ประกาศรับสมัครงาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
Patient Care Job Description ● Able to check the patient in when they arrive how they are doing until sending the patient back home ● Able to liaise with the patient during their healing journey ● Able to give supportive resources on the patient and the families to promote positive outlook ● Able to attend all patient’s consultation ● Able to attend weekly POC (Plan Of Care) ● Able to manage patient’s food and delivery ● Able to answer patient’s question efficiently
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการให้สารน้ำ เข้าเคส ส่งอุปกรณ์ ช่วยพยาบาลในการทำหัตถการให้คนไข้ ดูเเลเรื่องความสะอาดของเครื่องมือเเพ
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
ลงบันทึกรายการบัญชี และตรวจสอบเอกสารทางบัญชี ให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ยื่นภาษีประเภทต่างๆ ภงด1,3,53 ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย จัดทำรายละเอียดประกอบงบ จัดเก็บเอกสารทางบัญชีเข้าแ
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000-18,000 หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
- ตรวจประเมิน เเละวินิจฉัย อาการของโรค เพื่อประเมินเเนวทางการรักษา - ให้คำปรึกษาและคำเเนะนำเเก่ผู้รับบริบาล - วางเเผนการรักษาเเละฟื้นฟู ดำเนินการรักษาตามแผน ร่วมกับเเพทย์ประ
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,000-20,000+ หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
1.ให้การพยาบาล 2.ผสมยา เปิดเส้น 3.หัตถการตามคำสั่งเเพทย์(เช่น Chelation,HOT UV,HOT Ozone เป็นต้น) 4.ดูแลผู้รับบริการ 5.ลงบันทึกการให้การพยาบาล 6.ติดตามอาการภายหลังการทำหัตถการ 7.ปฏิบัติงานภายใต้ระบ
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : รับจำนวนมาก (ขยายงาน   อัตราค่าจ้าง : 25,000++ - 40,000+ หรือตามประสบการณ์ ไม่รวมรายได้อื่นๆ
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
ประเมินเเละวินิจฉัยอาการเบื้องต้น ทำหัตถการด้วยเครื่องมือมาตรฐานเเละเครื่องมือพิเศษ ให้คำปรึกษา เเนะนำการรักษา ติดตามผลการรักษา ตรวจสอบบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000 ++
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
ตรวจประเมิน เเละวินิจฉัย อาการของโรค เพื่อประเมินเเนวทางการรักษา ให้คำปรึกษาและคำเเนะนำเเก่ผู้รับบริบาล วางเเผนการรักษาเเละฟื้นฟู ดำเนินการรักษาตามแผน ร่วมกับเเพทย์ประจำศ
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
ตรวจประเมิน เเละวินิจฉัย อาการของโรค เพื่อประเมินเเนวทางการรักษา ให้คำปรึกษาและคำเเนะนำเเก่ผู้รับบริบาล วางเเผนการรักษาเเละฟื้นฟู ดำเนินการรักษาตามแผน ร่วมกับเเพทย์ประจำศ
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
1. รับออเดอร์ เเนะนำสินค้า เก็บเงิน 2. ชงเครื่องดื่ม วอร์มขนม อาหาร 3. ดูเเลความเรียบร้อย ความสะอาดภายในร้าน 4. เก็บล้างจาน แก้ว ภาชนะ
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
1. ดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกลูกค้า รับนัดลูกค้า จัดสรรพื้นที่ให้บริการภายในคลินิก 2. ให้ข้อมูลการรักษา กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 3. แนะนำรายการส่งเสริมการตลาด บริการต่างๆภาย
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
ปฏิบัติการพยาบาลตามมาตรฐานการพยาบาล เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำหัตการ เข้าเคส ส่งอุปกรณ์ ช่วยพยาบาลในการทำหัตถการให้คนไข้ เข้าเคส เป็นผู้ช่วยในหัตถการเสริมความง
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000 หรือตามตกลง
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
เสนอขายโปรแกรมตรวจสุขภาพพื้นฐาน เพิ่มยอดขาย ปิดการขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด แนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมการดูแลสุขภาพประจำบูธ (บูธจะมีทั้งในกรุงเทพ ปริมณฑล และตามต่างจังหวัดส
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : จำนวนมาก   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000 หรือตามประสบการณ์ (ไม่รวมค่าคอม)
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
1. ดูแลต้อนรับและอำนวยความสะดวกลูกค้า รับนัดลูกค้า จัดสรรพื้นที่ให้บริการภายในคลินิก 2. ให้ข้อมูลการรักษา กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ 3. แนะนำรายการส่งเสริมการตลาด บริการต่างๆภาย
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
- จัดทำเอกสารตั้งหนี้ บันทึกรายการลงระบบบัญชี - บันทึกตั้งค่าใช้จ่าย และตัดจ่ายค่าใช้จ่าย จ่ายล่วงหน้า - บันทึกรายการซื้อในระบบ - บันทึกการจ่ายชำระหนี้ในระบบ - กระทบยอดระหว่างบ
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000 ตามความสามารถ
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
1.คำนวณค่าบริการออกเอกสารเรียกรับชำระเงิน,ออกเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง 2.รับชำระค่าบริการ(เงินสด,บัตรเครดิต)เเละออกเอกสารสำคัญรับ สำคัญจ่าย 3.ให้ข้อมูล คำแนะนำเกี่ยวกับค่าใช้จ่
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์ (ไม่รวมค่า Incentive)
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
ตรวจประเมิน เเละวินิจฉัย อาการของโรค เพื่อประเมินเเนวทางการรักษา ให้คำปรึกษาและคำเเนะนำเเก่ผู้รับบริบาล วางเเผนการรักษาเเละฟื้นฟู ดำเนินการรักษาตามแผน ร่วมกับเเพทย์ประจำศ
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : เมืองนครราชสีมา
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง ขึ้นอยู่กับวุฒิเเละประสบการณ์
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
1. ดูเเลงานระบบพื้นฐาน IT ของสำนักงานเเละคลินิก ให้มีความพร้อมสามารถใช้งานได้ไม่กระทบการทำงานในหน่วยงานต่างๆ 2. ดูเเลระบบ Network ความปลอดภัยพื้นฐานได้ 3. จัดทำระบบการซ่อมบำรุงเครื่อ
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
วิเคราะห์อาการ ให้คำปรึกษา วางเเผนการรักษาตามแบบบูรณาการ ติดตามผลเเละอาการคนไข้ กรณีต้องปรับเปลี่ยนแผนการรักษา
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
ให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็ง วางเเผนการรักษา ประเมินแผนการรักษา ด้วยการบูรณาการทางการเเพทย์
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
งาน แอ็บโซลูท เฮลธ์
หน้าที่ความรับผิดชอบ -ทำการรักษาโดยใช้ศาสตร์การแพทย์(ฝังเข็ม) โดยการบำรุงรักษาฟื้นฟูอวัยวะที่บกพร่องที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรค และทำการรักษาที่อาการปลายเหตุของโรคนั้นๆ รว
แอ็บโซลูท เฮลธ์
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 10 ส.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.