งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
มีความรู้่เกี่ยวกับประกันของบริษัทประกันต่าง ๆ ,สามารถให้ความรู้่หรือคำแนะนำเกี่ยวกับประกันกับผู้ป่วยได้
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง
วันที่ : 4 มิ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
รับผิดชอบงานและบริหารงาน ภายใน Ward
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
1.ดูแลเบิกจ่ายสินค้าจากคลังยา 2.จัดหาสินค้าให้เพียงพอในกรณีเร่งด่วน 3.จัดเตรียมยาที่จำเป็นตามเภสัชตำรับของโรงพยาบาล 4.ควบคุมสินค้าคงคลัง ณ.จุดบริการต่างๆ ได้แก่ห้องยานอกและห้องยาใน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
ทำหน้าที่ควบคุมการติดเชื้อภายใน รพ. งานคุณภาพของ รพ.
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
งานบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล risk management ตรงกับข้อกำหนดของ HA.
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
ผู้ตรวจการพยาบาล นอกเวลา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการ รพ.นอกเวลา
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1ด่วน   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
เป็นผู้ช่วยแพทย์ในห้องผ่าตัด ทำแผล และตัดไหม จัดเตรียมอุปกรณ์และห้องผ่าตัดให้พร้อมก่อนการผ่าตัด ดูแลเครื่องมือต่างๆให้เรียบร้อย เปิดเส้นสำหรับให้IV ดูแลให้คำแนะนำคนไข้ทั้งก่อนและหลังผ่าตัด ติดตามอาการ ตามนัดคนไข้ ทำหัตถการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
ทำงานประจำ OPD แผนก ประกันสังคม, สูตินรีเวช , เบาหวาน,ศัลยกรรมกระดูก ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วย ตามคำสั่งแพทย์
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
1.ให้บริการส่งมอบยาแก้ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก 2.เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำด้านยาแก้ผู้มารับบริการ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 6 มิ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
ปฏิบัติหน้าที่ประจำเครื่อง Hemodynamics ขณะทำหัตการคอยติดตามระบบการไหลเวียนเลือด ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวัด การบันทึกข้อมูลผู้ป่วยตั้งแต่แรกรับ ข้อมูลการรักษา การใช้อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ต่างๆ ขณะทำหัตการ การรายงานแพทย์เมื่อมีความผิดปกติเกิดขึ้น การช่วยแพทย์ปรับค่า X-ray ขณะทำหัตถการ, การช่วยแพทย์วัดขนาดการตีบตันของหลอดเลือดหัวใจ ทำหน้าที่ส่งข้อมูลทั้งหมดไปยังเครื่อง Report ผลการตรวจรักษาและช่วยแพทย์ Report ผลการตรวจรักษา และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Heart Tech
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
1. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่หรือหน่วยที่ต้องการติดต่อ 2. ช่วยเปิด – ปิดประตูรถ 3. ดูแลช่วยเหลือถือของหรือจัดหารถใส่ของให้กับผู้มารับบริการ 4. อำนวยความสะดวกในการเรียกรถ TAXI 5. ให้บริการรับ-ส่งผู้ป่วยตามจุดต่างๆ 6. ออกรถพยาบาล 7. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยภายในโรงพยาบาลและภายนอกดรงพยาบาล
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
1.ควบคุมดูแลและประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม 2.ควบคุมการติดตามเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม 3.ประสานงานกับแพทย์ พยาบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิผู้ป่วย 4.ปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการ
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
1. การรับล้างเครื่องมือทางการแพทย์ที่ปนเปื้อน 2. ทำการตรวจรับห่อเครื่องมือทางการแพทย์ที่หน่วยงานส่งมาฝากนึ่ง เช่นความสะอาดของผ้าที่นำมาห่อ / ลักษณะการห่อ / ใบติดหน้า set 3. ทำการบรรจุหีบห่อเครื่องมือทางการแพทย์ต่างๆ ตามใบรายการประกอบ set และตรวจสอบเครื่องมือให้มีสภาพที่สะอาดพร้อมใช้งาน 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 5 มิ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
- บริหารจัดการคลังยาและเวชภัณฑ์ ให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของรพ. - บริหารจัดการสินค้าคงคลัง ให้เป็นไปตามกระบวนการขั้นตอนอย่างถูกต้องและจัดทำรายงานการดำเนินงานในคลังสินค้า - ร่วมวางแผนการปฎิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดแนวทางจากผู้บังคับบัญชา และนโยนายขอรพ. - ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
ประสานงานสิทธิ์ของผู้ป่วย
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ (รามคำแหง)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.