เข้าระบบผู้สมัครงาน
รับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ เขตห้วยขวาง+วังทองหลาง ด่วน!!
- รับส่งเอกสารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และพื้นที่ใกล้เคียง - วิ่งงานสายเรือได้
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
รับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ เขต บางซื่อ ด่วน!!
- รับส่งเอกสาร รับเช็ค วางบิล ตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางซื่อ
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ Programmer php ประจำสำนักงาน ลาดพร้าว 58/1 ด่วน!!
- พัฒนา โปรแกรมหรือเว็บไซต์ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้ภาษา PHP - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 35,000
รับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ เขตพระโขนง +วัฒนา + ลาดพร้าว+ วังทองหลาง + บางกะปิด่วน!!
- รับส่งเอกสาร รับ เช็ค วางบิล ตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รู้เส้นทางใน กรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นอย่างดี
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
รับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ เขตพระโขนง +วัฒนา +คลองเตย ด่วน!!
- รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
รับสมัคร เจ้าหน้าที่ Programmer php ประจำสำนักงาน รามคำแหง 21 ด่วน!!
- ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมหรือเว็บไซต์ร่วมกับทีมงานโดยใช้ภาษา PHP - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 35,000
รับสมัคร พนักงานรับส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ เขตสาทร +บางรัก+ ยานนาวา+ บางคอแหลม+ คลองเตย ด่วนๆๆ
- รับเช็ควางบิล และส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 13,000+
รับสมัคร พนักงานคลังสินค้า ประจำสำนักงาน ลาดพร้าว 101 แยก 42 ด่วน!!
- ดูแลสต็อกสินค้า นับสต็อก เช็คสต็อก - หยิบและบรรจุสินค้ามียกของบ้างครั้ง - สามารถใช้ Excel ได้และทำวัน จันทร์ ถึง เสาร์ ได้ - ประสานงานลูกค้า ทางโทรศัพท์ และ Internet ได้
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน + OT + เบี้ยขยัน
รับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ เขต บางรัก + บางคอแหลม + สาทร ด่วน!!
- รับเช็ค - วางบิลและส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑลเป็นอย่างดี
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 7 อัตรา   เงินเดือน : 13,000+
รับสมัคร พนักงานรับส่งเอกสาร ประจำเขต บางคอแหลม+สาธร+ยานนาวา
- รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รับส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นอย่างดี
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
รับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ เขตสาทร+บางรัก+ยานนาวา+บางคอแหลม+คลองเตย ด่วน!!
- รับเช็ค - วางบิลตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รับส่งเอกสารอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 7 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
รับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร อ.คลองหลวง ด่วน!!
- รับส่งเอกสารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
รับสมัคร พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ประจำ เขตห้วยขวาง+ดินแดง +วังทองหลางด่วน!!
- รับส่งเอกสารทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพเป็นอย่างดี
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
รับสมัคร พนักงานรับส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ เขตสาทร+บางรัก+ยานนาวา+บางคอแหลม+คลองเตย ด่วน !!
-สามารถรับเช็ควางบิลและส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้ -รู้เส้นทางในกรุงเทพฯและปริมณฑลเป็นอย่างดี
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 7 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
รับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร ประจำพื้นที่ เขตดินแดง+สาทร+บางรัก+บางนา ด่วน!!
- รับส่งเอกสาร รับเช็ค วางบิล ตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯปริมณฑลเป็นอย่างดี
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
รับสมัคร พนักงานส่งเอกสาร ประจำเขต อ.เมืองนนทบุรี ด่วน!!
- รับส่งเอกสาร รับเช็ค/ วางบิล ตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นอย่างดี
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 4 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
รับสมัคร พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ประจำ วังทองหลาง+ห้วยขวาง ด่วน!!
- รับส่งเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายได้ - รู้เส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี - รับเช็ค/วางบิล ได้
23 มีนาคม 2562
บริษัท เอาท์ซอร์สซิ่ง แฟคทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560