เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
วางแผนการตลาดออนไลน์ทุกรูปแบบ ดูแลภาพรวม เสนอจัดทำ คิดสร้างสรรค์ เช่น การทำโปรโมชั่นในสื่อออนไลน์ จัดกิจกรรมให้สินค้าหรือองค์กรมีความน่าสนใจ ประสานงานฝ่ายอื่นๆเพื่อบรรลุในงาน พร้อมติดตามสถานะ ประเมินผล และปรับปรุงการดำเนินการของแต่ละแนวทางให้สำเร็จ
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ชาย / หญิง 2 อัตรา    เงินเดือน : N / A
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
-ดูแล และจัดทำเอกสารการบันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี ของบริษัท -ดูแล ตรวจสอบ และรับผิดชอบ การจัดทำและยื่นเอกสารภาษีรายเดือน รายปี ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ เช่น รายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย ภ.พ 30 ภงด. 3, 53, ภธ.40 รวมถึงจัดทำ ภงด. 51, 50 -ดูแล การคีย์ข้อมูลและรับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท -จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชี ให้เป็นระบบ -ดูแล และจัดทำรายงานการเงิน รายงานการบัญชี และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน และประจำปี -แก้ไขปัญหาภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพ -ควบ
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ชาย หรือ หญิง 1 อัตร   เงินเดือน : N / A
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด
-วางแผนและเขียนแผนการตลาดเพื่อโปรโมทสินค้าและการบริการ เพื่อจัดทำแผนเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา -วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า งบประมาณ พร้อมวสงงบประมาณก่อนจัดทำกิจกรรม -วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทสินค้า -ติดตามและประเมินผลของแผนการตลาด ก่อนส่งรายงานสรุปให้ผู้บริหารทราบ
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ชาย/หญิง 2 อัตราด่วน   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน (งานทะเบียนทรัพย์สินบริษัท)
-รับผิดชอบดูแลบัญชีรายการทรัพย์สินของบริษัทฯ -ตรวจสอบและจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน -จัดทำรหัสทรัพย์สิน ให้ถูกต้องตามหมวดและอายุการใช้งานของทรัพย์สิน -คำนวณและบันทึกบัญชีค่าเสื่อม -ดำเนินการตรวจนับทรัพย์สิน และสรุปผลการตรวจนับประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ควบคุมดูแลและตรวจสอบเกี่ยวกับการซื้อ , ขาย , โอนย้าย และการยืมทรัพย์สินตลอดจนรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ชาย / หญิง 1 อัตรา ด   เงินเดือน : N / A
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม(Training)
-วางแผนการเข้าฝึกอบรม -วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม -อบรม ติดตามผลและสรุปผลงานแสดงผลให้แก่ผู้บังคับบัญชา *เคยผ่านงานอบรมด้านสายงานบริการมา*
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ชาย/หญิง 1 อัตราด่วน   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่การตลาด (บัตรเครดิต) ด่วน!!!
-จัดทำโปรโมชั่นบัตรเครดิต -วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท -สนับสนุนฝ่ายขาย กิจกรรมการขายทั้งภายในและภายนอกสถานที่ -จัดทำ Data bass ลูกค้า -จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด -ขยายลูกค้าใหม่ -ออกแบบสื่อกลางแจ้ง เช่น Billboard , Singboard , Banner , J-Flag -คิด Concept ของการออกสื่อประเภทต่างๆ เช่นของพรีเมี่ยม -พัฒนาการออกแบบสื่อโฆษณา ให้มีความน่าสนใจและโดดเด่น
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ชาย / หญิง 1 อัตรา   เงินเดือน : N / A
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ดูแลภาษีประกันสังคม)
-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานด้านบุคคล -งานด้านภาษี ภงด1,ภงด1ก. -ดูแลงานด้านประกันสังคมทั้งหมด -งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : ์N / A
พนักงานขายประจำสาขา โลตัสกันทรลักษ์
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติจริงทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N / A
พนักงานขายประจำสาขาหนามแดง ด่วนมากกก!!
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลความสะอาดภายในร้าน ทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.00-19.00 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2 อัตราด่วนมาก!!!   เงินเดือน : ์N / A
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ ประจำสาขา โลตัสเชียงยืน
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน ทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด มหาสารคาม
อัตรา : 1 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N/A
พนักงานขายทองรูปพรรณประจำสาขา นวลจันทร์ 17 ด่วน!!! (ผู้ชาย)
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน ทำงานตั้งเแต่ เวลา 08.30-19.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หญิง 1 อัตรา   เงินเดือน : N / A
พนักงานขายประจำสาขาโลตัสฉลอง ด่วน!!!
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติจริงทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : หญิง/ชาย 1 อัตรา    เงินเดือน : N / A
พนักงานขายทองรูปพรรณ ประจำสาขา โลตัสกุมภวาปี ด่วนมาก!!!
ดูแลและสร้างยอดขายภายในร้าน ดูแลและให้บริการลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด อุดรธานี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : N/A
เจ้าหน้าที่บุคคล
-จัดทำเงินเดือนให้กับพนักงานสาขา -จัดทำและจัดส่งสต็อกชุดยูนิฟอร์ม ให้กับพนักงานสาขา -จัดทำใบเตือนและสรุปใบลาของพนักงานสาขา -ประสานงานและจัดทำเอกสารตรวจสอบประวัติอาชญากรรมให้กับพนักงานออฟฟิศและพนักงานสาขาหน้าร้าน -ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : ช./ญ. 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
ช่างทำกรอบพระและพนักงานขาย ประจำสาขาโลตัสจอหอ จ.นครราชสีมา
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน ทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.00-20.00 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : ชาย1 / หญิง1 ด่วน!!   เงินเดือน : N/A
พนักงานขายทองรูปพรรณ ประจำสาขา โลตัสถลาง จ.ภูเก็ต ด่วนมาก!!!
1.พนักงานขายทองรูปประพรรณประจำหน้าร้าน 2.มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติจริง 3.ทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N/A
พนักงานขายทองรูปพรรณประจำสาขา Big c แม่กลอง จ.สมุทรสงคราม (ผู้ชาย)
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติจริงทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด สมุทรสงคราม
อัตรา : 1 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N/A
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพโลตัสประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พนักงานขายทองรูปพรรณประจำหน้าร้าน 1.พนักงานขายประจำหน้าร้าน 2.ดูแลและจัดเตรียมสินค้าทั้งหมด 2.มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง 3.ทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อัตรา : หลายอัตรา ด่วน!!   เงินเดือน : ์N / A
พนักงานขายทองรูปพรรณ ประจำสาขา บิ๊กซีมุกดาหาร
1.พนักงานขายทองรูปประพรรณประจำหน้าร้าน 2.มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติจริง 3.ทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด มุกดาหาร
อัตรา : 1 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N/A
รับสมัครพนักงานขายทองประจำโลตัสสตึก ด่วนมาก!!!
1.พนักงานขายทองประจำสาขา 2.ให้บริการและคำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าในร้านแก่ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข่้อง 4.สรุปยอดขายแต่ละวันของสาขาประจำวัน 5.ดูแลเรียบร้อยและความสะอาดภายในร้าน มีการเทรนงานให้ก่อนเริ่มปฏิบัติจริงทำงานตั้งเแต่ เวลา 09.30-20.30 น. (หยุดได้เฉพาะภายในวันจันทร์ - ศุกร์)เท่านั้น
22 มกราคม 2562
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด บุรีรัมย์
อัตรา : ไม่จำกัดจำนวน   เงินเดือน : ืN/A
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560