งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
1.จัดซื้อ จัดหาแหล่งขายเพชรพลอยที่ได้คุณภาพและราคาที่กำหนดรวมถึงการสั่งซื้อได้ต่อเนื่องในอนาคต 2.การต่อรอง เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีกับราคาที่ถูก 3.การจัดซื้อสินค้าได้ถูกต้อง และมีคุณภาพและจ่ายให้ QC ได้ตามเวลาที่กำหนด 4.การบันทึกสต๊อกที่ถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการทำรายงานสรุปส่งผู้บริหารทุกเดือน 5.การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างคนในทีม 6.การสร้างคนทำงานที่มีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น ละเอียดรอบคอบ ขยัน และรับผิดชอบในงาน 7.ให้ความเชื่อมั่นกับคนในแผนก สามารถเป็นที่พึ่งได้ทุกเรื่อง แก้ปัญห
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
เขียนแบบ,ออกแบบเครื่องประดับ และงานออกแบบที่ต้องเพิ่มช่องทางในการส่งเสริมการขายเครื่องประดับ
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
1.ทำงานด้านเอกสารทั่วไป (โดยเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ - สวีเดน) 2.สามารถโต้ตอบ mail เป็นภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี 3.งานคีย์ข้อมูลและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
Urgently required We are the leading manufacturer of Silver & Gold Jewelry with the experience over 20 years. Now we are expanding the business and need the eligible persons to be a part of our success.
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : xx,xxx
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
ปฏิบัติงานในฝ่ายผลิต ช่างพิมพ์,แว๊กซ์ ช่างเทียน ช่างแต่งเงิน,แต่งทอง.แต่งตัวอย่าง ช่างฝัง ช่างขัด ช่างหล่อ ช่างปั๊ม ช่างชุบ ล้าง-ร่อน
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 50   อัตราค่าจ้าง : 10,000+
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
ดูแลงานด้านไฟฟ้าอาคาร เครื่องปรับอากาศ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร/อุปกรณ์
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ไม่ระบุ
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
- สามารถออกแบบสินค้าโดยใช้โปรแกรม Photoshop และ AI /ได้ - สามารถใช้โปรแกรมตัดต่องานได้ โดยครอบคลุมงานทุกช่องทางทั้ง PC และ โทรศัพท์มือถือ - สามารถทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ตามความเหมาะสมได้
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง และ ตามประสบการณ์ทำงาน
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
ควบคุมและดูแลบริหารจัดการงานด้านการขาย แะลการตลาดทั้งระบบ
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
มีความรู้ในเรื่องงาน stock ด้านจิวเวลรี่อย่างน้อย 2 ปี มีความรู้ด้านเพชร-พลอย เป็นอย่างดี
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
รองรับการผลิตชิ้นงานต้นแบบโดยเครื่อง RP / Matrix ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ไม่ระบุ
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
- สามารถ Post งานออนไลน์ + เขียน Content แนบ Post ได้ ในส่วนของงานโฆษณาและงานขาย - สามารถใช้เครื่องมือทางออน์ไลน์ได้คล่อง เช่น Facebook Instagram Website - สามารถตอบคำถาม และแนะนำสินค้ากับลูกค้าได้ พร้อมงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ และประสบการณ์ทำงาน
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
ขายสินค้าหน้าร้าน(เครื่องประดับแบรนด์ JM.) ให้บริการและตอบคำถามต่างๆกับลูกค้า ดูแลหน้าร้านให้พร้อมขายอยู่เสมอ จัดสต็อก,ทำรายงานซื้อขาย,สรุปยอดขายประจำวัน
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000 (ไม่รวม Commission)
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงโฆษณาผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น FB Ads/Google Adword/Google Analytic/Youtube Ads 2.ดูแลประชาสัมพันธ์ทุกช่องทาง ทางสื่อออนไลน์ของบริษัท เช่น Website,Facebook,Line,IG,Twitter และอื่นๆ 3.ดูแลเรื่องการทำงาน SEO ให้กับเว็บไซต์บริษัท 4.สามารถวางแผนการตลาดออนไลน์ให้เข้ากับ Campaign & Marketing Strategy ของทางบริษัทให้ครอบคลุมทุกช่องทาง 5.คิดและ Creative Content 6.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและให้ Feedback เกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาดออ
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ไม่ระบุ
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้าเพื่อผลักดันยอดขายและพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ยอดขาย/กำไร/คู่แข่ง ประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขายการตลาด วางแผน จัดทำสื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสินค้าส่งเสริมการขาย
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ไม่ระบุ
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
1.มีความรู้ด้านการคัดเพชร (คัดเกรด,สี,คุณภาพเพชร) 2.มีประสบการณ์ในงานคัดเพชรอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป 3.สามารถคัดเพชร ได้ตรงตามคุณภาพที่กำหนด 4.สามารถแยกคุณภาพเกรดเพชรได้เป็นอย่างดี 5.สามารถจัดทำรายงานสินค้า-สต็อกคงเหลือได้ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
1.ควบคุมต้นทุนและงบประมาณในกระบวนการผลิต 2.ทบทวนเวลามาตรฐานในการทำงาน,Point,คะแนนช่าง,ชิ้นงาน,ราคาขาย 3.ทบทวนและจัดระบบการประเมินการปฏิบัติงาน (KPI) ในแต่ละแผนก 4.วางแผนและควบคุมงานให้เป็นไปตามที่กำหนด 5.พัฒนากระบวนการผลิต 6.อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
1.เตรียมความพร้อมสำหรับงานOrder ในส่วนของฝ่ายโรงงาน 2.ดูแลด้านการจัดซื้ออะไหล่ (Finding-Chain) และงานกึ่งสำเร็จรูปต่างๆที่ประกอบกับการใช้ในกระบวนการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลในเรื่องการจ่ายชิ้นงาน ไปสู่กระบวนการผลิต (การหล่อ และอะไหล่ต้องถูกต้องและถูกProcess) 4.บริหารการเบิก-จ่ายการสั่งซื้อ การเตรียมสต็อกวัตถุดิบในเพียงพอและถูกต้องให้เป็นไปในระบบ ที่บริษัทจัดวางแผนไว้ 5.งานอื่นๆที่ได้รับการมอบหมาย ฯลฯ
บริษัท พรีเชียส โปรดักส์ จิวเวลรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท/ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.