งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
- ตรวจสอบและดูแลงานทางบัญชี รายงานยอดการรับจ่ายเงิน - ตรวจสอบดูแลเอกสารบัญชีด้านรับ-จ่าย เงินสดย่อยและเอกสารสำคัญของบริษัทฯ - ตรวจสอบและดูแลเอกสารสรุปนำส่งสำนักงานบัญชี - ออกเอกสารทางบัญชี ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย - ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย - ประสานงานด้านรับเช็ค วางบิล - ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย แบบภงด.3,53 ภ.พ.30 - ปิดงบบัญชี - และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
พนักงานต้อนรับส่วนหน้าในส่วนของโรงแรม เช็คอิน,เช็คเอ้าท์ลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
-งานด้านเลขา -สามารถสื่อสาร พูดคุยกับคนต่างชาติ พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง - รับรองและประสานงานกับคนต่างชาติได้เป็นอย่างดี
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
- ออกแบบ และเขียนแบบโครงสร้างและสถาปัตย์ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เขียนแบบ Shop Drawing sketch up Auto cad 3DMAX ได้ - สามารถถอดแบบและประมาณราคางานก่อสร้างอาคารได้ - ประสานงานกับหน่วยงานด้านการก่อสร้าง
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
ขับรถส่งของ ไปหน้างานต่างๆ และงานในบริษัทฯ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 12,000-14,000.-บาท/เดือน มีโอทีต่างหาก
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
ดูแลซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าภายในอาคารโรงแรม,งานแอร์,และงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต่างๆภายในบริษัท
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
ดูแลห้องอาหาร พนักงานห้องอาหารทั้งหมด
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
-คุมงานหน้างานก่อสร้าง ระบบพีคาส และงานก่อสร้างทั่วไป
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
งานด้านเอกสาร การตลาด ด้านภาษาอังกฤษ(เน้น) ด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านหุ้น งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***ทำงานเสาร์เว้นเสาร์****
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
งานการตลาดด้านอสังหาริมทรัพย์/หรืองานที่ผู้บริหารมอบหมายให้
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 2-3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
งานจัดซื้อสินค้าจากประเทศจีน เช่นเครื่องจักร อุปกรณ์งานตามที่บริษัทฯต้องการ
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จัดทำรายงานทางบัญชี รายงานยอดการรับจ่ายเงิน ตรวจสอบและจัดทำเอกสารบัญชีด้านรับ-จ่าย ดูแลเงินสดย่อยและเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ทำธุรกรรมติดต่อธนาคาร ตรวจสอบและจัดทำเอกสารสรุปนำส่งสำนักงานบัญชี ออกเอกสารทางบัญชี ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี จัดทำใบสำคัญรับ/ใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ประสานงานด้านรับเช็ค วางบิล ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย แบบภงด.3,53 ภ.พ.30 และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
พนักงานนวดประจำโรงแรม+สนามกอล์ฟ
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
แคดดี้ถือถุงกอล์ฟ ดูแลนายนักกอล์ฟประจำสนามกอล์ฟไพน์เฮิร์สท(รังสิต)
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้ขึ้นอยู่กับความขยันของแคดดี้
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
-ออกแบบแพทเทิร์นรองเท้าผ้าใบ รองเท้าแตะ รองเท้าคัทชู รองเท้า sneaker -สามารถทำแพทเทิร์น วาดภาพ ดึงหนังหน้า ทำเกี่ยวกับพื้นรองเท้าได้ทุกขั้นตอน -มีความรู้และเทคนิคต่างๆ ในการทำรองเท้า และสามารถนำมาปรับใช้กับงานรองเท้าได้เป็นอย่างดี
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
-ครีเอท Social Content ของบริษัท ทางช่องทาง FB,IG,TT,Line ดูภาพรวมของเนื้อหา Social media -ยิงโฆษณาผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ -ติดต่อสื่อสารประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ -ร่วมวางแผน/ วิเคราะห์คู่แข่ง และดำเนินการกิจกรรมการตลาด เช่น ออกโปรโมชั่น ประสานงานลงสื่อ เช่น ป้ายโฆษณา, สื่อ Online
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
-เขียนแบบและออกแบบผลิตภัณฑ์รองเท้า ด้วยโปรแกรมเขียนแบบ 3D -ถอดแบบจากผลิตภัณฑ์รองเท้า หรือวิศวกรรมย้อนรอย(Reverse Engineering)
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
งาน บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
- ทำเอกสารเกี่ยวกับหอพัก - จดมิเตอร์น้ำ - ไฟ - ทำเอกสารบัญชี - ค่าเช่า สัญญาเช่า ทำใบแจ้งหนี้ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซัมมิท ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ คลับ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : คลองหลวง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 12,000 บาท / เดือน (ยังไม่รวม OT)
วันที่ : 22 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 22 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.