งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
- งานขนย้าย จัดเก็บ บด ผสม สารฝนหลวงและนำขึ้นบรรทุกบนเครื่องบินเพื่อทำฝนหลวง - งานบนอากาศยาน โปรยสารฝนหลวง - งานทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ปฎิบัติงานประจำวัน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด จันทบุรี   เขต : ท่าใหม่
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,400 บาท + ค่าเบี้ยเลี้ยงขึ้นเครื่อง 1,500 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
- งานขนย้าย จัดเก็บ บด ผสม สารฝนหลวงและนำขึ้นบรรทุกบนเครื่องบินเพื่อทำฝนหลวง - งานบนอากาศยาน โปรยสารฝนหลวง - งานทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ปฎิบัติงานประจำวัน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,400 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงขึ้นเครื่อง 1,500
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
--ทำหน้าที่แปลคำพูดภาษาจีน หรือบรรยาย ให้แก่ชาวต่างชาติ -มีความรู้ความชำนาญในภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) -ปฏิบัติงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว ตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี -สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,500
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-จัดทำและคัดแยกงานเอกสาร รวบรวมจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้เป็นระบบ ใช้โปรแกรม Microsoft Office -ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงานในหน่วยงาน -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 10,590 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ขับรถยนต์ส่วนกลางให้เจ้าหน้าที่ ออกพื้นที่ภายในจังหวัด และต่างจังหวัด ค่าเบี้ยเลี้ยง 300 บาท ต่อวัน/ค่าที่พักกรณีออกต่างจังหวัด 500 บาท ต่อคืน+OT ชม.ละ 60 บาท - สามารถขับได้ทั้ง รถตู้ รถเก๋ง รถกระบะ และได้ทั้งเกียร์กระปุก และออโต้ -ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษาเครื่องรถยนต์ -มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 ปี -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,500 บาท+ค่าเบี้ยขยัน เดือนละ 500 บาท +ค่าโทรศัพท์ เดือนละ 300 บาท +ค่าทำความสะอาดรถ เดือนละ 200 บ
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
- ก่อสร้าง ขุดดิน ปักเสาพาดสาย -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : บัวใหญ่
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 362 บาท /วัน
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
1.ประสานงานระหว่างบริษัทกับกปภ.สาขา 2.รับ-ส่งข้อมูลการอ่านให้กับกปภ.สาขาตามวันที่อ่านมาตรของกปภ. ภายใต้โปรแกรมของบริษัท 3.อ่านมาตรน้ำตามเส้นทางที่กำหนดให้ได้ 4.ประสานงานระหว่างบิลลิ่งและผู้ใช้น้ำ 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นครสวรรค์   เขต : เมืองนครสวรรค์
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 7,000-8,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ขับรถยนต์รับ-ส่งหนังสือทั่วไป -ขับรถนต์รับ-ส่งเจ้าหน้าที่ในการเดินทางไปติดต่อประสานงาน ประชุมราชการกับหน่วยงานต่างๆ สัมนา ประชุมเชิงปฎิบัติการ และปฎิบัติภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -ดูแลรักษาบำรุงรักษาและทำความสะอาดรถยนต์ราชการทั้งภายในและภายนอก อย่างสม่ำเสมอ -ปฎิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000+โอที+เบี้ยเลี้ยงที่พักกรณีปฏิบัติงานต่างจังหวัด
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ขับรถยนต์ส่วนกลาง ของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ (ประเภทของรถ รถตู้,รถกระบะ,รถเก๋ง ,บรรทุก) -สามารถขับได้ทั้งเกียร์ออโต้ และเกียร์ธรรมดา -ดูแลความสะอาดของรถและสมรรถณะของเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน -ออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้งคราว -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 11,500 บาท+โอที+เบี้ยเลี้ยง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ขับรถ ของหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ (ประเภทของรถ รถตู้,รถกระบะ,รถเก๋ง ,บรรทุก) -สามารถขับได้ทั้งเกียร์ออโต้ และเกียร์ธรรมดา -ดูแลความสะอาดของรถและสมรรถณะของเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน -ออกต่างจังหวัดได้ในบางครั้งคราว -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท+โอที+เบี้ยเลี้ยง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ทำงานเอกสาร รวบรวมจัดเก็บเอกสารของหน่วยงานให้เป็นระบบ -ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงานในหน่วยงาน -ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานด้านสายตรวจและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง -ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน -ทำหน้าที่แปลคำพูดภาษาอังกฤษ หรือบรรยาย ให้แก่ชาวต่างชาติ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด ตาก   เขต : เมืองตาก
