ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ประสานงานระหว่างผู้บริหารกับบุคคลอื่น และงานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000 บาท++++
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ออกแบบสินค้าได้ จัดทำไฟล์งานให้ได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามแบบตัวอย่าง Creative ในการออกแบบ Artwork ต่างๆ ทั้งสิ่งพิมพ์ และตัวอย่างลูกค้า ได้ตรงตามเวลาที่กำหนด
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทกระเป๋าและสินค้าไดอารี่ แบรนด์ ของบริษัทฯ
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ให้ความคิดเห็นร่วมกับผู้บริหารแนะแนวทางความน่าจะเป็นของการทำธุรกิจ
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
แนะนำ ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเพียงพอที่จะนำไปในการตัดสินใจเลือกซื้อ และมีวิธีการที่จะดึงดูดลูกค้า หรือสร้างจุดสนใจให้ลูกค้าได้
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000+คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
1.สามารถขึ้้นแพทเทิร์นตาม Drowing หรือตามแบบจริง 2.สามารถกำหนดวิธีการตัดเย็บ และตัดตัวอย่างได้ 3.สามารถแก้ไขแพทเทิร์นตามความต้องการของลูกค้าได้ 4.สามารถสร้างแบบและขึ้นตัวอย่างจากภาพสเก็ตและ/หรือสินค้าตัวอย่างที่มีอยู่ได้ 5.มีความชำนาญในการเย็บวัตถุดิบประเภทหนังแท้ หนังเทียม ได้เป็นอย่างดี 6.สามารถขึ้นตัวอย่างงานกล่องจั่วปังได้ และหาวิธี ปรับใช้ ได้อย่างรวดเร็ว
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
วิเคราะห์ใบขอให้ซื้อ เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ คำนวณราคาของสิื่งของที่จะสั่งซื้อให้ถูกต้อง ส่งใบสั่งซื้อ วิเคราะห์รายงานการรับรองของ ตรวจสอบใบกำกับสินค้า สรรหาวัตถุดิบตามคำสั่งซื้อของฝ่ายของ ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ดูแลเรื่องการคืนและการเคลมสินค้าที่มีปัญหา รับและตรวจสอบสินค้าตามนัดหมายให้ถูกต้องทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
1.ติดตามตรวจสอบยอดเงินโอน รับชำระค่าสินค้าและบริการจากลูกค้าหรือบัตรเครดิต 2.จัดทำใบแจ้งหนี้ เพื่อวางบิล 3.ออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี 4.ทำค่าคอมมิชชั่นของพนักงานขาย 5.ทำ ภงด.3 ,53 ยื่นสรรพากร 6.อัฟโหลดเงินเดือนพนักงานผ่านระบบธนาคาร 4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3, 53) 5.จัดทำรายงานการรับชำระเงินและยอดขายในแต่ละวัน 6.บันทึกรายการบัญชีลงในโปรแกรมบัญชี 7.ทำเงินโอนผ่านระบบคอมพิวเตอร์
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั้งระบบ กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน ฯลฯ
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
- ขายสินค้าประเภท ไดอารี่และสินค้าพรีเมี่ยม กระเป๋า หนังแท้ หนังเทียม - ขายสินค้าประเภท กล่องจั่วปัง กล่องแฟนซี่ กล่องจิวเวอรี่ - ปิดการขาย - หาลูกค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายของแต่ละปี
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
- จัดเตรียมความพร้อมวัตถุดิบ สมุนไพร อุปกรณ์ ห้องทำงาน สถานที่สำหรับผลิตยา - ตรวจรับและจัดเก็บวัตถุดิบ สมุนไพร และส่วนประกอบอื่นๆที่ใช้ในการผลิต - บันทึกการตรวจรับวัตถุดิบ ทำรายงานวัตถุดิบที่ได้จากกระบวนการผลิตทั้งหมด - ดูแลการผลิต การจัดเก็บยา การอบ การมิกซ์ การบด และการต้มยา ให้เป็นไปตามคำสั่งและขั้นตอนการผลิต - งานทั่วไปตามคำสั่งของผู้บริหารหรือหัวหน้างาน
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,750 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
- ดูแลทำความสะอาด
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ค่าแรงรายวัน
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ออกแบบบรรจุภัณฑ์, POP (point of sale) ออกแบบพวก shelf วางขายสินค้า แผ่นโฆษณา และงานประเภท Instruction card Manual ที่แนะนำการใช้สินค้าในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
- เป็นผู้ที่สามารถสร้าง content ในสื่อ social media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram ได้ รวมทั้งพวก newsletter เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทาง E-mail เพื่อ Update ความเคลื่อนไหวของแบรนด์ - หาและประสานงานกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการจัดทำ content - ประสานงานและหารือร่วมกับทีมงานเพื่อกำหนดแนวทางเนื้อหาและรูปแบบของ content วางแผนการผลิต จัดหา และ ประสานงานการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการลูกค้า
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 - 18,000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ขับรถให้กับผู้บริหาร ตามความประสงค์ มีความรู้เรื่องการดูแลรถยนต์ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง การเคลม ดูแลความสะอาดของรถยนต์
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000.- บาท ค่าโทรศัพท์ 300/เดือน
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ทำอาหารภาคกลางได้ ดูแลงานครัว รับผิดชอบเกี่ยวกับอาหารให้เจ้านาย ไปตลาดซื้อของทำอาหาร
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
1.ดูแลทำความสะอาดห้องครัว ห้องทานข้าว และโถงหน้าลิฟต์ทั้งหมด 2.ดูแลทำความสะอาดตู้เย็นการจัดเก็บอาหารให้เรียบร้อย
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000.- บาท ขึ้นไป
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ดูแลดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูปให้ได้คุณภาพ/มาตรฐานตามนโยบาย/ความต้องการของลูกค้า และตรวจสอบก่อนความเรียบร้อยก่อนถึงมือลูกค้า
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ของไดอารี่ กระเป๋าหนังแท้ ตรวจสอบงานให้เรียบร้อย
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 20+++++++   อัตราค่าจ้าง : ค่าแรงรายวัน ตามกฎหมายแรงงาน มีโอที++++
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
งาน บริษัท ยูนิ จี จำกัด
ขับรถขนส่งสินค้าตาม Order ลูกค้า และตามห้างสรรพสินค้า
บริษัท ยูนิ จี จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,750 + เบี้ยเลี้ยงรายวัน +ค่าโทรศัพท์
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.