งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
- ตรวจสอบและดูแลงานทางบัญชี รายงานยอดการรับจ่ายเงิน - ตรวจสอบดูแลเอกสารบัญชีด้านรับ-จ่าย เงินสดย่อยและเอกสารสำคัญของบริษัทฯ - ตรวจสอบและดูแลเอกสารสรุปนำส่งสำนักงานบัญชี - ออกเอกสารทางบัญชี ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย - ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย - ประสานงานด้านรับเช็ค วางบิล - ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย แบบภงด.3,53 ภ.พ.30 - ปิดงบบัญชี - และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
่1. ดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลและทรัพย์สินของบริษัทฯ 2. ให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มาใช้าบริการ 3. งานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13160 +พิเศษเบี้ยขยัน 2 อาทิตย์ 500 บาท เดือนละ 1000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
-งานด้านเลขา -สามารถสื่อสาร พูดคุยกับคนต่างชาติ พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง - รับรองและประสานงานกับคนต่างชาติได้เป็นอย่างดี
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
- ออกแบบ และเขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เขียนแบบ Shop Drawing ให้หน้างาน - สามารถถอดแบบและประมาณราคางานก่อสร้างอาคารได้ - ประสานงานกับหน่วยงานด้านการก่อสร้าง
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
ดูแลห้องอาหาร พนักงานห้องอาหารทั้งหมด
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
เขียนแบบก่อสร้าง บ้านจัดสรร(ทาวน์โฮม) อาคารสูง งานพีคาส
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
-คุมงานหน้างานก่อสร้าง ระบบพีคาส และงานก่อสร้างทั่วไป
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
ดูแลและบริหารงานต่างๆด้านห้องอาหารโรงแรม, กำหนดมาตรฐานของการให้บริการ, ดูแลการจัดเตรียมอาหารให้ได้มาตรฐาน, วางแผนและควบคุมการจัดซื้อของตลอดจนกำหนดและควบคุมงบประมาณที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
ประจำฝ่ายก่อสร้าง หน้าที่ซ่อมเครื่องจักรขนาดใหญ่และเล็ก เช่น รถตัก แบรคโฮ โมบายเครน สิบล้อ หกล้อ อีแต่น ซาเล้ง
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
รับผิดชอบ งานขึ้นรูป งานโซฟา อ่านแบบได้ ถอดปริมาณชิ้นงานได้
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้และความสามารถ
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
งานด้านเอกสาร การตลาด ด้านภาษาอังกฤษ(เน้น) ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านหุ้น งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***ทำงานเสาร์เว้นเสาร์****
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
ดูแลและบริหารงานก่อสร้าง (ตามนโยบายของบริษัทฯ)
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้และความสามารถ
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
งานการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์/หรืองานที่ผู้บริหารมอบหมายให้
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2-3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
งานจัดซื้อสินค้าจากประเทศจีน เช่นเครื่องจักร อุปกรณ์งานตามที่บริษัทฯต้องการ
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
หมอนวดประจำโรงแรม+สนามกอล์ฟ
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
แคดดี้ถือถุงกอล์ฟ ดูแลนายนักกอล์ฟประจำสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท(รังสิต)
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้ขึ้นอยู่กับความขยันของแคดดี้
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
ดูแลเกี่ยวกับงานก่อสร้าง งานผลิตชิ้นส่วนพรีคาสท์ แพล๊นคอนกรีต เสาเข็ม งานจัดซื้อ งานขนส่ง
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความรู้และความสามารถ
วันที่ : 24 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
ประจำครัวเบเกอรี่ ทำเบเกอรี่ ทำเค้ก ทำขนม/อาหารว่าง อาหารเบรค
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.