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ดูงานช่างฝ่ายก่อสร้าง ขุดดิน เดินสายไฟ ปักเสา พาดสาย -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ( บ้านหนองหญ้าลังกา อ. เมือง จ.ชัยภูมิ)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด ชัยภูมิ   เขต : เมืองชัยภูมิ
อัตรา : 15    อัตราค่าจ้าง : 341 บาท/ต่อวัน
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ติดต่อประสานงานภายในสำนักงาน, ทำงานด้านเอกสาร พิมพ์เอกสาร-ส่งเอกสาร สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางตำรวจท่องเที่ยว
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
**เงินเดือน 11,000 บาท ** **เงินเดือน 12,000 บาท มีใบขับขี่ ท.2 *** -ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ส่วนกลาง เพื่อรับส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเดินทางปฏิบัติพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด -ดูแลความสะอาดของรถและสมรรถณะของเครื่องยนต์ให้พร้อมใช้งาน -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากทางหน่วยงาน
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 มีโอที เบี้ยเลี้ยงที่พักกรณีออกต่างจังหวัด
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ทำหน้าที่แปลคำพูดภาษาอังกฤษ หรือบรรยาย ให้แก่ชาวต่างชาติ -มีความรู้ความชำนาญในภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ทำหน้าที่แปลคำพูดภาษาอังกฤษ หรือบรรยาย ให้แก่ชาวต่างชาติ -มีความรู้ความชำนาญในภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
- เก็บรวบรวมขยะทั้งหมดและนำไปทิ้งในที่ๆ จัดเตรียมไว้ พร้อมทำความสะอาดถังขยะ - เปลี่ยนถุงรองรับขยะ - ดูแลเก็บขยะในถัง และนำทิ้ง โดยสม่ำเสมอ - เช็ดฝุ่นชั้นวางของ อุปกรณ์สำนักงาน และกรอบรูปเท่าที่สามารถทำได้ - เช็ดทำความสะอาดกระจกประตูทางเข้า - ออก ฝาผนัง โดยสม่ำเสมอ - ดูดฝุ่นพื้น รวมทั้งบริเวณภายใต้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้โดยง่าย - เข็นม็อบเก็บฝุ่นพื้นบริเวณทางเดินร่วมโดยสม่ำเสมอ - ทำความสะอาดพื้นทั้งหมดโดยวิธีม๊อบเปียก - เก็บคราบสกปรกบนพื้น ตามความเหมาะสมของสภาพพื้น - ทำความสะ
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 11,510
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
- ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวในการปฏิบัติงานด้านล่ามแปลภาษาจีนและ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง - ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว - ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว ในการปฏิบัติงานตามการกิจที่ได้รับมอบหมาย - พิมพ์เอกสาร-ส่งเอกสาร - ออกตรวจคู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : กะทู้
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 14,500 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
-ทดแทนงานขับรถยนต์ กรณีพนักงานประจำ ขาด ลา มา สาย -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประเภทของรถ รถตู้,รถกระบะ,รถเก๋ง สามารถขับได้ทั้งเกียร์ออโต้และเกียร์กระปุก)
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : วันละ 400-500 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
- งานขนย้าย จัดเก็บ บด ผสม สารฝนหลวงและนำขึ้นบรรทุกบนเครื่องบินเพื่อทำฝนหลวง - งานบนอากาศยาน โปรยสารฝนหลวง - งานทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ปฎิบัติงานประจำวัน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี   เขต : บ่อพลอย
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,400 บาท ค่าเบี้ยเลี้ยงขึ้นเครื่อง 1,500
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 48 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.