาท/วัน ไม่รวม OT.
21 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560