เข้าระบบผู้สมัครงาน
ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (ประจำสำนักงาน)
1. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ 2. ดูแลระบบสื่อสารโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต
16 กุมภาพันธ์ 2562
ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (ประจำโรงงาน)
1. ซ่อมเครื่องจักรที่เกิด Break Down 2. PM บำรุงรักษาเครื่องจักร
16 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด สระบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,340
พนักงานแนะนำสินค้า (PC) ประจำร้าน บ้านแอนด์บียอนด์ สาขา พัทยา
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำแบรนด์ COTTO ประจำร้าน บ้านแอนด์บียอนด์ สาขา พัทยา
15 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,750 + 750
พนักงานขาย (PC) ประจำ เมกาโฮม สาขา โรจนะ
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำภายใต้แบรนด์ COTTO ร้านผู้แทนจำหน่าย เมกาโฮม สาขา โรจนะ
15 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 9,750 + 750
พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปรดักส์ สาขา รัตนาธิเบศร์
-พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปรดักส์ สาขา รัตนาธิเบศร์ -เข้างานตามกะเวลาที่ทางร้านจัดให้ -ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ (ทำ 6 วัน หยุด 1 วัน ตามร้านจัดตารางรอบให้) -แนะนำสินค้าสุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำ แบรนด์ COTTO
15 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 9,750 + 750
พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปรดักส์ สาขา พัทยา
พนักงานแนะนำสินค้ากีอกน้ำและสุขภัณฑ์ลงร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปรดักส์ สาขา พัทยา
15 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,750 + 750
พนักงานขาย ( PC) ประจำร้าน ไทวัสดุ สาขา นครปฐม (เริ่มงาน 1 มีนาคม 2562)
-พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย ไทวัสดุ สาขา นครปฐม -เข้างานตามกะเวลาที่ทางร้านจัดให้ -ทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์ (ทำ 6 วัน หยุด 1 วัน ตามร้านจัดตารางรอบให้) -แนะนำสินค้าสุขภัณฑ์ และก๊อกน้ำ แบรนด์ COTTO
15 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,750 + 750
พนักงานขาย (PC) ประจำ ไทวัสดุ สาขา อ้อมน้อย สมุทรสาคร
พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย ไทวัสดุ อ้อมน้อย
15 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,750 + 750
พนักงานขาย (PC) ประจำ ไทวัสดุ สาขา ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
พนักงานแนะนำสินค้า (PC) ลงร้านผู้แทนจำหน่าย ไทวัสดุ สาขา ลำลูกกา
13 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,750 + 750
พนักงานขาย (PC) ประจำร้าน สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา นครพนม
พนักงานแนะนำสินค้าก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ COTTO ลงร้านผู้แทนจำหน่าย สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา นครพนม
15 กุมภาพันธ์ 2562
พนักงานแนะนำสินค้า (PC) ประจำร้าน บุญถาวรเซรามิค สาขา รังสิต
พนักงานแนะนำสินค้าก๊อกน้ำและสุขภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ COTTO ณ ร้านผู้แทนจำหน่าย บุญถาวรเซรามิค สาขา รังสิต
15 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,750 + 750
พนักงานขาย (PC) ประจำ บ้าน แอนด์ บียอนด์ สาขา รัตนาธิเบศร์
พนักงานแนะนำสินค้าลงร้านผู้แทนจำหน่าย บ้าน แอนด์ บียอนด์ สาขา รัตนาธิเบศร์
15 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,750 + 750
พนักงานขาย (PC) ประจำ สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา มหาสารคาม
พนักงานแนะนำสินค้ากีอกน้ำและสุขภัณฑ์ลงร้านผู้แทนจำหน่าย ไทวัสดุ สาขา สุราษฏร์ธานี
15 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,750 + 750
พนักงานขาย (PC) ประจำ ร้าน โฮมโปร ลำลูกกา
พนักงานขาย (PC) ประจำร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปร ลำลูกกา
13 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,750 + 750
พนักงานขาย (PC) ประจำ ร้าน ไทวัสดุ รังสิต
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ COTTO ประจำร้าน ไทวัสดุ รังสิต
15 กุมภาพันธ์ 2562
พนักงานขาย ( PC) ประจำร้าน สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา ศาลายา
- พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประจำร้าน สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา ศาลายา
15 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,750 + 750
พนักงานขาย (PC) ประจำ โฮมโปรพระราม 9
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์ ก๊อกน้ำ ลงร้านผู้แทนจำหน่าย โฮมโปร สาขาพระราม9
15 กุมภาพันธ์ 2562
พนักงานขาย (PC) ประจำ ร้านสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา นางรอง (จ.บุรีรัมย์)
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำประจำร้านสยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา นางรอง
15 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,750 + 750
พนักงานขาย (PC) ประจำ ไทวัสดุ สาขา รังสิต
พนักงานแนะนำสินค้าสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำแบรนด์ COTTO ประจำร้าน ไทวัสดุ สาขา รังสิต
15 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท สยามซานิทารีแวร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,750 + 750
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 25 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560

ประกาศ : วันหยุดประจำปี JobTH.com วันที่ 16-18 ก.พ. 2562 ขออภัยในความไม่สะดวก สอบถามเพิ่มเติม 02-001-8800 , 02-349-7974