เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
-ดูแล และจัดทำเอกสารการบันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของบริษัท -ดูแล ตรวจสอบ และรับผิดชอบ การจัดทำและยื่นเอกสารภาษีรายเดือน รายปี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น รายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย ภ.พ 30 ภงด. 3, 53, ภธ.40 รวมถึงจัดทำ ภงด. 51, 50 -ดูแล การคีย์ข้อมูลและรับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท -จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชี ให้เป็นระบบ -ดูแล และจัดทำรายงานการเงิน รายงานการบัญชี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน และประจำปี -แก้ไขปัญหาภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ -ควบ
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ชาย หรือ หญิง 1 อัตร   เงินเดือน : N / A
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
-วางแผนและเขียนแผนการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้าและการบริการ เพื่อจัดทำแผนเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา -วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า งบประมาณ พร้อมวสงงบประมาณก่อนจัดทำกิจกรรม -วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทสินค้า -ติดตามและประเมินผลของแผนการตลาด ก่อนส่งรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบ
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ชาย/หญิง 2 อัตราด่วน   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน (งานทะเบียนทรัพย์สินบริษัท)
-รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัทฯ -ตรวจสอบและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน -จัดทำรหัสทรัพย์สิน ให้ถูกต้องตามหมวดและอายุการใช้งานของทรัพย์สิน -คำนวณและบันทึกบัญชีค่าเสื่อม -ดำเนินการตรวจนับทรัพย์สิน และสรุปผลการตรวจนับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ควบคุมดูแลและตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ , ขาย , โอนย้าย และการยืมทรัพย์สินตลอดจนรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ชาย / หญิง 1 อัตรา ด   เงินเดือน : N / A
ทนายความ
-ให้คำปรึกษาทางกฎหมายรวมถึงการจัดทำร่าง ตรวจสอบสัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องขอ -ติดตามข่าวสาร/ตีความ กฎหมายเก่า/ใหม่ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทให้แก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องร้องขอ -ตรวจสอบสัญญารวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา -ดำเนินการทางคดีความ รวมถึงจัดทำและร่างคำฟ้อง คำให้การและคำแถลงในฐานะทนายโจทย์/จำเลยของบริษัท และดำเนินการบังคังคดีตามคำพิพากษาของศาลเพื่อประโยชน์ของบริษัท ตรวจและให้ความเห็นเกี่ยวกับร่างอุธรณ์ ร่างฎีกาจากฝ่ายที่ร้อ
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ชาย / หญิง 1 อัตรา    เงินเดือน : N / A
พนักงานขายทองรูปพรรณ ประจำสาขา โลตัสวังน้ำเย็น สระแก้ว
1.พนักงานขายทองรูปประพรรณประจำหน้าร้าน 2.มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติจริง 3.ทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด สระแก้ว
อัตรา : 1 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N/A
พนักงานขายประจำสาขาหนามแดง ด่วนมากกก!!
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลความสะอาดภายในร้าน ทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.00-19.00 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตราด่วนมาก!!!   เงินเดือน : ์N / A
พนักงานขายทองรูปพรรณ ประจำสาขา โลตัสกุมภวาปี ด่วนมาก!!!
ดูแลและสร้างยอดขายภายในร้าน ดูแลและให้บริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่บุคคล
-จัดทำเงินเดือนให้กับพนักงานสาขา -จัดทำและจัดส่งสต็อกชุดยูนิฟอร์ม ให้กับพนักงานสาขา -จัดทำใบเตือนและสรุปใบลาของพนักงานสาขา -ประสานงานและจัดทำเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมให้กับพนักงานออฟฟิศและพนักงานสาขาหน้าร้าน -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ช./ญ. 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
ช่างทำกรอบพระและพนักงานขาย ประจำสาขาโลตัสจอหอ จ.นครราชสีมา
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน ทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.00-20.00 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : ชาย1 / หญิง1 ด่วน!!   เงินเดือน : N/A
พนักงานขายทองรูปพรรณประจำสาขา โลตัสขอนแก่นเอ็กซ์ตร้า (ประตูน้ำ)
-พนักงานขายทองงรูปประพรรณประจำหน้าร้าน -มีความละเอียด,รอบคอบ -ควบคุมมาตรฐานงานบริการลูกค้าหน้าร้าน -กระตุ้นยอดขายและรักษาฐานลูกค้า -มีความเป็นผู้นำ -บริหารงานบุคคลในสาขา (ดูแลความไปเป็นของพนักงานในสาขา) -สามารถแทนงานสาขาต่างจังหวัดได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ์N / A
พนักงานขายทองรูปพรรณประจำสาขา Big c แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม (ผู้ชาย)
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติจริงทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบวินัย CCTV
-ทำหน้าที่คอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในร้านผ่านทางกล้องวงจรปิด -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N / A
พนักงานขายทองรูปพรรณ ประจำสาขา รามคำแหง 53
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติจริงทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N/A
พนักงานขายทองรูปพรรณ ประจำสาขา โลตัสหัวหิน (Market Village)
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติจริงทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อัตรา : 1 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N/A
พนักงานขายทองรูปพรรณ ประจำสาขา บิ๊กซีหัวหมาก
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติจริงทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 2 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N/A
พนักงานขายทองรูปพรรณ ประจำสาขา โลตัสหนองบัวลำภู
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติจริงทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด หนองบัวลำภู
อัตรา : 2 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N/A
พนักงานขายทองรูปพรรณ ประจำสาขา เซ็นทรัลอุบลราชธานี
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติจริงทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด อุบลราชธานี
อัตรา : 1 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N/A
พนักงานขายทองรูปพรรณ ประจำสาขา โลตัสชุมพร
1.ให้บริการลูกค้า 2.ดูแลความสะอาดภายในร้าน 3.สามารถเรียนรู้และฝึกเป็นช่างกรอบพระได้ 4.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.สรุปยอดขายของสาขาประจำวัน เวลาปฎิบัติงานจริง 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์-ศุกร์ เท่านั้น)
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด ชุมพร
อัตรา : 1 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N/A
พนักงานขายทองรูปพรรณ ประจำสาขา โลตัสเชียงยืน จ.มหาสารคาม
1.ให้บริการลูกค้า 2.ดูแลความสะอาดภายในร้าน 3.สามารถเรียนรู้และฝึกเป็นช่างกรอบพระได้ 4.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.สรุปยอดขายของสาขาประจำวัน เวลาปฎิบัติงานจริง 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์-ศุกร์ เท่านั้น)
23 เมษายน 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N/A
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560