งาน บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
ดูแลสินค้าในกลุ่มอุปโภคและบริโภค , การทำกลยุทธ์การตลาด
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
ดูแลงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ (เครื่องปรุงรส) จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการอบแห้งของผลิตภัณฑ์
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ประจำคลังสินค้าสาขาจามจุรี ถนนรามอินทรา 23 ( จำหน่ายผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตรา "ไวไว" และ "ควิก" และเส้นหมี่อบแห้ง )
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000 - 18000
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
- ดูแล จัดทำ เก็บเอกสารงานด้านกฎหมายและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และสัญญาต่าง ๆ - หาข้อมูล ติดตามกฎหมายใหม่ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศของหน่วยงานราชการเพื่อพัฒนางานอยู่เสมอ - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย สัญญา นิติกรรมต่างๆให้กับบริษัท - ประสานงานหน่วยงานภายนอก จัดเตรียมเอกสาร และรายงานผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านกฎหมายและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมองหมาย
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย งานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงาน
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
ทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี, ศึกษาเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงการใช้พลังงานภายในบริษัท , ศึกษาความเป็นไปได้ และดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานทั้งพลังงานไฟฟ้าและความร้อน , ทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงานไฟฟ้าและความร้อน , ประสานงานทั้งหน่วยงานภายใน และหน่วยงานภายบอก เพื่อดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน และปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
ดูแลรับผิดชอบและวางแผนกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ดูแลและวางแผนงานในการสร้างยอดขาย สร้างการรับรู้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท วิเคราะห์การกระจายสินค้า
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
- สามารถปิดงบการเงินได้และวางระบบบัญชีของกิจการอุตสาหรรมการผลิตได้(ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี) - มีความรู้และประสบการณ์ด้านภาษีอากรหรือที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นๆเกี่ยวกับระบบบัญชีบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25000-28000
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
ทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อม อ๊อค อุปกรณ์สแตนเลสได้ การคำนวนต้นทุนของชิ้นงานต่างๆ
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 15 ก.ค. 2567
งาน บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
ประสานงาน ควบคุมการทำงานของAgency และ Supplier ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ นำเสนอProject พร้อมเสนองบประมาณเพื่อสร้างกิจกรรมให้แบรนด์ที่รับผิดชอบ รวมถึงออกงานEvent ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 16 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.