เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัทเกษม
หัวหน้าสำนักงาน (สาขาชลบุรี )
1 กำกับดูแลเงินทดรองจ่าย เงินสดย่อย ตรวจนับเงินสดย่อยคงเหลือประจำวันและเก็บรักษา 2 ตรวจนับเงินสด เงินโอน เช็คจากการเก็บเงินลูกหนี้เครดิตหรือขายหน้าร้านและนำเข้าบัญชีบริษัท 3 จัดทำ ภงด. 3 ,53 พร้อมทั้งนำส่งสรรพกรและกระทบยอดภาษีหัก ณ.ที่จ่ายกับภาษีแยกประเภท 4 จัดทำสรุปการดำเนินงานประจำเดือน 5. ประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบริษัทฯ 6. สรรหาและคัดเลือกบุคลากรร่วมกับสำนักงานใหญ่ 7. อื่นๆตามที่กำหนด
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไปตามประสบการณ์
24 กรกฎาคม 2562
หัวหน้าบัญชี GL
- บัญชีรับ-จ่าย - จัดทำภาษีซื้อ - ขาย - บันทึกบัญชีรับ-จ่าย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
โฟร์แมนงานติดตั้ง (กระจก-อลูมิเนียม) ด่วนมาก
ควบคุมงานติดตั้ง กระจก อลูมิเนียมที่ Site งาน ติดตามความคืบหน้าของการทำงานใน Site ตรวจสอบคุณภาพและจำนวนงาน
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 8 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
วิศวกรเขียนแบบ โยธา สถาปัตย์ (งานกระจก อลูมิเนียม)
- วางแผน และควบคุมตรวจเช็คการทำงานของทีมเขียนแบบให้สำเร็จตามเป้าหมาย - ติดต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้งานสำเร็จตามแผนที่กำหนด - ติดตามแก้ไขงานแบบ และประมาณราคาให้สอดรับกับแผนโครงการและทันกำหนด - พัฒนาทักษะตนเอง และทีมงาน ให้ทันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในงานเขียนแบบ - จัดทำสรุปรายงานในงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (อลูมิเนียม-กระจก)
- จัดทำ Shop Drawing ด้วยโปรแกรม Auto CAD หรือ Revit - ติดตามแก้ไขงานแบบ และประมาณราคาให้สอดรับกับแผนโครงการและกำหนดการ - พัฒนาทักษะความรู และติดตามเทคโนโลยีในงานเขียนแบบ-ประมาณราคา - ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้งานสำเร็จ
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการ ( พร้อมเริ่มงานทันที)
1. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บเอกสาร 2. ติดต่อประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานอื่น 3.เบิกวัตถุดิบ ของใช้ และวัสดุสิ้นเปลือง 4.ออกใบ PR เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานของแผนก 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา พร้อมเริ่มงานทันที
ประมาณราคางานกระจกอลูมิเนียม ถอดปริมาณงาน คิดราคากระจก อลูมิเนียม
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 16,000 ขึ้นไป
24 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน -- ด่วน --
- วางแผน และควบคุมการปฎิบัติงานด้านการเงิน การพิจารณาให้สินเชื่อลูกค้าขายหน้าร้าน การเร่งรัดหนี้สิน งานขายหน้าร้าน งานติดตั้ง ลูกหนี้สาขา รวมทั้งรายรับ-รายจ่าย ให้บรรลูเป้าหมายตามนโยบายบริษัทฯ
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้าน สาขาภูเก็ต
ต้อนรับลูกค้า ดูแลลูกค้าหน้าร้าน และงานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการโครงการ
1.ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่บุคคล สรรหา ว่าจ้าง(พร้อมเริ่มงานทันที)
1.วางแผนสรรหาบุคคลากรทั้งหมด ประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัดเรื่องอัตรากำลังคนของแต่ละหน่วยงาน 2.ดำเนินการสรรหาทดสอบสัมภาาษณ์ส่งให้กับหน่วยงาน 3.จัดทำฐานข้อมูลผุ้สมัคร 4.ดำเนินกิจกรรมสรรหาต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการสรรหา 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับนโยบาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการแผนก จัดซื้อ
1. วิเคราะห์สินค้าใหม่ ๆ เพื่อนำมาขาย 2. ติดต่อ Supplierเพื่อนำสินค้ามาขาย พร้อมเปรียบเทียบ 3. ติดต่อ Supplier จัดซื้อกับ ต่างประเทศ เน้น (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการซ่อมบำรุง
1. บริหารงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันทั้งเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า Utility ทั้งหมดในบริษัท 2. บริหารจัดการเรื่องอะไหล่ และอุปกรณ์เครื่องจัักร 3.พัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนงานส่วนอื่น ๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
24 กรกฎาคม 2562
สโตร์
ตรวจนับสต๊อกสินค้า จัดวางและจัดเก็บสินค้าและอุปกรณ์เข้าหมวดหมู่
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
ทนาย
1.ดำเนินการด้านเอกสาร 2.ติดต่อประสานงานต่างๆ และหน่วยงานราชการ 3.เก็บรวบรวมเอกสารสำคัญต่างๆ
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
24 กรกฎาคม 2562
พนักงานขับรถส่งสินค้า
1.ขับรถส่งสินค้าตามสถานที่ที่กำหนด 2.ตรวจนับสินค้าให้ครบตามใบส่งสินค้าแกลูกค้า 3.ขนส่งสินค้าลงพร้อมจักเรียงสินค้าให้ตามสถานที่ที่กำหนดไว้ 4.ดูแลบำรุงรักษษและการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ทุกวัน 5.ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15000 ขึ้นไป
24 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 19 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560