งาน บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
มีความรู้เรื่องการ Trade เพื่อทำการซื้อ-ขาย ทองคำออนไลน์ สามารถแนะนำลูกค้า เพื่อการซื้อ-ขาย ทองคำออนไลน์ ด้วยการให้ข้อมูลที่เข้าใจง่าย และรวดเร็ว ใช้ social media เป็น เพื่อเข้าถึงลูกค้า
บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : negotiate
วันที่ : 14 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
1. ติดตามข่าวสารด้านทองคำจากช่องทางต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางนำเสนอต่อลูกค้า 2. รับ Order การซื้อขาย บันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมต่างๆ 3. ตรวจสอบรายการการทำธุรกรรมต่างๆของลูกค้า 4. ศึกษาพฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการทำการตลาด 5. ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 6. แนะนำแผนการซื้อ-ขายทองคำออนไลน์
บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000+++ (มีคอมมิชชั่น + Incentive)
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
ขายส่งทองรูปพรรณทั้งหน้าร้าน และ Online รับผิดชอบสินค้าหน้าร้าน ตรวจเช็ค นับสต๊อกสินค้า รับออเดอร์ ประสานงานกับลูกค้า และช่าง
บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (มีคอมมิชชั่น)
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
-ดูเเลสื่อและยอดขาย ส่วนงานขาย Online รูปพรรณค้าส่ง - ร่วมกำหนดกลยุทธ์และแผนงานเพื่อพัฒนานำเสนอผลิตผลิตภัณฑ์กับพนักงานขาย เพื่อส่งเสริมการตลาดและการขาย - กำหนดนโยบาย วิธีการ ร่วมพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ให้องค์กร - สนับสนุน ส่งเสริม ร่วมจัดทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นๆ กับฝ่ายตลาดและขาย เช่น จัดสัมมนา ออก booth - ส่งเสริมแนวทางการขายผลิตภัณฑ์ ที่ลูกค้ามา on site และ Pre order - ทำสื่อ Digital online เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสิ้นค้าได้ง่าย - ประสานงานและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากข้อร้องเรียนจากลูกค้
บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000 บาท
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
1. จัดเตรียม จัดการเอกสารออนไลน์ให้ลูกค้า และทีมงานฝ่ายดูแลลูกค้า 2. ติดต่อประสานงานแผนกอื่นๆในองค์กร ให้กับทีมงานฝ่ายดูแลลูกค้า 3. บันทึกรายการ ซื้อ - ขาย ตามลูกค้าร้องขอ 4. ติดตามและตรวจสอบ สถานะในพอร์ตของลูกค้า 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท ขึ้นไป
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
Key Responsibilities: • Direct all aspects of accounting operations, overseeing all transactions related to general ledger, receivables, payable, and financial analysis and reporting • Provide strategic guidance around capital financing options to support company growth needs • Analyse company's financial results with respect to profits, trends, costs and compliance with budgets. Issue regular status and ad hoc reports to senior management • Assisting management in financial planning and
บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
สามารถตั้งราคา ตั้งระบบสำหรับการเทรดทองคำ และวิเคราะห์ Technical 1.จัดทำบทวิเคราะห์ ดูแนวโน้มราคาตลาด ณ ปัจจุบัน 2.นำนโยบายจากผู้บริหารหรือทีม Prop Trade มากำหนดกลยุทธ์ทางด้านราคาและการเทรดในแต่ละวัน โดยที่จะต้องปฎิบัติงานตามแผนที่กำหนดไว้ 3.บริหารและจัดการพอร์ต เพื่อสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขาย และยังสามารถสร้างราคาเพื่อให้เกิดยอดขายที่เพิ่มขึ้น 4.จัดทำสรุปรายการซื้อขาย ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง แจ้งวันครบกำหนดเพื่อไม่ให้เกิด Overdue 5.จัดทำสรุปรายงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
Responsibility: • To manage and develop team • To manage IT development projects, gathering requirement and conduct re-engineer process • To conduct Market Research, analyze industry trends and form IT business strategy to achieve company goals. • Dive deep into solutions and requirements proposed by the business and provide alternative solutions for the business consider • To manage IT resource including budget controlling • To manage IT application risk • To collaborate with related par
บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
รายละเอียดงาน - บันทึกข้อมูลเอกสารลงในระบบ - จัดเรียงเอกสาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 500 ต่อวัน
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
• วางแผนกลยุทธ์ SEO ค้นคว้า เพิ่มประสิทธิภาพ และวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อให้ได้ปริมาณการเข้าชมสูงสุดและเพิ่ม Conversion สูงสุด • การเขียนเนื้อหา SEO ที่มีประสิทธิภาพและสร้าง Backlink ลิงก์ย้อนกลับคุณภาพสูง เช่น บล็อก เว็บไซต์ และบัญชีโซเชียลมีเดีย • ระบุแนวโน้มและข้อมูลเชิงลึก และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายและประสิทธิภาพตามข้อมูลเชิงลึก • ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพรายเดือนเพื่อทำความเข้าใจประสิทธิภาพของกลยุทธ์ SEO • วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปรายงานผลการดำเนินงานของแคมเปญ • วางแผนโครงการ Content ให้
บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-28,000 ตามความสามารถ
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
- วางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและงบประมาณ - จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร ฝึกอบรม ให้เหมาะสมกับ competency ของตำแหน่งงาน - บริหารจัดการค่าตอบแทน สวัสดิการ กฎระเบียบสำหรับพนักงาน - รับประกันการปฏิบัติตามกฎหมายโดยการติดตามและดำเนินการทรัพยากรมนุษย์ที่เกี่ยวข้อง - ปรับปรุงกฎระเบียบของบริษัทให้เป็นปัจจุบัน - ติดตามข่าวสารล่าสุดจากกฎหมายแรงงานไทยเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - จัดการแผนการจ่ายเงินและเงินเดือนของพนักงาน (ใช้ระบบ BPlus เป็นพิจารณาเป็นพิเศษ ) - รับเรื่องร้องเ
บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000-30,000
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
1.ดูแล ตรวจสอบ บันทึก การรับ-จ่ายสินค้าแต่ละชนิด 2.คำนวน วิเคราะห์ และเปรียบเทียบต้นทุนของสินค้าแต่ละชนิด 3.ตรวจเชคสินค้า และจัดทำรายงานสรุปสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นวัน 4.ทำรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน 5. ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่ายเงิน 6.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซินเนอร์จี้ คอมโมดิตี้ส์ เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท ขึ้นไป (พิจารณาตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์)
วันที่ : 15 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 13 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.