บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด


เราคือผู้ให้บริการขนส่งเร่งด่วนทางบก ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยที่ให้บริการขนส่งสินค้าเร่งด่วนทางบก
โดยเคลียร์สินค้าผ่านเส้นทางขนส่งพิเศษ ส่งของถึงมือผู้รับก่อนใครด้วยความสะดวกรวดเร็ว และยังมีบริการอื่นๆอีกมากมายดังนี้

เราให้บริการจัดการพิธีการทางศุลกากร อำนวยความสะดวกให้คุณมากยิ่งขึ้น

เรามีระบบคลังสินค้าบนคลาวด์ในต่างประเทศในช่วงแรกเริ่มจากไทยและจีน เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยมีความปลอดภัย และการรักษาความลับในระดับสูงสุด

เรามีคลังสินค้าที่เหมาะสมในการจัดเก็บสินค้าให้กับคุณ มีระบบจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง และการรักษาความปลอดภัยอย่างดีเยี่ยม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายที่เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าที่มากยิ่งขึ้น

เรามีบริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงการจัดการสินค้าคงคลัง การแพ็คสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าให้แก้ผู้รับอย่างปลอดภัย

บริการขนส่งสินค้าทั้งภายในประเทศ และหว่างประเทศ ที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาของคุณสามารถเลือกใช้บริการขนส่งภาคพื้นดิน ส่งสินค้าได้ถึงปลายทาง

Door to Door Delivery บริการจัดส่งสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับสินค้า บริหารจัดการสินค้า ณ สถานที่จัดเก็บ และจัดการเอกสาร ตลอดจนดำเนินพิธีการศุลกากร พร้อมจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางที่ลูกค้ากำหนด


60/17 หมู่ที่ 9 ต.กระทุ่มล้ม อ.สามพราน


(สามพราน ) นครปฐม 73220


02-8899595


-


1.โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
2.ปรับเงินเดือนประจำปี
3.ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
4.เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจพนักงาน และบุคคลในครอบครัว
5.เบี้ยขยัน (สำหรับตำแหน่งพนักงาน)
6.ค่าอาหารกลางวัน (บางตำแหน่ง)
7.ค่าเดินทาง (บางตำแหน่ง)
8.งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ประจำปี
9.กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน

