ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- เรียนรู้งาน On The Job Training ในแผนกต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิต 1 ปี ก่อนเข้าประจำแผนกวิศวกรในการผลิต - ทำงานที่มอบหมายในแผนกการผลิตผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่มในโรงงานของกลุ่มบริษ
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000 บาท / เดือน
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ค้นหา Location ในการวางตู้ Vending machine (ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ) - รับผิดชอบยอดขาย และเป้าหมายธุรกิจ - เจรจาต่อรองด้านการค้า กับคู่ค้าของบริษัทฯ - จัดทำ Report สรุปงานต่างๆ
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ดูแลงานด้านเอกสาร การประสานงาน และ Support งานให้กับฝ่ายบัญชี (AC) หมายเหต : รับนักศึกษาที่สนใจฝึกงาน ตั้งแต่ช่วง เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ดูแลและซ่อมบำรุงตู้ Vending machine (ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มหยอดเหรียญอัตโนมัติ) - ติดตั้งตู้หยอดเหรียญอัตโนมัติตามสถานที่ต่างๆในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 13,000-18,000 บาท
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- จัดทำรายงานยอดขาย / สรุปยอดขาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานขาย / ช่างซ่อมบำรุงและติดตั้ง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - งานเอกสารอื่นๆ
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น เพราะปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว และแปรรูป (ข้าวโพด หญ้าหวานอิสราเอล หญ้าเนเปียร์) เป็นต้น
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : ดอนตูม
อัตรา : หลาย   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- งานควบคุมคุณภาพ (Process control) - Process audit - ตรวจสอบ process การผสมและฆ่าเชื้อ - ตรวจสอบการ CIP ก่อนใช้งาน
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 14000 ขึ้นไป
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- วางแผน ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานต่างๆ ทั้ง การเพาะปลูก การใช้ปุ๋ย การปรับปรุงดิน การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การเก็บเกี่ยวผลผลิต - ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณแ
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : ดอนตูม
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ตรวจสอบข้อมูลการตรวจสอบทางด้านจุลินทรีย์ในพื้นที่การผลิต เครื่องจักร อุปกรณ์การผลิต บรรจุภัณฑ์ น้ำ ฝุ่นและ อากาศ รวมถึง personal hygiene ของพนักงาน - มีประสบการณ์ตรวจเชื้อในผลิตภัณฑ์นม
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ทำงาน เกี่ยวกับด้ำน Software และระบบ Automation ของสายการผลิต รวมทั้งการบำรุงรักษาระบบ
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : พยุหะคีรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000 บาท
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- จัดการ วางแผน และควบคุมการผลิตขวดพลาสติก - จัดการและวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักน - จัดการงานทั่วไปในแผนก และ งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ควบคุม, ตรวจสอบ, ทวนสอบกระบวนการผลิต, การตรวจวิเคาระห์ของฝ่ายผลิต - วางแผนและควบคุมการทวนสอบจุด CCP ,ทวนสอบประสิทธิภาพการทำความสะอาด - พิจารณาผลคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อปล่อยสินค้
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- เบิกจ่ายเงินสดประจำศูนย์ - ควบคุมตรวจสอบ Stock ประจำศูนย์ - จัดทำรายงานการขายและการเงินประจำเดือน - งานธุรการทั่วไป
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด สระแก้ว   เขต : เมืองสระแก้ว
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 15,000
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
- ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม่ ที่ซึ่งสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ - ปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในปัจจุบัน - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์ ให้ม
กลุ่มบริษัทดัชมิลล์
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.