ประกาศรับสมัครงาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
- ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน - ดูแล ตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้างใน Site งาน - จัดทำเอกสารการตั้งเบิกค่าแรงให้พนักงานรายวัน - ประสานงานระหว่างหน่วยงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : หลายอัตรา( ด่วน )   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเเละวุฒิการศึกษา
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
-Check Sheet ดูแบบงานเหล็กก่อนเทคอนกรีต -Cherk Sheet ดูแบบงาน mold สำหรับงานขึ้นmold แบบบ้านตัวใหม่ได้
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ไทรน้อย
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโคงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
- จัดทำ BOQ , ราคาจ้างเหมาผู้รับเหมา - ตรวจสอบปริมาณวัสดุ และ Specวัสดุ - ตามที่มอบหมาย
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
-ควบคุมงานตกแต่งภายในภายในงานก่อสร้าง -ดูแลประสานงานกับผู้รับเหมา -เก็บรายละเอียดงานและส่งมอบงานให้เสร็จสมบูรณ์ตามแบบงาน -ตรวจสอบ QC ทำเบิกงวดงาน -งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโคงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
-ควบคุมงานและตรวจสอบคุณภาพงานกลุ่ม C,M/E (กลุ่ม C งานสี,งานแต่งผิว,งานฝ้า) ,(กลุ่ม M/E ดูงานระบบไฟฟ้า,ประปา,สาธารณูปโภค ข้อกำหนดและมาตรฐานและจัดทำเอกสารการตั้งเบิกค่าแรงให้พนักงานและผู้รับเหมา การประสานงานระหว่างหน่วยงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโคงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
1.จัดทำเอกสารค่าแรงของพนักงานและผู้รับเหมา 2.ติดต่อประสานงานอื่นๆ 3.รับผิดชอบงานตามที่หัวหน้างานได้มอบหมายไว้ 4.ประจำไซค์งานสมุทรปราการบางนา หรือ กม.11(ซอยวัดปลัดเปลียง)
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
-จำทำ BOQ Finishing และราคาจ้างเหมาผู้รับเหมา -ตรวจสอบปริมาณวัสดุ และSpec วัสดุ -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโคงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
-ควบคุม,ตรวจสอบงานก่อสร้างใน Site งาน -จัดแผนงานย่อยและดูแลควบคุมงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจสอบคุณภาพงานตามแผนงาน -บันทึกรายงานการก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ -งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโคงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
-จัดทำกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายของแต่ล่ะ Site งาน Finishing -รวบรวมข้อมูลของแต่ล่ะแบบบ้าน เช่น รายการวัสดุ ปริมาณต่อหลัง และ BOQ Buaget -ตรวจรับ PR ตรวจสอบรายการขอซื้อ ปริมาณขอซื้อต่อหลัง -ติดต่อร้านค้า ขอใบเสนอราคาเพื่อเทียบราคาก่อนเปิด PO -ติดตามการจัดส่งวัสดุประสานงานกับหัวหน้างานและร้านค้า กรณีจัดส่งสินค้าไม่ตรงตามระยะเวลาที่กำหนด -แก้ไข PO ประสานงานกับบัญชีและร้านค้ากรณีบิลและใบกำกับติดปัญหา -ร่วมประชุมหน้างาน ร้านค้า จัดซื้อ ประชุมร่วมกัน 3 ฝ่ายเพื่อปรึกษาแก้ไขปัญหาเรื่องวัสดุที่เกิดข
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโคงสร้างบริษัท
วันที่ : 3 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
- ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - การบันทึกบัญชี - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบัญชี - ใช้โปรเเกรม Express ได้
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
- งานระบบไฟฟ้าภายในโครงการบ้าน - งานวางระบบประปา - งานท่อน้ำทิ้งภายนอกโครงการบ้าน - งานถังบำบัด,ถังน้ำดี
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
1.ดูงานระบบไฟฟ้าภายในโครงการบ้าน 2.ดูงานวางระบบประปา 3.ดูงานท่อน้ำทิ้งภายนอกโครงการบ้าน 4.ดูงานถังบำบัด,ถังน้ำดี
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ลำลูกกา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโคงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
-ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างใน Site งาน -จัดแผนงานย่อยและดูแลควบคุมงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจสอบคุณภาพตามแผนงาน -บันทึกรายงานก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ -รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโคงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
- ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน - ดูแล ตรวจสอบงานก่อสร้างใน Site งาน
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 20   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
-ดูแลความเรียบร้อยของห้องสโตร์/เช็คสต๊อก -ลงทะเบียนทรัพย์สิน,นับทรัพย์สิน -จัดทำเอกสารการเปิด PO /คีย์ PR -จัดทำเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโคงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
- จัดทำ BOQ , ราคาจ้างเหมาผู้รับเหมา - ตรวจสอบปริมาณวัสดุ และ Spec วัสดุ - จัดทำระบบข้อมูลราคางาน
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างเเละวุฒิการศึกษา
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
- จัดแผนงานย่อย และดูแลควบคุมงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพตามแผนงาน - วางแผนการทำงาน ควบคุมและตรวจสอบงานที่ Site งาน - บันทึกรายงานการก่อสร้างตามส่วนงานที่รับผิดชอบ
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
-ดูแลและรับผิดชอบเอกสารแรงงานต่างด้าวVisa,Work Permit และอื่นๆให้ถูกต้องตามกฎหมาย -ติดต่อทำ Passport -จัดทำ MOU ในการสรรหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน,ตรวจรับแรงงานต่างด้าว,เช็ควันครบกำหนดไปรายงานตัวทุก 90 วัน -ออกปฎิบัติงานนอกสถานที่ตามโครงการบางครั้ง/ดูแลความเรียบร้อยและความเป็นอยู่ของแรงงานต่างด้าวในโครงการต่างๆ -สามารถขัยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์พร้อมใบขับขี่
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโคงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
- ควบคุมงานก่อสร้างใน Site งาน - ดูแล ตรวจสอบงานก่อสร้างใน Site งาน - ควบคุมวางแผนการทำงานของคนงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนด
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างองค์กร
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
-จัดทำเอกสารค่าแรงของพนักงานและผู้รับเหมา -ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน -รับผิดชอบงานตามที่หัวหน้างานได้มอบหมายไว้
บริษัท สยาม พรี-บิลท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโคงสร้างบริษัท
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.