สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ


สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 5 จำนวน 2 ตำแหน่ง  2  อัตรา (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการสมัครงาน) รายละเอียดดังต่อไปนี้


เลขที่ 47/433 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด


(ปากเกร็ด) นนทบุรี 11120


0 2980 6688


0 2980 6199


รับผิดชอบดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ จัดการศึกษาหรือฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาหรือฝึกอบรม จัดทำทะเบียนประวัติ ปรับปรุง ข้อมูล ตรวจสอบ และเก็บรักษาแฟ้มข้อมูลทะเบียนประวัติของผู้เข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรม สนับสนุนการดำเนินงานธุรการ ของศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา
วันที่ : 9 ก.ย. 2563
รับผิดชอบปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องด้านการบัญชีการเงินของศูนย์ฝึกอบรมระบบอากาศยานไร้คนขับ ประสาน การปฏิบัติกับส่วนบัญชี ส่วนการเงิน หรือส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานด้านการบัญชีการเงินของศูนย์ฝึกอบรม ระบบอากาศยานไร้คนขับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของสถาบันฯ ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีความถูกต้อง โปร่งใส คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพรวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามวุฒิการศึกษา
วันที่ : 9 ก.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.