ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
วางแผนวิเคราะห์ข้อมูล ดูแลด้านกลยุทธ์การตลาดของบริษัท ดูสื่อโฆษณา,วางแผนงบประมาณการตลาด,รักงานการตลาดอยากเป็นการตลาดเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าต่อไป, หาช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ๆให้กับสินค้า,ดูแลภาพลักษณ์ขององค์กร และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-40,000
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
ตอบคำถามลูกค้าออนไลน์ รับออเดอร์ลูกค้า จดออเดอร์ลูกค้า ของบริษัท ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9,000 - 10,000
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
สามารถใช้โปรแกรม Illustartor, Photoshop,Premiere Pro และใช้กล้องถ่ายภาพได้ 1. จัดทำรูปภาพกราฟฟิคโฆษณาสำหรับโซเชียลมีเดีย เช่น FB, IG,เว็ปไซต์,Shopee เป็นต้น 2. ถ่ายภาพสินค้า, รีทัช,ตกแต่งสินค้าเพื่อการโฆษณา 3. จัดวาง Layout ตัวหนังสือและรูปภาพ สำหรับงานกราฟฟิค 4. ออกแบบ จัดภาพองค์ประกอบศิลป์ให้ตรงตาม Concept ของ Brand 5. มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน กล้าที่จะออกความคิดเห็น 6. สามารถทำงานร่วมกับทีมตนเองและทีมการตลาดได้ รวมถึงสนับสนุนการตลาดในการส่งเสริม Brand
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
1.วางแผนงานและดูแลกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท(นาฬิกา แบรนด์ WISE) 2.ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด 3.จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้ารการตลาด 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-40,000 บาท
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
• วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต • ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต และเป้าหมาย • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในฝ่ายผลิต • ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของบริษัทฯ • ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 17,000-30,000++
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
ส่งเสริมการขาย การตลาด
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-40,000
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
-ดูแลเรื่องเอกสารบัญชีสต๊อกสินค้า ฯลฯ -ดูแลสต๊อกสินค้า -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000-20,000++
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
1. ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย (สื่อสารภาษาจีน) 2. ดูแลด้านเอกสาร ฯลฯ 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 40,000-50,000
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
ดูแลสต๊อกสินค้าทั้งหมดของบริษัท งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000-18,000
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
1. ขายสินค้านาฬิกา WISE ผ่านช่องทางออนไลน์ 2. ดูแลสื่อ Social media ทุกช่องทาง 3. คอยตอบคำถาม และให้ข้อมูลสินค้าได้อย่างถูกต้อง 4. ประสานงานการส่งสินค้าให้กับลูกค้า 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
-เปิดรับสมัคร คัดเลือก และสัมภาษณ์พนักงานเข้าตามตำแหน่งที่บริษัทฯต้องการ -ทำเงินเดือนพนักงาน (สามารถใช้โปแกรม payroll ได้พิจารณาพิเศษ) -ดูแลเรื่องประกันสังคม และอื่นๆ -วางแผนการประเมินพนักงานในบริษัทฯ -ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ทั้งหมดของสำนักงานงาน (รับเข้า-เบิกออก) -ดูแลเรื่องการเบิกจ่ายเงินในส่วนของแผนกบุคคล -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 20,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
1. วางแผน และวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการตลาด 2. สำรวจตลาด และกลุ่มเป้าหมาย วางแผนร่วมกับเจ้าของแบรนด์ 3. สร้างภาพลักษณ์สินค้าและโปรโหมดแบรนด์ให้ป็นที่รู้จักในตลาด 4. จัดการบริหารสต็อกสินค้า และทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชี, คลังสินค้า 5. บริหารจัดการและวางแผนทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขายให้กับบริษัทร่วมกับฝ่ายขาย 6. ดูแลช่องทางขายออนไลน์ Marketplace, Social media, Lazada, Shopee และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ร่วมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด การขาย ให้สามารถออกจำหน่าย และเป็นที่รู้จักในตลาด
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 30,000-50,000
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
1.วางแผนงานและดูแลกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท(นาฬิกา แบรนด์ WISE) 2.ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด 3.จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้ารการตลาด 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-40,000
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
- ตรวจสอบสินค้า และชิ้นส่วนจาก Supplier ตามมาตรฐานการตรวจสอบ - บันทึกรายการผลการปฎิบัติงาน และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ - ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือ, อุปกรณ์และเครื่องจักรให้มีสภาพสมบูรณ์อยู่เสมอ -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000+
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
- ผลิต (ช่างตอกเข็มนาฬิกา) -วางแผน และควบคุมกระบวนการผลิต -ทำหน้าที่ตรวจสอบชิ้นส่วนของนาฬิกา -ประกอบ และซ่อมบำรุง -ควบคุมการทำงานให้เป็นระบบ และบรรลุตามเป้าหมาย -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13,000-20,000++
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
- ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร - ประสานงานการสื่อสารภาษาจีนได้ - จัดเก็บ/บันทึกเอกสารต่างๆ - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้บริหาร - ทำหน้าที่จัดทำเอกสารการ presentation ต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 35,000-50,000 บาท
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
- กลุ่มงานที่มีหน้าที่ในการทำให้วัตถุดิบที่มีกลายเป็นสินค้า โดยการแปรรูปจากทรัพยากรการผลิตทั้งวัตถุดิบทางตรงและวัตถุดิบทางอ้อมให้ออกมาในรูปของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า โดยในการผลิตสินค้าแต่ละครั้งต้องมีมาตรฐาน และจำนวนที่เพียงพอต่อการจัดจำหน่าย - งานอื่นๆ ตามงานที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 10,000-15,000
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
• ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต และเป้าหมาย • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในฝ่ายผลิต • ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของบริษัทฯ • ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 25,000
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
1. วางแผน และควบคุมกระบวนการผลิต 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิต และแผนกที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-25,000++
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
- ดูแลวางแผนการตลาดการตลาดต่างประเทศ และสื่อโฆษนา - จัดเก็บ/บันทึกเอกสารของแผนกการตลาด และเอกสารที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดต่างประเทศ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไวส แอนด์ ริช จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000
วันที่ : 13 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.