เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัทเกษม
หัวหน้าบัญชี GL
- บัญชีรับ-จ่าย - จัดทำภาษีซื้อ - ขาย - บันทึกบัญชีรับ-จ่าย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
18 กันยายน 2562
โฟร์แมนงานติดตั้ง (กระจก-อลูมิเนียม) ด่วนมาก
ควบคุมงานติดตั้ง กระจก อลูมิเนียมที่ Site งาน ติดตามความคืบหน้าของการทำงานใน Site ตรวจสอบคุณภาพและจำนวนงาน
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 8 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
18 กันยายน 2562
จป.วิชาชีพ (สนง./ ไซท์)
งาน จป.ประจำไซร์งานติดตั้งกระจก และอลูมิเนียม และ งาน จป.ภายในโรงงาน
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
18 กันยายน 2562
วิศวกรเขียนแบบ โยธา สถาปัตย์ (งานกระจก อลูมิเนียม)
- วางแผน และควบคุมตรวจเช็คการทำงานของทีมเขียนแบบให้สำเร็จตามเป้าหมาย - ติดต่อผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้งานสำเร็จตามแผนที่กำหนด - ติดตามแก้ไขงานแบบ และประมาณราคาให้สอดรับกับแผนโครงการและทันกำหนด - พัฒนาทักษะตนเอง และทีมงาน ให้ทันเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในงานเขียนแบบ - จัดทำสรุปรายงานในงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
18 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (อลูมิเนียม-กระจก)
- จัดทำ Shop Drawing ด้วยโปรแกรม Auto CAD หรือ Revit - ติดตามแก้ไขงานแบบ และประมาณราคาให้สอดรับกับแผนโครงการและกำหนดการ - พัฒนาทักษะความรู และติดตามเทคโนโลยีในงานเขียนแบบ-ประมาณราคา - ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน เพื่อให้งานสำเร็จ
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
18 กันยายน 2562
พนักงานขับรถติดตั้ง
1.ขับรถรับ-ส่งพนักงานตามไซต์งาน 2.ตรวจเช็ตสภาพรถยนต์ออกปฎิบัติงาน
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
18 กันยายน 2562
ช่างซ่อมบำรุง (งานอาคาร สถานที่ เครื่องจักร ช่างแอร์) ด่วน
1. ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟฟ้าโรงงานได้ 2. วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ 3. แก้ไขปัญหางานต่าง ๆ ของงานซ่อมบำรุง 4. สามารถเดินทางไป ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว *** เริ่มงานได้พิจารณาทันที *** ทำงาน จันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
18 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการ ( พร้อมเริ่มงานทันที)
1. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บเอกสาร 2. ติดต่อประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานอื่น 3.เบิกวัตถุดิบ ของใช้ และวัสดุสิ้นเปลือง 4.ออกใบ PR เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทำงานของแผนก 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
18 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา พร้อมเริ่มงานทันที
ประมาณราคางานกระจกอลูมิเนียม ถอดปริมาณงาน คิดราคากระจก อลูมิเนียม
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 16,000 ขึ้นไป
18 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
บันทึกบัญชี ออกรายงาน และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
18 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ขายหน้าร้าน สาขาภูเก็ต
ต้อนรับลูกค้า ดูแลลูกค้าหน้าร้าน และงานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
18 กันยายน 2562
ผจก.แผนกความปลอดภัย
1.วางแผนจัดการด้านความปลอดภัยในโรงงาน และหน่วยงานติดตั้ง 2.ควบคุมความปลอดภัยตามกฎหมาย 3.กำกับดูแลเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 4.รายงานผลการดำเนินงาน
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
18 กันยายน 2562
ผู้จัดการโครงการ
1.ควบคุมดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
18 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่บัญชีด้าน GL
1.บันทึกบัญชีจ่ายเงิน 2.บันทึกบัญชีเงินสดย่อยและเงินทดรองจ่าย 3.บันทึกและปรับปรุงรายการต่างๆในGL 4.บันทึกรายการรับเงินประจำวัน 5.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 6.Reconcile Bank และบัญชีอื่นๆ 7.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 8.งานอื่นๆตามที่ได่รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
18 กันยายน 2562
ขับรถกระบะ ส่งกระจก อลูมิเนียม (ชลบุรี)
1. ข้ับรถกระบะ ส่งกระจก , อลูมิเนียม 2. จัดเตรียมสินค้า ผูกกระจก มัดอลูมิเนียม 3. ดูแลและรักษรถ ให้พร้อมใช้งาน
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง*
18 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่ประมาณราคา (ประจำ บริษัท กลาสเดค )
1. ถอดแบบ คิดราคา 2. วางแผนการผลิต 3. ประมาณราคาต้นทุน 4. วางแผนควบคุมขบวนการผลิตให้อยู่ในะระยะเวลาที่กำหนด 5. ออกวัดหน้างาน เดินทางต่างจังหวัดได้
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง*
18 กันยายน 2562
หัวหน้า จป.วิชาชีพ
จป.วิชาชีพ ออฟฟิต ดูแลเรื่อง เซฟตี้ ภายในโรงงาน
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
18 กันยายน 2562
เจ้าหน้าที่บัญชี (สนญ)
- วิเคราะหรายงานทางบัญชี แบ่งแยกเอกสารตามประเภท - บันทึกรายการเข้าโปรแกรมบัญชี ด้านซื้อ-ขาย และปรับปรุง - จัดทำต้นทุน - ปรับปรุง GL
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป
18 กันยายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560