บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด


บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด และกลุ่มบริษัทฯในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจ ด้านปิโตรเลียมและกลุ่มธุรกิจค้าปลีกในรูปแบบแฟรนไชส์ มีภารกิจในการสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ ด้วยการรักษาคุณภาพและพัฒนาการให้บริการที่ดีเยี่ยม เพื่อความมั่นใจให้แก่ลูกค้าผู้มาใช้บริการโดยจะนำพาองค์กรไปสู่ความเป็นมาตรฐาน และสร้างความยั่งยืนในเชิงธุรกิจของบริษัทฯ โดยจำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมไปถึง การคำนึงถึงดุลยภาพของพนักงาน สิ่งแวดล้อมและสังคมโดยภาพรวม ดังนั้นบริษัทฯจึงกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับในการทำงาน ผังองค์กร(Organization Chart)ใบกำหนดหน้าที่งาน (Job Description) และดัชนีชี้วัดผลงาน หรือความสำเร็จ (Key Performance Indicator) อันจะนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ประสบความสำเร็จ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทุกประการปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายกิจการเติบโตอย่างต่อเนื่องขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นกลุ่มบริษัทในเครือ จิยางกูรกรุ๊ป อันได้แก่
1. บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด (ธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน) (PTT KTL)
2. ร้านของฝากบ้านแมวน้ำ (ธุรกิจร้านของฝาก อาหารเพื่อสุขภาพ) ปัจจุบัน มี 3 สาขา อันได้แก่
3.1 ร้านของฝากบ้านแมวน้ำ สาขาสำนักงานใหญ่ (BMN KTL)
3.2 ร้านของฝากบ้านแมวน้ำ สาขาโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานี (BMN BHS)
3.3 ร้านของฝากบ้านแมวน้ำ สาขาโครงการ UP2U ในลึก (BMN UP2U)
3. บริษัท จิยางกูรวาณิชย์ จำกัด (ธุรกิจร้าน Café Amazon) ปัจจุบันมี 3 สาขา อันได้แก่
2.1 ธุรกิจร้าน Café Amazon สาขาสำนักงานใหญ่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี (AMZ KTL)
2.2 ธุรกิจร้าน Café Amazon สาขา0001โครงการ UP2U ในลึก อ.เมืองฯ จ.สุราษฎร์ธานี (AMZ UP2U)
2.3 ธุรกิจร้าน Café Amazon สาขา0002โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (AMZ BHS)
4. บริษัท จิยางกูรมหาชัยเจริญนวกิจ จำกัด (ธุรกิจร้านใส่นมสุราษฎร์ธานี) (SN SRT)
5. บริษัท พิทยจิตรุ่งทวีทรัพย์ จำกัด (ธุรกิจร้านกาแฟพันธุ์ไทย สาขาไชยา) (PT CHY)
6. ห้างหุ่นส่วนจำกัด ส.ทรัพย์พันล้าน (ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven) (7-Eleven KTL)


สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 18 หมู่ที่ 5 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ


ไม่ระบุ


สุราษฎร์ธานี


84170


077-310-888 มือถือ 080-5925466


077-310-888


ชุดฟอร์ม
ประกันสังคม
KPI (โบนัส)
ค่าทำงานในวันหยุด
เบี้ยขยัน
ค่าตำแหน่ง
ค่าเดินทาง
ค่าโทรศัพท์ - ค่าอาหาร
ห้องพักพนักงาน(สำนักงานใหญ่) *สวัสดิการขึ้นอยู่กับแต่ละตำแหน่งตามความเหมาะสม*


ยังไม่มีตำแหน่งงานที่ บริษัท จิยางกูรปิโตรเลียม จำกัด เปิดรับ
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.