1.ประสานงานภาษาจีนกับไอทีแก้ปัญหา Bug ของระบบต่างๆในกลุ่มเครือ CTW (Website / App / ERP / WMS /TMS / FMS / OMS) 2.เก็บ requirement รับทราบปัญหาการใช้งาน และเขียน Flow Chart ภาษาจีน ให้ไอทีจีนแก้ปัญหา 3.ทดสอบฟังก์ชั่น requirement ของ user หลังจาก update ขึ้นใช้งานจริง (มีงานหลังเลิกงานในบางครั้ง) 4.จดบันทึกและสรุปการประชุม ระหว่าง user และทีมไอทีจีน จัดการโปรเจคและ ติดตามงาน 5.Training ผู้ใช้งาน ให้ผู้ใช้งานเข้าใจการใช้งานของระบบในกลุ่มเครือ CTW (Website / App / ERP / WMS / TMS / FMS / OMS)
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 35,000-50,000 บาท
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.ควบคุม ดูแล ทีมงานฝ่ายขายเฟอร์นิเจอร์ 2.แก้ไข และจัดการปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น และรายต่อผู้บังคับบัญชา 3.ทำ Report เพื่อรายงานต่อผู้จัดการ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ศษ
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000-35,000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.ติดต่อและประสานงานต่างๆ กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในด้านงานที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย 2.แปลเอกสารจีน-ไทย ,ไทย-จีน แปลในที่ประชุม พร้อมดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานและประสานงานแจ้งซ่อมต่างๆ 3.ตรวจสอบเอกสาร และพิจารณาเบื้องต้นก่อนนำเสนอผู้บริหาร และเป็นผู้จัดเก็บไฟล์และเอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบ ค้นหาง่าย 4.จัดตารางนัดให้ผู้บริหาร เตรียมข้อมูลเอกสารต่างๆ จองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ให้ผู้บริหาร 5.ควบคุมการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และติดตามงานต่างๆ จากก
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000-45,000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.เสนอขายบริการขนส่งระหว่างประเทศให้กับลูกค้าปัจจุบันและแสวงหาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม 2.ดูแล และติดตามลูกค้าตลอดการขาย พร้อมติดตามหลังการขาย 3.สร้างยอดขายตามเป้ามหมายของบริษัท 4.สร้างความพึงพอใจ ดูแลความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้า 5.ประสานงานกับทุกส่วนทางภายนอกและภายในองค์กร 6.จัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลขาย ข้อมูลการตลาด เพื่อให้งานขายมีประสิทธิภาพ
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000-35,000
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.สำรวจหน้างาน สภาพแวดล้อม ข้อมูลเบื้องต้นที่จำเป็นต้องใช้เป็นข้อมูลในการการวิเคราะห์ ออกแบบ และ ประเมินราคา (หากมีความสามารถในการใช้โดรนขับสำรวจจะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. ออกแบบ เขียนแบบ Single line ของระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และแบบ Sketch up 3D Program สำหรับการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (บริษัทจะมีการอบรมการออกแบบ และเขียนแบบตามมาตรฐานของบริษัทก่อนปฏิบัติงานจริง) 2. ตรวจสอบ หน้างานเป็นครั้งคราวให้งานระบบที่ออกแบบไว้ เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. จัดทำ รายการคำนวณ การประเมินผลผลิตไฟของระบบพลังงานแสง
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000-30,000 บ.
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1. ปฏิบัติงานซ่อม งานบริการเครื่องจักรหนัก,เครื่องขุดเจาะ, เครื่องยนต์, ชิ้นส่วนต่างๆของรถขุด รถตัก รถแบคโฮ เเละผลิตภัณฑ์หลักต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลบำรุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ และยานพาหนะ ในความรับผิดชอบ ให้มีความสะอาด และพร้อมปฏิบัติงาน
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างบริษัท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.วางแผนปฏิบัติงานพัฒนาระบบ Website,Application,External-Internal Program , CRM 2.เก็บข้อมูล Requirement จาก User ประสานงานกับ User พร้อมออกแบบโครงสร้างการใช้งานเขียนเป็น Flow Diagram 3.ประสานงานกับทีม Programmer ในการเขียนโปรแกรม เพื่อตอบสนอง User 4.ทดสอบ Sofeware , Website และ Application วิเคราะห์การทำงานของระบบ ข้อดี, ข้อเสีย พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาการใช้งาน
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำ เสนอสินค้าและบริการของบริษัท 2.จัดทำ รายงานเข้าพบลูกค้ารายงานประจำ วัน เดือน และรายงานประจำ ปี 3.แก้ไขปัญหาและติดตามงานขายให้กับลูกค้า 4. ปฏิบัติงานต่างจังหวัดในพื้นที่ ภาคเหนือ ,ใต้ ,อิสาน,ตะวันออก ตามที่สะดวกลง
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บ.
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.ติดต่อลูกค้าเพื่อนำ เสนอสินค้าของบริษัทเข้าโครงการ (B2B) 2.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า กลุ่ม Interior Disigner Developer(B2B) 3.ให้บริการและตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสการขายให้มียอดขายเป็น ไปตามที่บริษัทตั้งไว้ 4.จัดทำ ใบเสนอราคา ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ตลอดจนติดตามงานเพื่อปิดการ ขาย 5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและนอกองค์กร จนจบโครงการ 6.รวบรวมข้อมูลลูกค้าและคู่แข่ง พร้อมทั้งจัดทำ รายงานการเข้าพบลูกค้า (รายงานประจำ วัน)
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
1.บันทึกข้อมูลบัญชี รับ - จ่ายลงโปรแกรมสำเร็จรูป 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีประกอบการจ่ายเงิน 3.จัดทำเอกสารการจ่ายเงิน 4.จัดทำรายงานประจำเดือน 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ซิกธ์ ปาร์ตี้ โลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.