ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ (GPS)
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
- ติดตั้ง ดูแล ตรวจสอบ อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ(GPS)
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
-จัดทำบัญชี ลงบันทึกเกี่ยวกับงานด้านบัญชี เดบิต/เครดิต -ออกเอกสารเกี่ยวกับงานด้านบัญชีต่างๆ -คีย์บิลลงในระบบทางด้านบัญชี -งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย หรือตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
- เสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า - ค้นหาลูกค้าใหม่และจดบันทึกจัดเก็บ - จัดทำใบเสนอราคาและเตรียมข้อมูลการขาย - ติดตามผลการพิจารณาสินเชื่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนส่งมอบรถให้กับลูกค้า
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 + ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
ซ่อมเครื่องยนต์ ระบบช่วงล่าง รถยนต์ รถบรรทุก งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับเอกสารด้านต่างๆ ดูเเลความเรียบร้อยภายในอาคารคอนโดและงานตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร - ขับรถส่วนกลาง (ไปตามสถานที่ ที่ได้รับหมอบหมาย) - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
- ดูแลจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - จัดทำเอกสารและข้อมูลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด ราชบุรี   เขต : เมืองราชบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
- สั่งซื้อ (PR/PO) พร้อมทั้งตรวจเช็ครายละเอียดต่างๆ และแยกรายการสินค้าและบริการที่จะทำการสั่งซื้อ - ปิดใบสั่งชื้อ PR/PO และใบส่งซ่อม - คัดเลือก Supplier และหาแหล่งสินค้าที่จะทำการสั่งซื้อพร้อมทั้งต่อรองเรื่องราคาและขอใบเสนอราคา - สั่งซื้อสินค้าตามรายการสินค้า เช่น อุปกรณ์พิเศษ ที่ทางสโตร์ไม่มีพร้อมทั้งกำหนดการส่งมอบสินค้าเพื่อให้ทันต่อการซ่อมบำรุง - จัดทำและจัดเก็บเอกสารระบบคุณภาพ ISO:9001 - เช็ค Stock สินค้าเพื่อทำการสั่งซื้อซึ่งตรวจเช็คจากปริมาณการใช้และจาก Stock คงเหลือ - คีย์ใบส่งของอะ
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
-ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ( GPS ) ในรถยนต์ทุกชนิด -ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ( GPS ) ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า -ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในองค์กร -แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Hardware และ Software -ดูแลระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด สระบุรี   เขต : แก่งคอย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
-ติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ( GPS ) ในรถยนต์ทุกชนิด -ตรวจสอบ ดูแล อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ ( GPS ) ที่ติดตั้งให้กับลูกค้า -ดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในองค์กร -แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน Hardware และ Software -ดูแลระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด ราชบุรี   เขต : บ้านโป่ง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
พัฒนาโปรเเกรมให้กับลูกค้าของบริษัท (พัฒนาโปรเเกรม Window Application ภาษาC#,VB,ASP,MSAccess,Microsoft Repost,SQL,PL/SQL มีความรู้ด้านการพัฒนาโปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล Oracle, SQLServer) หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.พัฒนาและทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้ทำงานได้ตรงตาม Requirement 2.ออกแบบโครงสร้างซอฟต์แวร์ และการจัดเก็บลงฐานข้อมูล 3.ออกแบบโครงสร้างและวางมาตรฐาน 4.ทำงานร่วมกับ Tester, Business Analyst, Project Manager เพื่อส่งมอบงานให้ได้ตามกำหนด 5.ค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาซอฟต์แวร์อย
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
-เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเก่า ประจำศูนย์บริการ เชลล์ เฮลิกส์ พลัส -เเนะนำลูกค้าในเชิงเทคนิคเกี่ยวกับน้ำมัน -ต้อนรับเเละเเนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของศูนย์บริการ -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
- บำรุงรักษารถยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ระบบช่วงล่าง - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
กลุ่มบริษัท ทีปพิพัฒน์
จังหวัด ชลบุรี   เขต : บางละมุง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.