บริษัท จัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จำกัด


ดำเนินธุรกิจด้านการจัดหาบุคลากรในการทำงานให้กับบริษัทชั้นนำมากมาย เราให้ความสำคัญกับค่าแรงที่ดีขึ้น สภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม หัวหน้างานที่น่าเคารพ และรายได้ที่มั่นคง


219/39 อาคาร อโศก ทาวเวอร์ส ชั้นที่ 11 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21 เเขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา


(เขตคลองเตย ) กรุงเทพมหานคร 10110


02-8215345- ให้บริการลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าการบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้าของเราเป็นไปตามตัวมาตรฐานการให้บริการ - ทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาของลูกค้าได้รับการดำเนินการแก้ไขและเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัท - รับฟังความต้องการและข้อกังวลของลูกค้า มุ่งเน้นการให้บริการที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า - ให้ข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ / หรือสินค้าของบริษัท - นำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ บริการเพิ่มเติม และ/ หรือ ข้อมูลต่าง ๆ
บริษัท จัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 22,000 บาท / เดือน
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
Inbound: Manage the coordination with freight forwarder to ensure smooth delivery of shipment to the customer with accuracy on time delivery. Send shipping document to freight forwarder, confirm import duty Prepare document for receiving (find location, manage adjustment grouping bin area) Input receiving data in NAV Outbound: Manage daily transportation plan Send out complaining roll, sample roll to factory (export) Warehouse & Inventory: Maintains inventory information monitoring
บริษัท จัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 60,000++ บาท/เดือน
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
- Conduct market research to identify selling possibilities and evaluate customer needs. - Meet the sales target set within the given deadline with restricted territory, and accounts. - Build up a better customer relationship, understand their needs, and try to make them satisfied without compromising with the company profits. - Represent the company’s business policies in various conferences, trade fairs, and networking events to attract more and more clients. - Effectively communicate the
บริษัท จัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 60,000++ บาท/เดือน
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
• Train agents on product and process, as and when there are NHT batches • Monitor contacts and find out areas of opportunity • Work closely with Ops and Quality team design action plans to plug areas of opportunity • Responsible for defined training conversion • Managing retention during training • Consistent alignment with operations by auditing calls, emails, chats, understanding needs, conducting refreshers • Demonstrating innovation in training by carrying floor requirement into clas
บริษัท จัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 70,000 - 85,000 บาท / เดือน
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
พิจารณาสินไหมประกันอุบัติเหตุและสุขภาพให้กับลูกค้าผ่านช่องทางแฟกซ์ที่ได้รับจากโรงพยาบาล (fax claims) วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลการเรียกร้องของลูกค้าและโรงพยาบาล ประสานงานระหว่างลูกค้า, โรงพยาบาล และบริษัทผู้ให้บริการภายนอก มีส่วนร่วมในการรับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานและเข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าทีมเพื่อทบทวนผลงานประจำเดือน ร่วมเสนอแนะข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนาผลการปฏิบัติงานของทีม เข้าปฎิบัติงานด้วยความตรงต่อเวลาในทุกช่วงเวลาการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้
บริษัท จัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 35,000 - 40,000 บาท / เดือน
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
Handle claims and respond to inbound enquiries about products and services (calls and emails) within standard operating procedures Provide feedback and ideas for continuous improvement to the Insurance Leadership Team Quality logging of enquiries to enable accurate reporting on client specific data and trends Benefits and Compensation Health & Life insurance Provident fund Annual bonus International working environment Opportunity to grow Working Conditions: Working hours: 8 hours/
บริษัท จัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 26,000 บาท / เดือน
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
จัดการการโทรและอีเมลจากลูกค้าและผู้ให้บริการ ให้ข้อมูลตามกรมธรรม์ประกันภัยและสอบถามเรื่องเคลม ประสานงานและสนับสนุนผู้ประเมินสินไหมทดแทน ปฏิบัติหน้าที่อื่นและการมอบหมายพิเศษตามความจำเป็น สวัสดิการ ประกันกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โบนัสประจำปี โอกาสเติบโตในบริษัท
บริษัท จัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 8 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท/เดือน
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
• Assign, Manage shift schedule. • Monitor, supervise and improve a team member. • Provide case consultant and act as a leader when agent require call escalated. • Check the timely handling of all inquiry, complain cases. • Monitoring call traffic, call agent management and team building. • Monitoring closely agents under the following aspects: - Correct call greeting - Correct case handling to follow SOP and case management. - Check the correctness of information that given to customer.
บริษัท จัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 30,000 - 35,000 บาท / เดือน
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
- ดำเนินงานบำรุงรักษาทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวก, งานไฟฟ้าทั่วไป, - งานซ่อมแซมแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษา วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ในอาคารสำนักงาน - ประสานงานกับผู้รับเหมาเกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์ - ควบคุมดูแลการเปิด-ปิดระบบต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท จัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท/เดือน
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
ให้บริการลูกค้าเพื่อให้มั่นใจว่าการบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้าของเราเป็นไปตามตัวมาตรฐานการให้บริการ ทำความเข้าใจกับความต้องการของลูกค้าให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาของลูกค้าได้รับการดำเนินการแก้ไขและเป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการของบริษัท รับฟังความต้องการและข้อกังวลของลูกค้า มุ่งเน้นการให้บริการที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ทักทายลูกค้าด้วยความสุภาพ เป็นมิตร และให้บริการอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานการทำงาน ให้ข้อมูลและรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ / หรือสินค้าขอ
บริษัท จัดหางาน เวิร์คเมท โซลูชั่นส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 22,000 บาท / เดือน
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 10 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.