- ตรวจเช็ค และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ *** ปฏิบัติงาน โตโยต้า สำโรง ***
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระประแดง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
1.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 2.ดูแลระบบเครือข่าย LAN 3.ดูแลเครื่องพิมพ์ Printer 4.คีย์ IT Request form ต่างๆ เพื่อบริการกับ End users เช่น คีย์ข้อมูล IT Asset เป็นต้น 5.รวบรวมและจัดเก็บเอกสารภายในหน่วยงาน 6.บริ
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
1. คีย์ข้อมูลลงระบบ 2. เดินเอกสาร 3. ย้ายไฟล์งาน 4. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000+เบี้ยขยัน300
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
สรรหาพนักงาน Outsource ให้ลูกค้า และติดตามประสานงานกับลูกค้าเพื่อดูแลพนักงาน Outsource ทำงานให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทำเอกสารงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าสวัสดิการอื่นๆ
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
จัดเก็บอะไหล่จากรถที่มาส่งศูนย์บริการ เข้าชั้นวางและแยกตามหมวดหมู่ ทำสต๊อคอะไหล่ ทำเบิกอะไหล่ สวัสดิการ - เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน - ค่าอาหาร 500 บาท/เดือน - ชุดพนักงาน 5 ชุด/ปี - โบนัส
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
1.โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้าหลังใช้บริการ 2.โทรแจ้งลูกค้าเมื่อถึงกำหนดเวลาเอารถเข้าใช้บริการ 3.ลงข้อมูลลูกค้าในโปรแกรม 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
- ตรวจเช็ค และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ *** ปฏิบัติงาน ศูนย์กระจายสินค้าโลตัส บางบัวทอง ***
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางบัวทอง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16000
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
ออกเอกสาร/พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับยอดชำระหรือค่างวดสินเชื่อ แพคจดหมาย/เอกสารใส่ซอง จ่าหน้าซองเพื่อเตรียมให้ขนส่งมารับ ทำสรุปการส่งจดหมาย/เอกสารออกในแต่ละวัน ส่งกี่ฉบับ ส่งให้ใ
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,500
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
- ตรวจเช็ค และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ *** ปฏิบัติงาน โตโยต้า บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ***
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : บ้านโพธิ์
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16000
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
ตรวจสอบคุณภาพตัวแทนจำหน่าย และสำรวจกิจกรรมการตลาดของคู่แข่งในพื้นที่ สวัสดิการอื่นๆ 1.ค่าโทรศัพท์เดือนละ 1,000 บาท 2.ค่า Notebook เดือนละ 1,000 บาท (มี Notebook ของตนเองนำมาใช้ในการทำงานได้) 3.บริ
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 22,000 บาทต่อเดือน + รถยนต์ + ค่าน้ำมัน 7,500 บาท
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
จัดเก็บอะไหล่จากรถที่มาส่งศูนย์บริการ เข้าชั้นวางและแยกตามหมวดหมู่ ทำสต๊อคอะไหล่ ทำเบิกอะไหล่ สวัสดิการ - เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน - ค่าอาหาร 500 บาท/เดือน - ชุดพนักงาน 5 ชุด/ปี - โบนัส
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท + ค่าอาหาร + เบี้ยขยัน
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
- ตรวจเช็ค และเปลี่ยนแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ *** ปฏิบัติงาน ศูนย์กระจายสินค้า โลตัส วังน้อย จ.อยุธยา
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000++++
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
สรรหาพนักงาน Outsource ให้ลูกค้า และติดตามประสานงานกับลูกค้าเพื่อดูแลพนักงาน Outsource ทำงานให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทำเอกสารงานที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาและว่าจ้าง
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : สัตหีบ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าสวัสดิการอื่นๆ
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
งานซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดและควบคุม ตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดแรงดัน อุณหภูมิ ปริมาตร ตรวจซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการเดินเครื่อง (PLC) ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้าต่างๆ ของโ
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 15,000-17,000 บาท
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
1. Housekeeping: This includes dealing with Rasa Tower eg. Rental areas in 20th and 23rd floor, maintenance, electric, water, bulb, etc, maid, beverage, copy machine, table, chair, office equipment, stationaries, meeting room, canteen, decoration, name card, consumable material, post, delivery, moving documents, etc. 2. Logistic arrangements: This includes car request with driver for employees, hotel booking, insurance when going abroad, etc. 3. Car rental care: This includes long term rental
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
1. บริหารจัดการและวางแผนการผลิต 2. กำกับให้การผลิตสินค้าได้ทังปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาส่งมอบลูกค้า 3. บริหารจัดการ บังคับบัญชา หน.แผนก และตำแหน่งที่รายงานตรง ในสังกัดฝ่
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 45,000-55,000 บาท
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
1.คีย์ข้อมูลลงระบบ 2.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 3.จัดทำ และจัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ 4.ใช้โปรแกรม Word,Excel ได้คล่อง 5.ทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บีพีไอที โฮลดิ้งส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9,930+เบี้ยขยัน1,000
วันที่ : 16 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.