งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
- วางแผนการตรวจสอบหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท - มีส่วนร่วมและดำเนินการตรวจสอบภายในตามแผนงานที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบและสอบทานระบบการควบคุมภายในของระบบต่างๆตาม Audit Program - รวบรวม วิเคราะ
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาตามคุณสมบัติและประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า, สามารถเขียนแบบไฟฟ้าได้ มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม PLC, ถ้าสามารถเขียนโปรแกรม Labviewได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
Technical Support- ให้ความรู้และสอนการใช้งานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า Installation & After Sales Service- ดูหน้างานติดตั้งและบริการหลังการขาย Calibration- ดูแลงานสอบเทียบและจัดทำผลการสอบเทียบ Maintenance- ดูแลการให้บ
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
งานขายสืนค้า Technical Product ให้กับโรงงานอุสาหกรรม
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
นำเสนอและขายงานProjectงานsolutionเกี่ยวกับCCTV เช่น ระบบไม้กั้นอัตโนมัติ ระบบจดจำใบหน้าและPoeple counting,
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
หน้าที่ : ออกแบบ / ควบคุมงานติดตั้ง ระบบภาพและเสียง( A/V System)สำหรับห้องประชุม ห้องTraining ห้องจัดเลี้ยง ห้องสัมมนาขนาดใหญ่ / Auditorium
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 30,000-45,000 บาท/เดือน + เงินพิเศษค่าออกแบบ/คุมงาน
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ลักษณะของงานที่ทำประจำ 1.งานสอบเทียบเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม 2.ซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรม 3.ตรวจเช็คเครื่องหน้างาน 4.ติดตั้งเครื่องมือวัด และสอนการใช้งาน
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ตรวจเช็คเครื่องมือวัดทั้งในสำนักงานและหน้าไซต์งาน บริษัทมีการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฎิบัติ
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
- ดูแลการจัดประชุมผู้บริหาร นัดหมาย เตรียมเอกสาร และบันทึกรายงานการประชุม - สืบค้นและรวบรวมข้อมูลให้ผู้บริหาร เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ หรือเตรียม นำเสนอในที่ประชุม - ถ่ายทอดค
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : พิจารณาตามคุณสมบัติและประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ทำงานที่โรงแรม THE GARDEN 304 จังหวัดปราจีนบุรี -ติดต่อ/เสนอขายห้องพักให้กับลูกค้า หรือบริษัทต่างๆที่ีอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 304 และนิคมต่างๆที่อยู่บริเวณใกล้เคียงเพื่อเพิ่มยอดขายและเพื
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
1.ดูแลตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆภายในห้องพักและในโรงแรม ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งานและเพื่อยึดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ 2.ซ่อมแซมอุปกรณ์ห
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปราจีนบุรี   เขต : ศรีมหาโพธิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
- ติดต่อประสานงานในแผนก และส่วนที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลในระบบ computer - จัดทำงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
งานด้านสรรหา จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน ยื่นประกันสังคมเข้า-ออก พนักงาน ควบคุมการทำงานแม่บ้าน, รปภ. และพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบบริษัท อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ประเภทธุรกิจ : IT / Engineering Business ลักษณะงาน : Business-to-Business (B2B Marketing) Duties and responsibilities: 1) บริหารพัฒนาการตลาดออนไลน์ของบริษัท ทั้งในด้าน strategy (กลยุทธ) และ implementation (การปฏิบัติ) โดยเน้นหลักๆที่ - Search : Google Adwords & SEO - Email Marketing - Compa
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นกับประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
1) ช่วยงานแผนกเซลล์ ในการประสานงานกับกลุ่มลูกค้าและแผนกอื่นๆภายในองค์กร 2) จัดทำเอกสารรายงาน ด้านการตลาดและฝ่ายขาย 3) งานด้านอื่นๆ ตามความเหมาะสม หากทำงานดี มีโอกาสก้าวหน้าไปที
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
หน้าที่ 1.ศึกษาระบบ AGV ของ HIKVISION มีชุด Demo และฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญจาก HIKVISION 2.เสนอขายสินค้าระบบAGVของHIKVISIONให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย(ร่วมกับProduct Specialist) 3.ร่วมสนับสนุนงานขายระบบ AGVให้แก่พนักงานข
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 24,000-30,000+Sale Commission
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
งาน บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
ช่าง Service งานระบบ CCTV Access Control, Projector เสียงตามสาย ระบบภาพและเสียง
บริษัท ออโตเมชั่นเซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000-35,000 บาท/เดือน
วันที่ : 3 ต.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 27 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.